Analysområden

Integrationen över Öresund, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på tre områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren.

Hållbarhetsprojekt

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel – Øresundspanelen.

LIVE

Flera av Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten och presentationer av nya analyser sänds digitalt under konceptet ”LIVE” och finns tillgängliga att ta del av i efterhand.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Det var en nedgång för den svenska turismen på Själland, men en stark tillväxt för den danska turismen i Skåne under den gångna sommaren. Det visar statistik från Danmarks Statistik respektive Tillväxtverket. Under juni-augusti minskade antalet svenska övernattningar i Östdanmark (Region Huvudstaden och Region Sjælland) med 104 000, vilket är 23 procent färre än under samma period 2022. Samtidigt ökade de danska övernattningarna i Skåne med 58 procent jämfört med samma period 2022.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Totalt pendlade 16 914 personer över Öresund under 2021, det senaste året som det finns fullständig statistik ifrån. Cirka 95 procent av pendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark. Det visar statistik från Öresundsdatabasen. Nyare statistik från STAR, som dock enbart visar antalet svenska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Östanmark, visar på en stor ökning – 17 procent – av denna grupp pendlare under 2022.

Fakta: Gräns- och id-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av fyra olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar. I början av augusti 2023 stärkte Sverige sina gränskontroller mot Danmark, medan Danmark återinförde sina gränskontroller mot Sverige. Båda besluten fattades på grund av den ökade hotbilden mot länderna som uppstått efter koranbränningarna. Det innebär att Sverige just nu utför gränskontroller mot (främst) Danmark och Tyskland, medan Danmark utför gränskontroller mot Sverige och Tyskland.

Nästan 10 000 certifieringar har utfärdats för svenska fastigheter sedan 2007 – rapport om hållbarhetsregler för fastighetsbranschen

På drygt 15 år har den svenska fastighetsbranschens hållbarhetsarbete utvecklats i snabb takt. 2007 certifierades de första svenska byggnaderna genom EU-projektet Greenbuilding Programme. I dagsläget har det utfärdats närmare 10 00 hållbarhetscertifieringar av fastigheter i Sverige.

Ny analys: Skånsk konjunktur — Nedgång, men stora skillnader geografiskt och branschmässigt

Det skånska konjunkturläget har försämrats under det senaste halvåret. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika på flera håll, med stigande arbetslöshet och lägre sysselsättning i flera kommuner. Men trots vikande konjunktur, är det skånska utgångsläget bättre än vid tidigare nedgångar. Bilden är samtidigt fortsatt delad med stora skillnader geografiskt och mellan olika branscher. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Hållbarhetsforskning i Skåne – rapporten visar att 25 nya forskningsenheter inom hållbarhet har startas sedan 2018

Omkring 25 nya forskningscenter, plattformar och andra forskningsenheter med fokus på hållbarhet har startats i Skåne sedan 2018, vid regionens fem universitet och högskolor. Genom att det både finns ett stort universitet som är framgångsrikt inom hållbarhetsområdet och flera mindre universitet och högskolor med profiler nära kopplade till hållbarhet har Skåne en bredd i sin hållbarhetsforskning. Forskningen på området präglas av tvärvetenskaplighet och en omfattande samverkan med det övriga samhället. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Dags för Real Estate Øresund den 8 februari 2024

Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens Real Estate Øresund arrangeras nästa gång den 8 februari 2024. Nästa vecka öppnar vi för anmälningar och börjar publicera programmet.

Välkommen att följa livesändningen av gränshindermötet 2023 

Även om arbetsmarknaden i Skåne går åt rätt håll är arbetslösheten fortfarande hög – speciellt i Malmö. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft i Danmark. Hur kan lediga jobb matchas bättre i Öresundsregionen? Gränshindermötet arrangeras av Øresunddirekt och Øresundsinstituttet och äger rum den 7 november klockan på Landshövdingens residens i Malmö 10.30. Men den sänds också live på Youtube, med start klockan 10.30

Øresundsinstittutets ambassadmöte: förslag om kulturell integration och regeringsbesked om skånsk järnväg väntas inom en månad

En analys visar att ”förhandlingarnas tid” kommit till Öresundsregionen. Ett förslag om att satsa mer på kultur och utbildning över sundet. Ett besked från Trafikverket om att regeringsbeslut om skånsk järnvägs framtid väntas inom en månad och ett ökat fokus på den tysk-danska Fehmarn Bält-förbindelsen som ska öppna 2029. Det var ämnen som fyllde Sveriges ambassads residens i Köpenhamn till sista stolen när Øresundsinstiuttet arrangerade sitt årliga dansk-svenska nätverksmöte den 5 oktober.

Ny historisk milstolpe i Danmark: Nu är sysselsättningen över 3 miljoner

Energikrisen, hög inflation och stigande räntorna fick många ekonomer att förutspå att den danska sysselsättningen skulle minska. Men tvärtom så fortsätter den att stiga och i augusti passerade den danska arbetsmarknaden en historisk milstolpe. Då ökade sysselsättningen med 4 300 personer till över 3 miljoner sysselsatta för första gången någonsin. Det visar ny statistik från Danmarks Statistik. Det innebär att sysselsättningen sedan januari 2020, före pandemin, har ökat med nästan 200 000 personer. Äldre personer i Danmark stannar allt längre på arbetsmarknaden samtidigt som utländsk arbetskraft bidrar starkt till den stigande sysselsättningen.

Croisette: ”Vi kommer att göra en större insats för att visa danskar att det är attraktivt att köpa bostäder i Sverige”

Malmöbaserade fastighetsrådgivaren Croisette Real Estate Partner utökar i Danmark. Nyligen har två personer rekryterats för att arbeta med värdering och analys och bolaget har nu fem anställda på kontoret i Köpenhamn. Det är ett högt tryck på privatbostäder i Danmark och tillsammans med ett gynnsamt valutaläge och avsaknad av fastighetsskatt i Sverige planerar Croisette att, med start nästa år, uppmärksamma danska kunder om möjligheterna att köpa bostad på andra sidan sundet.  

Croisette: ”Vi kommer att göra en större insats för att visa danskar att det är attraktivt att köpa bostäder i Sverige”

Malmöbaserade fastighetsrådgivaren Croisette Real Estate Partner utökar i Danmark. Nyligen har två personer rekryterats för att arbeta med värdering och analys och bolaget har nu fem anställda på kontoret i Köpenhamn. Det är ett högt tryck på privatbostäder i Danmark och tillsammans med ett gynnsamt valutaläge och avsaknad av fastighetsskatt i Sverige planerar Croisette att, med start nästa år, uppmärksamma danska kunder om möjligheterna att köpa bostad på andra sidan sundet.  

Ta del av våra analyser och nätverk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev från Øresundsinstituttet och News Øresund: