Analys

Ny analys: Skånsk konjunktur — ljusglimtar, oro och omställning

Bilden av den skånska konjunkturen är splittrad. Samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att överraska prognosmakarna, har bostadsbyggandet kraftigt bromsat in i Skåne. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram påuppdrag av Sparbanken Skåne.

Ny analys: Skånsk privatekonomi

Analys "Skånsk privatekonomi": Unga bostadsköpare, hushåll utan marginaler och pensionärer med hög värmenota särskilt utsatta – men fortsatt god arbetsmarknad

Ny analys: Øresundsindex 2023 – Integrationen över Öresund

Integrationen över Öresund återgick under 2022 till nivån innan pandemin. Det är en kraftfull uppgång mellan två år, från ett index på 86 till 102, men jämfört med 2015 är uppgången måttlig. Återhämtningen sammanfaller med borttagandet av pandemirestriktioner som påverkade persontrafiken, antalet gästnätter och pendlingen över Öresund.

Øresundsindex/Trafik fjärde kvartalet 2022 – tillväxt för gods och tågresor

Godstrafiken är den stora ljuspunkten när det gäller trafiken över Öresund och den positiva trenden fortsatte under fjärde kvartalet 2022. Även antalet person­resor och pendlarresor med Öresundståg över bron avslutade året med en kraftfull utveckling vilket till stor del kan förklaras med en priskampanj under oktober. För det totala antalet personresor och bilresorna via bro och färja skedde förra året en stark återhämtning som dock avslutades med en avmattning. Det visar rapporten Øresundsindex/Trafik som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Fastighetsmarknaden – svenska investeringar fortsätter öka i Danmark

Allt fler danska fastigheter har en svensk ägare. Trenden började redan i mitten av 2010-talet och en ny analys från Øresundsinstituttet visar hur investeringarna har fortsatt öka kraftfullt. På fem år har det svenskägda fastighetsbeståndet i Danmark ökat med 183 procent, mätt i fastighetsvärde. Antalet aktörer har fördubblats under samma period. Dessutom meddelar flera av aktörerna att de vill fortsätta investera i Danmark och är redo om rätt möjligheter dyker upp. Men just nu är den danska marknaden påverkad av konjunkturläget och det finns en viss avvaktan kopplat till ränte- och inflationsutvecklingen. Det har lett till färre fastighetsförvärv 2022 och kan komma att påverka prisnivån framöver, enligt flera intervjupersoner.

Oberoende analys

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i Öresundsregionen med hjälp av Øresundsinstituttets oberoende analyser som under åren fått ett stort genomslag i den offentliga debatten.

Uppdragsanalyser

Øresundsinstituttet utför även som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar.

Läs mer om vår | kvalitetspolicy |