Analysområden

Integrationen över Öresund, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på tre områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren.

Hållbarhetsprojekt

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel – Øresundspanelen.

Fakta: Gräns- och id-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av fyra olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar. I början av augusti 2023 stärkte Sverige sina gränskontroller mot Danmark, medan Danmark under några veckor återinförde sina gränskontroller mot Sverige. Båda besluten fattades på grund av den ökade hotbilden mot länderna som uppstått efter koranbränningarna. Just nu utför Sverige gränskontroller mot (främst) Danmark och Tyskland, medan Danmark utför gränskontroller mot Tyskland. I Sverige röstade riksdagen den 15 februari igenom en lagändring som gör det möjligt för regeringen att på egen hand vid behov återinföra krav id-kontroller för transportörer med tåg, buss och färja från Danmark eller Tyskland.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Totalt pendlade 16 914 personer över Öresund under 2021, det senaste året som det finns fullständig statistik ifrån. Cirka 95 procent av pendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark. Det visar statistik från Öresundsdatabasen. Nyare statistik från STAR, som dock enbart visar antalet svenska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Östanmark, visar på en stor ökning – 17 procent – av denna grupp pendlare under 2022.

FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa 145 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 187 000 studenter i Öresundsregionen.

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Nytt rekord med 100 000 personresor per dygn över Öresund under 2023 – via bro och färja

Aldrig förr har så många rest över Öresund som under 2023. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt via färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade förra året med tio procent till 36,3 miljoner. Det motsvarar 99 952 personresor per dygn eller avrundat 100 000. Mest ökade tågresandet över Öresund. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Offentliga fastighetsägare i Skåne investerar mer än 40 miljarder kronor i nya fastighetsprojekt

Mer än 40 miljarder kronor investeras i nya fastighetsprojekt i Skåne i år och under de närmaste åren av kommuner, region och statliga aktörer. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet. Enbart Malmö, Lund och Helsingborg investerar sammanlagt mer än 17 miljarder kronor medan Regionfastigheter har en budget på närmare 20 miljarder där nya sjukhusbyggnader i Malmö utgör en stor del.

2023 års analyser från Øresundsinstituttet: Integration, hållbarhet och konjunktur i fokus

Under 2023 har Øresundsinstituttet publicerat 14 analyser som har tagits fram på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Rapporterna består av den årliga kartläggnignen av samarbetet i regionen, fem rapporter inom serien Øresundsindex om integrationen och trafiken över Öresund, tre konjunkturrapporter, fyra hållbarhetsrapporter och en sammanställning av de svenska fastighetsinvesterarnas bestånd i Danmark.

Tack alla besökare, talare och partner – Real Estate Øresund 2024!

2024 års Real Estate Øresund gick av stapeln den 8 februari på Quality Hotel i Hyllie. På programmet fanns bland annat Fehmarn Bält, konjunkturutvecklingen och senaste nytt på fastighetsmarknaden.

Sista chansen att anmäla dig till Real Estate Øresund – Øresundsinstituttets konferens i Malmö den 8 februari

Fredag den 2 februari är sista dagen att anmäla dig till Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. 

Lyssna på experterna om konjunkturen i Danmark, Skåne och Sverige – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari i Malmö

Danske Banks cheføkonom Las Olsen och Swedbanks seniorekonom Pernilla Johansson ger oss en aktuell bild av konjunkturläget i Danmark, Skåne och Sverige i en tid där det inte bara är inflationen och ränteläget som förändrats kraftigt. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras den 8 februari 2024 i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.  Sista anmälningsdag är fredag 2 februari

Øresundsinstituttet söker en analytiker med inriktning mot gränsregional analys och statistik

Vi söker en analytiker som har intresse för gränsregional samhällsanalys och erfarenhet av statistisk analys. Arbetet omfattar bland annat analyser av integrationen och samarbetet över Öresund, konjunkturutvecklingen, regionens näringsliv och hållbarhetsarbete.

Sverige vill öka den nordiska integrationen – men beredskap för id-kontroller krävs, menar Nordenminister Jessika Roswall (M)

Sedan årsskiftet är Sverige ordförandeland i nordiska ministerrådet. Sveriges prioritering under året är att ”fortsätta nå visionen” om världens mest hållbara och integrerade region 2030. Men säkerhetssituationen kräver fortsatta gränskontroller. Det berättar Jessika Roswall (M), Sveriges EU-minister med ansvar för nordiska frågor, i en intervju med News Øresund.

Sverige vill öka den nordiska integrationen – men beredskap för id-kontroller krävs, menar Nordenminister Jessika Roswall (M)

Sedan årsskiftet är Sverige ordförandeland i nordiska ministerrådet. Sveriges prioritering under året är att ”fortsätta nå visionen” om världens mest hållbara och integrerade region 2030. Men säkerhetssituationen kräver fortsatta gränskontroller. Det berättar Jessika Roswall (M), Sveriges EU-minister med ansvar för nordiska frågor, i en intervju med News Øresund.

Ta del av våra analyser och nätverk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev från Øresundsinstituttet och News Øresund: