Historik

2015

Förnyelsen av Øresundsinstituttet fortsätter. Den oberoende dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund blir en del av den ordinarie verksamheten sedan projektet Øresund Media Platform avslutats. Øresundsinstituttet får en ny logotype och grafisk profil. En ny hemsida introduceras för att underlätta medlemmarnas tillgång till Øresundsinstituttets analyser samt till ett nytt fakta- och statistikarkiv. Under våren utvecklas hemsidan så att den får en dansk- och en svenskspråkig version.

2014

Øresundsinstituttets styrelse beslutar om en ny strategi som ska öka verksamhetens betydelse som dansk-svenskt mötes- och kunskapscentrum med en utökad analys i fokus. Verksamheten ska stärkas med utökat samarbete i regionen där fler aktörer involveras.

Tidskriften Job & Magt ersätts av nyhetsbyråns nya tidskrift News Øresund som utkommer kvartalsvis i en danskspråkig och en svenskspråkig upplaga. Tidskriften distribueras i en digital och en tryckt version.

Johan Wessman tillträder som vd och Britt Andresen rekryteras som chefanalytiker.

2013

Boken Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet ges ut.

2012

Interregprojektet Øresund Media Platform med den dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund bildas. Medieprojektet genomförs i samarbete med Lunds universitet och Roskilde Universitet samt 14 regionala aktörer.
Øresundsinstituttet passerar 100 medlemmar och firar 10-årsjubileum på Malmö Rådhus.

2011

Toppkonferensen Summit Øresund arrangeras tillsammans med Københavns Kommune och Malmö stad.

2010

Ny publikation som är en uppföljning av den tidigare utgåvan om nordiska huvudkontor utges.

2009

Tidskriften Øi ANALYSe byter namn till Job & Magt och får ny layout och ökad upplaga.

2008

Fastighetskonferensen Real Estate Øresund arrangeras för första gången.

2007

Øresundsinstituttet firar 5-årsjubileum på Københavns Rådhus.

2006

En ny publikation om nordiska huvudkontor utges.
Första numret av den dansk-svenska tidskriften Øi ANALYSe utkommer.
Två böcker om arbetsmarknaden publiceras.

2002

Øresundsinstituttet grundas av Anders Olshov med stöd av 24 medlemmar.