Förmåner och pris

Förmåner som ingår i ett medlemskap

Kostnaden för ett medlemskap i Øresundsinstituttet beror på hur stor din organisation är och därmed hur många som kan få tillgång till vårt material.

Håll dig uppdaterad om utvecklingen med hjälp av våra oberoende analyser.

* Fritt antal digitala exemplar av våra oberoende analyser

* Unik tillgång till vår gränsregionala analyskapacitet med möjlighet att beställa uppdragsanalyser

Få snabb tillgång till kunskap genom vårt fakta- och statistikbibliotek.

* Fri tillgång till vår webbaserade medlemsportal som innehåller uppdaterad statistik och fakta om regionen

* Månadsbrev med den senast uppdaterade statistiken

Delta på våra konferenser och medlemsmöten och bli en del av ett unikt nätverk.

* Gratis deltagande på våra konferenser, nätverksmöten och generalförsamling

* Rabatt på partnerskap till den årliga fastighetskonferensen Real Estate Øresund

Ta del av de senaste nyheterna via vår oberoende nyhetsbyrå och årliga tidskrift.

* Fritt antal digitala prenumerationer på nyhetsbrev

BRONSMEDLEM

Företag med färre än 20 anställda och mindre än 20 mio. SEK i omsätt­ning samt mindre kommuner.

Pris: 12 500 SEK per år i medlems- och serviceavgift.

SILVERMEDLEM

Företag med 20-99 anställda och mindre än 100 mio. SEK i omsätt­ning samt kommuner med upp till 80.000 invånare.

Pris: 37 500 SEK per år i medlems- och serviceavgift.

GULDMEDLEM

Större företag och koncerner, kommuner med mer än 80.000 invånare samt regioner, organisationer och myndigheter.

Pris: 72 000 SEK per år i medlems- och serviceavgift.

DIAMANTMEDLEM

Frivillig medlemskategori för organisationer som vill ge ett ökat bidrag till Øresundsinstituttets verksamhet.

Pris: 170 000 SEK per år i med­lems- och serviceavgift.

Totalkostnaden för medlem­skap består dels av en medlemsavgift till den ideella föreningen Øresundsinstituttet, dels en serviceavgift som debiteras av det helägda verksamhetsdrivande bolaget Öi Service AB.