Analysområden

Integrationen över Öresund, kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på fyra områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren. Ta del av analyser från de olika områdena här.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel – Øresundspanelen. Vi vill följa utvecklingen i vår dansk-svenska gränsregion och bygger därför upp en bred frågepanel av personer och organisationer/företag som lever och verkar i regionen.

Øresundsinstituttet LIVE

Flera av Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten och presentationer av nya analyser sänds digitalt under konceptet ”LIVE” och finns tillgängliga att ta del av i efterhand.

Fakta: Gräns- och ID-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar. De sista reserestriktionerna för att hindra smittspridning under coronapandemin togs bort i februari-mars 2022, men Sveriges gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism, och Danmarks gränskontroller för att stoppa gränsöverskridande brottslighet kvarstår.

FAKTA: Gränshinder och nordiskt samarbete

På grund av skilda nationella regler, lagar och praxis uppstår ibland så kallade gränshinder när människor och företag arbetar, rör sig eller flyttar över de nordiska gränserna. Några av de gränshinder som diskuteras just nu i Öresundsregionen handlar om svårigheter att få banklån för gränspendlare, och utmaningar med skatt och socialförsäkring för gränspendlare som delvis vill arbeta hemifrån.

FAKTA: 65 500 anställda i Medicon Valleys life science-företag

Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen.

Ny analys: Skåne rustat för lågkonjunktur – men oro för elpriser, industrin och bostadsbyggandet

Konjunkturläget i Sverige och i Skåne är splittrat med hög inflation och fallande reallöner, men en fortsatt stark arbetsmarknad. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne. Bostadspriserna i Skåne har börjat falla, men är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin och bostadsbyggandet fortsätter att minska under 2023. Det råder dock en enighet om riktningen för konjunkturen – nedåt. Prognosinstitutens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen har blivit allt dystrare under sensommaren och hösten. Den gemensamma bilden hos bedömarna är att svensk ekonomi lämnar ett förhållandevis starkt 2022 och går mot ett tufft 2023 med minskad BNP följt av lägre inflation och en återhämtning under 2024. 

Ny analys: Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet

Två tredjedelar av gränspendlarna från Sverige till Östdanmark idag arbetar inom yrken som främst kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det gör kommunikationer och infrastruktur till en viktig fråga. Fem branscher utmärker sig när det gäller pendlingspotential framöver: transport, handel, vård och omsorg, ICT och life science. Det visar en ny rapport om Öresundspendling från oberoende Øresundsinstituttet som tagits fram på uppdrag av Malmö stad.

Ny analys: State of the Region – samarbetet över Öresund 2022

Öresundsregionen har under året präglats av en återgång till vardagen efter coronapandemin; resandet närmar sig nivån från 2019 och godstrafiken slår rekord. Dansk-svenska jobbmässor arrangeras för att hantera dansk brist på arbetskraft och skånsk arbetslöshet. På många poster i det dansk-svenska samarbetet har det också kommit eller håller på att komma nya ansikten. Därutöver har regionen blivit mer mätbar under året, då ny statistik över pendling, trafik och integration tagits fram, liksom flera rapporter som visar på regionens värde.

Save the date: 9 februari 2023 Real Estate Øresund

Øresundsinstituttets årliga mötesplats för fastighetsföretagande och samhällsbyggande i Danmark och Sverige arrangeras nästa gång den 9 februari 2023 på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö. Det är en heldagskonferens med fokus på samhällsbyggnad, fastighetsbransch och konjunktur. Programmet håller på att utvecklas och talare kommer successivt att presenteras.

Inbjudan till livesänt dansk-svensk möte: Ett år med ”Ditt gränsproblem”

Resandet över Öresund ökar och är snart tillbaka på samma nivåer som innan coronapandemin. Det sätter fokus på de gränsproblem som finns för personer och företag som rör sig över sundet. De nordiska gränstjänsterna har undersökt vilka de vanligaste utmaningarna är, däribland bankärenden, e-legitimation och kollektivtrafik. Vi bjuder in till diskussion om hur dagens problem kan lösas. Värd för mötet är Skånes landshövding Anneli Hulthén. Bland talarna finns representanter från näringslivet, KPMG, Svenska Bankföreningen, trafikägare, Nordiska Ministerrådet, Greater Copenhagen, Øresunddirekt och Øresundsinstituttet. Mötet sänds live från Residenset på Stortorget i Malmö.

5 oktober i riksdagens andrakammarsal: Nordiskt kultursamarbete i en ny tid: Sverige – Danmark

Möt riksdagens kulturutskotts nya ordförande Lawen Redar (S), Danmarks nya ambassadör i Sverige Kristina Miskowiak Beckvard, Sveriges ambassadör i Danmark Charlotte Wrangberg, Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne, Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel, Det Kongelige Biblioteks head of programming Lise Bach Hansen, skådespelaren Stina Ekblad, sångerskan Lisa Nilsson, danska In Futurums vd och grundare Moussa Mchangama, kulturkommunikationsbyrån HAVE:s grundare och ägare Christian Have, Stockholm Stadsteater/Kulturhusets ordförande Kerstin Brunnberg, Sveriges Radios tidigare Danmarkskorrespondent David Rasmusson, Øresundsinstituttets vd Johan Wessman och Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag.

Gränshindermöte: företag pekar på problem med osäkerhet och svårighet med e-legitimation mellan Danmark och Sverige

Administrativa problem som uppstår eftersom e-legitimationerna inte fungerar över Öresund, ett komplext regelverk, många osäkerhetsmoment under rekryteringsprocessen men också stor utvecklingspotential för regionens arbetsmarknad. Det var några av reflektionerna som lyftes från företag verksamma i Öresundsregionen vid onsdagens gränshindermöte som arrangerades av Øresunddirekt och Øresundsinstituttet på Residenset i Malmö.

Gate 21:s nya direktör vill få upp fler svenskars ögon för regionens hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsorganisationen Gate 21 har nyligen ansökt om Interregmedel för att starta upp ett stort projekt kring hållbart byggande, med över 30 danska och svenska partners. Det är ett av flera större projekt som den danska organisationen driver för närvarande. Framöver är ett av målen för den nytillträdda direktören Sofus Rex att svenska politiker ska bli mer varse vilken nytta de kan ha av samarbete enligt Gate 21:s modell.

Gate 21:s nya direktör vill få upp fler svenskars ögon för regionens hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsorganisationen Gate 21 har nyligen ansökt om Interregmedel för att starta upp ett stort projekt kring hållbart byggande, med över 30 danska och svenska partners. Det är ett av flera större projekt som den danska organisationen driver för närvarande. Framöver är ett av målen för den nytillträdda direktören Sofus Rex att svenska politiker ska bli mer varse vilken nytta de kan ha av samarbete enligt Gate 21:s modell.

Ta del av våra analyser och netvärk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress: