Analys

Øresundsindex trafikstatistik Q1: Bästa förstakvartalet sedan 2015

Den svaga svenska kronkursen gör danska turister i Skåne och svensk arbetskraft i Danmark till valuta­vinnare. Det i kombination med den danska bristen på arbetskraft kan vara förklaringen till att antalet personresor över Öresund fortsatta att öka under första kvartalet 2024. Det blev därmed det bästa förstakvartalet under Øresundsindex mätperiod som sträcker sig bakåt till 2015. Även antalet pendlarresor och resor med personbil över sundet ökade, om än inte i samma tempo som förra året. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Andelen unga gränspendlare över Öresund har aldrig varit lägre

Öresundspendlarna blir allt äldre. Samtidigt som det totala antalet pendlare har hittat tillbaka till prepandemiska nivåer, sjunker andelen unga pendlare i åldern 16-24 år. Från att ha stigit oavbrutet upp till en andel på 16,7 procent under ungdomspendlingens toppår 2007 har andelen unga pendlare minskat till 5,3 procent enligt den senaste statistiken från 2021. Den totala pendlingen över Öresund toppade 2008 med 19 725 personer, varav 3 090 var unga pendlare. Under 2021 pendlade 16 542 personer över Öresund, varav 874 var unga. Det visar en ny rapport från Øresundsinstituttet.

Ny analys: Digitala dansk-svenska gränshinder drabbar över 10 000 privatpersoner – främst danskar i Sverige

Danskar som äger sommarstugor eller jobbar i Sverige är några av de som främst drabbas av digitala dansk-svenska gränshinder, som försvårar vardagen och tillgången till myndigheter och privata tjänster. Det pågår dock ett arbete för att öppna upp de digitala tjänsterna över gränserna på flera nivåer. Det visar Øresundsinstituttets rapport om digitalisering, som tidigare har publicerats i form av en artikelserie i Øresundsinstituttets nyhetstjänst News Øresund.

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Nytt rekord med 100 000 personresor per dygn över Öresund under 2023 – via bro och färja

Aldrig förr har så många rest över Öresund som under 2023. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt via färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade förra året med tio procent till 36,3 miljoner. Det motsvarar 99 952 personresor per dygn eller avrundat 100 000. Mest ökade tågresandet över Öresund. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Offentliga fastighetsägare i Skåne investerar mer än 40 miljarder kronor i nya fastighetsprojekt

Mer än 40 miljarder kronor investeras i nya fastighetsprojekt i Skåne i år och under de närmaste åren av kommuner, region och statliga aktörer. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet. Enbart Malmö, Lund och Helsingborg investerar sammanlagt mer än 17 miljarder kronor medan Regionfastigheter har en budget på närmare 20 miljarder där nya sjukhusbyggnader i Malmö utgör en stor del.

Oberoende analys

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i Öresundsregionen med hjälp av Øresundsinstituttets oberoende analyser som under åren fått ett stort genomslag i den offentliga debatten.

Uppdragsanalyser

Øresundsinstituttet utför även som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar.

Läs mer om vår | kvalitetspolicy |