Interregprojekt

Øresundsinstituttet deltar just nu i två Interregprojekt. Fördomsfönster Öresund ser närmare på den gemensamma arbetsmarknaden och Greater Copenhagen Life Science Analysis initiative dyker ner i life science branschens utveckling i hela Öresundsregionen.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Vill du delta i en frågepanel där vi några gånger per år kommer att sända ut aktuella frågor om utvecklingen och läget i Öresundsregionen? Vi vänder oss såväl till personer som reser över Öresund för arbete, turistbesök eller för att träffa vänner och familj som företrädare för företag med verksamhet över Öresund. Klicka här om du vill vara med.

Øresundsinstituttet LIVE

På grund av coronapandemin ställer Øresundsinstituttet om och skapar nya möjligheter för att mötas och dela kunskapen om Öresundsregionens utveckling. Våra dansk-svenska nätverksmöten blir därför digitala så att medlemmar och andra i nätverket i högre grad kan delta.

FAKTA: Från kris till ”mild högkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter en omskakande vår har det ekonomiska läget i Öresundsregionen stabiliserats något under sommar- och höstmånaderna. Arbetslösheten har inte ökat i varken Skåne, Region Sjælland eller Region Hovedstaden sedan i juli, och under den tidiga hösten skrevs de nationella BNP-prognoserna upp i både Sverige och Danmark. Prognoserna präglas dock av en viss osäkerhet, vilket delvis beror på att smittspridningen av coronaviruset återigen ökat under oktober och november.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen har vuxit med över 320 000 invånare på 10 år, och det bodde vid årsskiftet 2020/2021 närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.

Fakta: Gränskontroller

GRÄNSKONTROLLER. Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Men den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för resande från Danmark och Tyskland, i samband med flyktingkrisen. Sedan dess har det kontinuerligt genomförts svenska gränskontroller av resande från Danmark till Sverige och sedan den 12 november 2019 även danska gränskontroller av resande från Sverige till Danmark. Under coronapandemin har först Danmark och sedan Sverige delvis stängt gränserna och intensifierat gränskontrollerna, men under 2021 har båda länderna åter börjat öppna upp. Den 31 maj tog Sverige bort alla coronarelaterade reserestriktioner från Danmark.

Ny analys: Skåne är på väg upp ur coronakrisen – fler jobb, invånare och bostäder

Den skånska konjunkturen är på god väg att återhämta sig från coronapandemins största inverkningar på ekonomin. Under hösten sjönk arbetslösheten i hela Skåne till en nivå som är lägre än innan pandemins början och antalet anställda i företagen har ökat sedan förra året. Däremot kvarstår flera utmaningar på den skånska arbetsmarknaden – nivån på arbetslösheten är fortfarande hög och idag har nära hälften av de arbetslösa varit utan jobb i över ett år. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Ny analys: Medicon Valleys fyrtornsföretag miljardinvesterar i Öresundsregionen – 4 000 nya anställda på fem år

Medicon Valleys största företag växer och bygger ut. 32 regionala fyrtornsföretag, varav 25 på Själland och 7 i Skåne. Totalt 43 000 anställda, motsvarande cirka 86 procent av de antal anställda i regionens life science-kluster. Så ser resultatet ut när de största bolagen, det vill säga företag med fler än 250 anställda, i Medicon Valley kartläggs i en ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

Ny analys: State of the Region 2021 – analys av samarbetet över Öresund

2021 är ett kontrastrikt år. Från kris till återstart. Från delvis nedstängning av samhället till arbetskraftsbrist. Från delvis stängda gränser till normalisering av trafiken. Från höjda röster om brist på samarbete till nystart och nya insatser för sammanhang och samarbete över gränserna. Bland annat en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersökningar av nordisk krissamarbete, danska pengar till rekrytering av svenska arbetssökande och en dansk fond som uppmanar till projektansökningar om nordisk samhörighet.

Inbjudan: Øresundsbro Konsortiet och Øresundsinstituttet lanserar Øresundsindex

Välkommen till en livesänd presentation för medier och övriga intressenter där Øresundsindex presenteras närmare. Øresundsbro Konsortiet presenterar bakgrunden till initiativet, partnerskap med andra aktörer i regionen såsom Forsea och Skånetrafiken – och samarbetet med Øreundsinstituttet för att säkerställa ett oberoende årligt Øresundsindex.

Inbjudan till seminarium: Gränsregionala arbetsmarknaden i fokus

Den tilltagande arbetskraftsbristen i Danmark sätter extra fokus på den gränsregionala arbetsmarknaden i Öresund. Detta är temat i årets upplaga av Øresunddirekt och Øresundsinstituttets dansk-svenska Gränshinderkonferens. Mötet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat.

Inbjudan till gratis informationsmöten: GÖRA AFFÄRER OCH ETABLERA FÖRETAG I DANMARK den 9 november i Malmö och 18 november i Helsingborg

Anmäl dig till Øresundsinstituttets informationssmöten i Malmö och Helsingborg och få gratis rådgivning inför affärer och företagsetableringar i Danmark. Danmark är Skånes närmaste exportmarknad - nästan på hemmaplan, endast en broresa eller färjeresa bort. Möjligheterna är stora men samtidigt är lagar och affärskultur annorlund. Øresundsinstituttet arrangerar därför två gratis informations- och rådgivningsmöten i samarbete med KPMG:s Öresundsgrup, Øresunddirekt, Øresundsadvokater, Malmö stad och Helsingborgs stad.

Se LIVE-sändningen från tisdag 12 oktober av analysen: “Samarbetet över Öresund – state of the region”

Anmäl dig till tisdagens LIVE-sändning och lyssna på Øresundsinstituttet presentation av årets utgåva av ”State of the region – analys av samarbetet över Öresund". Efter en tuff period  under cornapandemin med delvis stängda gränser och delvis nedstängda samhällen har Danmark och Sverige öppnat upp igen och det börjar synas en ny energi i samarbetet över Öresund med Köpenhamns och Malmös satsning på gemensam jobbmässan, en satsning på rekrytering av arbetslösa skåningar till danska företag inskrivet i den danska arbetsmarknadens nya trepartsavtal, danska och svenska nordenministrar som är överens om att starta en gemensam task force för Öresundsregionen och flera nya nordiska satsningar, däribland av danska fonder.

News Øresunds veckobrev v. 46

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 46 Klicka…

Dansk konserthuschef har väntat ut corona för att sedan bygga nätverk i Sverige

Danska kulturarbetare lockas av det självklara utrymme som kulturen…

Dansk konserthuschef har väntat ut corona för att sedan bygga nätverk i Sverige

Danska kulturarbetare lockas av det självklara utrymme som kulturen…

Ta del av våra analyser och netvärk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress: