Fakta

Fakta: Gränskontroller

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar:

– att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism
– att motverka gränsöverskridande kriminalitet
– att förhindra smittspridning under coronapandemin

De sista reserestriktionerna för att hindra smittspridning under coronapandemin togs bort i februari-mars 2022, och i maj 2023 tog Danmark bort sina gränskontroller mot Sverige vars syfte varit att stoppa gränsöverskridande brottslighet. Däremot kvarstår Sveriges gränskontroller mot Danmark för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism.

I den svenska regeringens avtal med Sverigedemokraterna, Tidöavtalet, har partierna enats om att stärka Sveriges gränskontroller och ta fram ett förslag på lagändringar som gör det enklare för regeringen att även återinföra krav på id-kontroller av personer som stiger på färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017. Detta är ännu inte något som påverkar resande mellan länderna.

FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. Antalet personer som flyttade över Öresund ökade något under 2022 jämfört med föregående år. Mest ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne: från 1 223 till 1397 personer. I absoluta tal är det fler som väljer att flytta från Skåne till Östdanmark och även där ökade antalet något i fjol jämfört med 2021: 1 803 till 1 862.

FAKTA: 65 500 anställda i Medicon Valleys life science-företag

Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Störst befolkningstillväxt på danska sidan under 2022 – nu har Öresundsregionen 4,2 miljoner invånare. Öresundsregionens befolkning ökade under förra året med nästan 42 200 till 4 156 052 invånare vid årsskiftet 2022/2023. Det motsvarar en befolkningsökning på en procent. Befolkningstillväxten var starkast på den danska sidan, där befolkningen ökade med 1,1 procent.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Jämfört med åren före finanskrisen har andelen Öresundspendlare på under 25 år minskat med mer än två tredjedelar, samtidigt som andelen äldre ökat. Efter en dipp under pandemins första år ökade pendlingen över sundet åter under 2021. Det visar årets rapport om pendlingen över Öresund, som tas fram av Region Skåne tillsammans med SCB och Danmarks Statistik.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Efter en period av stadigt ökande bostadspriser har marknaden nu mattats av betydligt. I början av 2023 är nergången i många fall nere med nästan tvåsiffriga procentsatser på båda sidor sundet jämfört med för ett år sedan. 

FAKTA: Gränshinder och nordiskt samarbete

På grund av skilda nationella regler, lagar och praxis uppstår ibland så kallade gränshinder när människor och företag arbetar, rör sig eller flyttar över de nordiska gränserna. Några av de gränshinder som diskuteras just nu i Öresundsregionen handlar om svårigheter att få banklån för gränspendlare, och utmaningar med skatt och socialförsäkring för gränspendlare som delvis vill arbeta hemifrån.

FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa 139 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 185 000 studenter i Öresundsregionen.

FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Innan coronakrisen hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 71 procent i pandemins inledning återhämtade sig resandet under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn och ytterligare under 2022 till 72 300 personresor per dygn. Runt 80 procent av resorna går via Öresundsbron antigen med bil eller tåg medan 20 procent går via färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Rekordmånga gästnätter i Köpenhamn under 2022 – danska och svenska turister bakom lyftet. Antalet gästnätter i Köpenhamn ökade med 25 procent under 2022 och nådde upp till en ny rekordnivå rapporterar turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Bakom rekordnoteringen står en stark inhemsk turism men även fler svenska turister rapporterar Visit Denmark.