Bli medlem

Få relevant kunskap om din omvärld. Med oberoende analys, fakta och media står Øresundsinstituttet för en bred bevakning av samhällsutvecklingen i regionen. Våra konferenser och medlemsmöten ger viktiga nätverks- och samarbetstillfällen. Medverka till att utveckla såväl den egna organisationen som regionen och bli medlem i Øresundsinstituttet!

Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas Wind Systems:

“Som ledande vindkraftstillverkare är närvaron i den miljösatsande Öresundsregionen mycket viktig. Medlemskapet i Øresundsinstituttet ger oss värdefull tillgång till analys, fakta och nyheter om utvecklingen i regionen samtidigt som vi blir en del av ett dansk-svenskt nätverk”

Anders Jarl, styrelseordförande Wihlborgs:

“Öresundsregionen är vår arena. Det är här våra fastigheter finns och det är här vi skapar förutsättningar för näringslivet att fortsätta utvecklas. Øresundsinstituttet bidrar till utvecklingen genom att sprida kunskap och information – det är viktigt för oss som verkar här”

Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens ordförande Malmö stad:

“Det gränsregionala samarbetet är viktigt för Malmös fortsatta utveckling. Genom vårt medlemskap i Øresundsinstituttet får vi nyttig kunskap och input till det fortsatta arbetet, samt möjlighet att möta andra som brinner för regionens utveckling”

Om Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Fyll i formuläret och bli medlem

Klicka här för att skicka en intresseanmälan om medlemskap så kontaktar Øresundsinstituttet dig.