Danskarna dominerar flyttströmmarna över Öresund

Flyttströmmen av både danskar, svenskar och övriga nationaliteter till den danska sidan av sundet har ökat sedan Öresundsbron öppnade år 2000 och nådde en topp under 2010, precis efter finanskrisen. Danskar som flyttar tillbaka till Danmark från Skåne dominerar flyttströmmen, danskarna utgör 62 % medan svenskarna representerar 29 % av alla flyttningar från Skåne till Själland. Under 2014 skedde en kraftig minskning i antalet flyttningar från Skåne, främst bland danskar. 1 432 danskar flyttade tillbaka till hemlandet under förra året, medan motsvarande siffra under 2013 var 1 841.

Flyttningar från Skåne till den danska delen av Öresundsregionen efter nationalitet

 0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326

Källa: Örestat

Antal flyttningar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet

Diagram_flyttning_150414se