Bli medlem

Därför är vi medlem i Øresundsinstituttet:

“Öresundsregionen är vår arena. Det är här våra fastigheter finns och det är här vi skapar förutsättningar för näringslivet att fortsätta utvecklas. Øresundsinstituttet bidrar till utvecklingen genom att sprida kunskap och information – det är viktigt för oss som verkar här”

Anders Jarl, styrelseordförande Wihlborgs

“Det gränsregionala samarbetet är viktigt för Malmös fortsatta utveckling. Genom vårt medlemskap i Øresundsinstituttet får vi nyttig kunskap och input till det fortsatta arbetet, samt möjlighet att möta andra som brinner för regionens utveckling”

Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

Om Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Bli medlem och öka din kunskap

Få relevant kunskap om din omvärld. Med oberoende analys, fakta och media står Øresundsinstituttet för en bred bevakning av samhällsutvecklingen i regionen. Våra konferenser och medlemsmöten ger viktiga nätverks- och samarbetstillfällen. Medverka till att utveckla såväl den egna organisationen som regionen och bli medlem i Øresundsinstituttet!

Kostnaden för ett medlemskap i Øresundsinstituttet beror på hur stor din organisation är och därmed hur många som kan få tillgång till vårt material.

Läs mer om medlemskapets förmåner och villkor

Kontakt för mer information:

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet

mobil +46 702 52 32 41

johan.wessman(at)oresundsinstituttet.org