Fakta

Fakta: Gränskontroller

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av fyra olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar:

• att kontrollera asylmottagandet
• att förhindra terrorism och stärka rikets säkerhet
• att motverka gränsöverskridande kriminalitet
• att förhindra smittspridning under coronapandemin

I början av augusti 2023 stärkte Sverige sina gränskontroller mot Danmark, medan Danmark återinförde sina gränskontroller mot Sverige. Båda besluten fattades på grund av den ökade hotbilden mot länderna som uppstått efter koranbränningarna.

Det innebär att Sverige just nu utför gränskontroller mot (främst) Danmark och Tyskland, medan Danmark utför gränskontroller mot Sverige och Tyskland. Gränskontrollerna mot Sverige görs i form av stickprovskontroller.

I den svenska regeringens avtal med Sverigedemokraterna, Tidöavtalet, har partierna enats om att stärka Sveriges gränskontroller och ta fram ett förslag på lagändringar som gör det enklare för regeringen att även återinföra krav på id-kontroller av personer som stiger på färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017. Ett lagförslag om det sistnämnda är nu ute på remiss, med förslag om att lagen ska träda i kraft 1 mars 2024.

FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. Antalet personer som flyttade över Öresund ökade något under 2022 jämfört med föregående år. Mest ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne: från 1 223 till 1397 personer. I absoluta tal är det fler som väljer att flytta från Skåne till Östdanmark och även där ökade antalet något i fjol jämfört med 2021: 1 803 till 1 862.

FAKTA: 65 500 anställda i Medicon Valleys life science-företag

Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Störst befolkningstillväxt på danska sidan under 2022 – nu har Öresundsregionen 4,2 miljoner invånare. Öresundsregionens befolkning ökade under förra året med nästan 42 200 till 4 156 052 invånare vid årsskiftet 2022/2023. Det motsvarar en befolkningsökning på en procent. Befolkningstillväxten var starkast på den danska sidan, där befolkningen ökade med 1,1 procent.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Totalt pendlade 16 914 personer över Öresund under 2021, det senaste året som det finns fullständig statistik ifrån. Cirka 95 procent av pendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark. Det visar statistik från Öresundsdatabasen. Nyare statistik från STAR, som dock enbart visar antalet svenska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Östanmark, visar på en stor ökning – 17 procent – av denna grupp pendlare under 2022.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Efter en period av stadigt ökande bostadspriser har marknaden nu mattats av betydligt. I början av 2023 är nergången i många fall nere med nästan tvåsiffriga procentsatser på båda sidor sundet jämfört med för ett år sedan. 

FAKTA: Gränshinder och nordiskt samarbete

På grund av skilda nationella regler, lagar och praxis uppstår ibland så kallade gränshinder när människor och företag arbetar, rör sig eller flyttar över de nordiska gränserna. Några av de gränshinder som diskuteras just nu i Öresundsregionen handlar om svårigheter att få banklån för gränspendlare, och utmaningar med skatt och socialförsäkring för gränspendlare som delvis vill arbeta hemifrån.

FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa 145 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 187 000 studenter i Öresundsregionen.

FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Innan coronakrisen hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 71 procent i pandemins inledning återhämtade sig resandet under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn och ytterligare under 2022 till 72 300 personresor per dygn. Runt 80 procent av resorna går via Öresundsbron antigen med bil eller tåg medan 20 procent går via färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Det var en nedgång för den svenska turismen på Själland, men en stark tillväxt för den danska turismen i Skåne under den gångna sommaren. Det visar statistik från Danmarks Statistik respektive Tillväxtverket. Under juni-augusti minskade antalet svenska övernattningar i Östdanmark (Region Huvudstaden och Region Sjælland) med 104 000, vilket är 23 procent färre än under samma period 2022. Samtidigt ökade de danska övernattningarna i Skåne med 58 procent jämfört med samma period 2022.