Interregprojekt

Øresundsinstituttet deltar just nu i två Interregprojekt. Fördomsfönster Öresund ser närmare på den gemensamma arbetsmarknaden och Greater Copenhagen Life Science Analysis initiative dyker ner i life science branschens utveckling i hela Öresundsregionen.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Vill du delta i en frågepanel där vi några gånger per år kommer att sända ut aktuella frågor om utvecklingen och läget i Öresundsregionen? Vi vänder oss såväl till personer som reser över Öresund för arbete, turistbesök eller för att träffa vänner och familj som företrädare för företag med verksamhet över Öresund. Klicka här om du vill vara med.

Øresundsinstituttet LIVE

På grund av coronapandemin ställer Øresundsinstituttet om och skapar nya möjligheter för att mötas och dela kunskapen om Öresundsregionens utveckling. Våra dansk-svenska nätverksmöten blir därför digitala så att medlemmar och andra i nätverket i högre grad kan delta.

FAKTA: Från kris till ”mild högkonjunktur”

KONJUNKTUR. Efter en omskakande vår har det ekonomiska läget i Öresundsregionen stabiliserats något under sommar- och höstmånaderna. Arbetslösheten har inte ökat i varken Skåne, Region Sjælland eller Region Hovedstaden sedan i juli, och under den tidiga hösten skrevs de nationella BNP-prognoserna upp i både Sverige och Danmark. Prognoserna präglas dock av en viss osäkerhet, vilket delvis beror på att smittspridningen av coronaviruset återigen ökat under oktober och november.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen har vuxit med över 320 000 invånare på 10 år, och det bodde vid årsskiftet 2020/2021 närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.

Fakta: Gränskontroller

GRÄNSKONTROLLER. Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Men den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för resande från Danmark och Tyskland, i samband med flyktingkrisen. Sedan dess har det kontinuerligt genomförts svenska gränskontroller av resande från Danmark till Sverige och sedan den 12 november 2019 även danska gränskontroller av resande från Sverige till Danmark. Under coronapandemin har först Danmark och sedan Sverige delvis stängt gränserna och intensifierat gränskontrollerna, men under 2021 har båda länderna åter börjat öppna upp. Den 31 maj tog Sverige bort alla coronarelaterade reserestriktioner från Danmark.

Ny analys: Skåne är på väg upp ur coronakrisen – fler jobb, invånare och bostäder

Den skånska konjunkturen är på god väg att återhämta sig från coronapandemins största inverkningar på ekonomin. Under hösten sjönk arbetslösheten i hela Skåne till en nivå som är lägre än innan pandemins början och antalet anställda i företagen har ökat sedan förra året. Däremot kvarstår flera utmaningar på den skånska arbetsmarknaden – nivån på arbetslösheten är fortfarande hög och idag har nära hälften av de arbetslösa varit utan jobb i över ett år. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Ny analys: Medicon Valleys fyrtornsföretag miljardinvesterar i Öresundsregionen – 4 000 nya anställda på fem år

Medicon Valleys största företag växer och bygger ut. 32 regionala fyrtornsföretag, varav 25 på Själland och 7 i Skåne. Totalt 43 000 anställda, motsvarande cirka 86 procent av de antal anställda i regionens life science-kluster. Så ser resultatet ut när de största bolagen, det vill säga företag med fler än 250 anställda, i Medicon Valley kartläggs i en ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

Ny analys: State of the Region 2021 – analys av samarbetet över Öresund

2021 är ett kontrastrikt år. Från kris till återstart. Från delvis nedstängning av samhället till arbetskraftsbrist. Från delvis stängda gränser till normalisering av trafiken. Från höjda röster om brist på samarbete till nystart och nya insatser för sammanhang och samarbete över gränserna. Bland annat en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersökningar av nordisk krissamarbete, danska pengar till rekrytering av svenska arbetssökande och en dansk fond som uppmanar till projektansökningar om nordisk samhörighet.

Øresundsindex lanseras till våren – ska visa hur Öresundsregionen mår

Öresundsregionens potential är enorm – en region med omkring 4 miljoner invånare. Norra Europas största arbetsmarknadsregion. Men hur mycket är outnyttjat på båda sidorna av sundet? Hur ser utvecklingen ut? Øresundsindex lanseras genom ett samarbete mellan Øresundsbron och Øresundsinstituttet – och det blir tillgängligt för alla som vill följa utvecklingen i regionen.

Boka in våra dansk-svenska nätverksmöten och Real Estate Øresund 2022 i din kalender

Øresundsinstituttet har planerat in de första fyra danska-svenska nätverksmötena under 2022 och gett konferensen Real Estate Øresund ett nytt datum så att du kan boka in dagarna i din kalender. På grund av coronapandemin anpassar vi vår planering så att våra större fysiska möten koncenteras till perioden maj – oktober.

Inbjudan: Øresundsbro Konsortiet och Øresundsinstituttet lanserar Øresundsindex

Välkommen till en livesänd presentation för medier och övriga intressenter där Øresundsindex presenteras närmare. Øresundsbro Konsortiet presenterar bakgrunden till initiativet, partnerskap med andra aktörer i regionen såsom Forsea och Skånetrafiken – och samarbetet med Øreundsinstituttet för att säkerställa ett oberoende årligt Øresundsindex.

Inbjudan till seminarium: Gränsregionala arbetsmarknaden i fokus

Den tilltagande arbetskraftsbristen i Danmark sätter extra fokus på den gränsregionala arbetsmarknaden i Öresund. Detta är temat i årets upplaga av Øresunddirekt och Øresundsinstituttets dansk-svenska Gränshinderkonferens. Mötet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat.

News Øresunds veckobrev v. 2

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 2 Klicka…

Samarbete över gränsen kan bidra till grön omställning och utveckling av dansen

Svenske Pontus Lidberg har en global karriär som dansare, koreograf…

Samarbete över gränsen kan bidra till grön omställning och utveckling av dansen

Svenske Pontus Lidberg har en global karriär som dansare, koreograf…

Ta del av våra analyser och netvärk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress: