15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

TREND: Begynnande ökning i pendlingen kan skönjas

15 200 personer pendlade till ett arbete på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar som baseras på statistik från Örestat. Huvuddelen (93%) pendlar från Skåne till Själland. Även om pendlingen fortsatt falla kan det spåras en vändning i de senaste siffrorna. Den kvartalsvisa pendlingsstatistiken från Örestat, som täcker pendlingen från Sverige till Danmark, visar att fallet i antalet pendlare minskat under loppet av 2014.

Øresundsinstituttets bedömning: Den pågående uppgången för dansk konjunktur med stigande sysselsättning kommer också att ge utrymme för fler svenskar på den danska arbetsmarknaden. Vår bedömning är att konjunkturuppgången ger ett mera balanserat förlopp och inte så kraftig ökning av pendlingen som vi kunde uppleva under högkonjunktursåren strax innan finanskrisen.

Øresundsinstituttet har nedjusteret sit skøn for pendlingen over Øresund i 2014 med 900 personer. Det ændrede skøn skyldes dels, at der er offentliggjort officielle tal for øresundspendlingen i 2013 og dels, at der er taget anden kilde i brug til beregning af skønnet for 2014. Det nyligt offentliggjorte officielle tal for øresundspendlingen fra Ørestat er knapt 300 personer lavere end det skøn for 2013, som Øresundsinstituttet tidligere havde beregnet. Samtidig har Øresundsinstituttet ændret kilde til beregning af skønnet for pendlingen i de år, hvor der endnu ikke foreligger officielle årstal. Øresundsinstituttet anvender nu den kvartalsvise pendlingsstatistik fra Ørestat som kilde til beregning af skøn for pendlingen. Tidligere blev salg af pendlerkort til Øresundstog samt antal passagerer foretaget på en Pendleraftale på Øresundsbron anvendt som indikator for pendlingsudviklingen de seneste år.

Øresundspendlingen blev ramt hårdt af finanskrisen og faldt mere end den indenlandske pendling i Danmark efter finanskrisen. Den større konjunkturfølsomhed i pendlingen over Sundet skyldes primært, at mange svenskere fik job i de mest konjunkturfølsomme erhverv under højkonjunkturen, fx. i detailhandelen og derfor mistede deres job, da den økonomiske nedtur satte ind. Især de unge svenske pendlere er blevet ramt af krisen. I alt faldt antallet unge svenske pendlere mellem 16 og 24 år med 70 procent mellem 2007 og 2013.

En anden årsag til den faldende pendling er, at en del danskere har valgt at flytte tilbage fra Skåne til Danmark i årene efter finanskrisen som følge af de lavere boligpriser i Danmark. Selvom der i dag bor næsten lige så mange danskere i Skåne som før krisen, så er der flere børn og færre i den arbejdsføre alder blandt danskerne i Skåne og derfor også færre, der pendler til et job på den danske side af Sundet.