Fakta

Fakta: Gränskontroller

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar.

De sista reserestriktionerna för att hindra smittspridning under coronapandemin togs bort i februari-mars 2022, men Sveriges gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism, och Danmarks gränskontroller för att stoppa gränsöverskridande brottslighet kvarstår.

I den nya svenska regeringens avtal med Sverigedemokraterna, Tidöavtalet, har partierna enats om att stärka Sveriges gränskontroller och ta fram ett förslag på lagändringar som gör det enklare för regeringen att även återinföra krav på id-kontroller av personer som stiger på färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017.

FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. 2021 flyttade 3 026 personer över Öresund. Det är den lägsta siffran sedan 2001. 1 803 personer från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden), och 1 233 personer flyttade från Östdanmark till Skåne. 2007 var det år flest flyttade över sundet, därefter sjönk antalet flyttar markant.

FAKTA: 65 500 anställda i Medicon Valleys life science-företag

Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen – bestående av Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland – har 4,1 miljoner invånare. Det är 8,7 procent fler än för tio år sedan vilket motsvarar knappt 330 000 nya invånare. Det är större befolkningstillväxt än i hela Danmark. Befolkningen har ökat mest på svenska sidan Öresund, men även i Region Huvudstaden har det varit en markant befolkningsökning. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Region Halland, har ungefär 4,5 miljoner invånare.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Sedan 2015 har antalet gränspendlare minskat med tio procent trots att sysselsättningen totalt sett har ökat. Under pandemiåret 2020, det senaste året med tillgänglig statistik, hade 16 500 personer ett jobb på andra sidan gränsen. Det är 6,7 procent färre än under 2019.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Priserna på bostäder i Öresundsregionen har ökat markant under de senaste åren. Särskilt under pandemin har priserna gått upp, men nu ses en avmattning på bostadsmarknaden. I början på 2022 är priserna dock fortfarande högre än för ett år sedan.

FAKTA: Gränshinder och nordiskt samarbete

På grund av skilda nationella regler, lagar och praxis uppstår ibland så kallade gränshinder när människor och företag arbetar, rör sig eller flyttar över de nordiska gränserna. Några av de gränshinder som diskuteras just nu i Öresundsregionen handlar om svårigheter att få banklån för gränspendlare, och utmaningar med skatt och socialförsäkring för gränspendlare som delvis vill arbeta hemifrån.

FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa nästan 140 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 182 000 studenter i Öresundsregionen.

FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Innan coronakrisen hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 71 procent i pandemins inledning återhämtade sig resandet under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn. Runt 80 procent av resorna går via Öresundsbron antigen med bil eller tåg medan 20 procent går via färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Coronapandemin slog hårt mot besöksnäringen. Från att de danska gästnätterna i Skåne slog rekord med närmare 300 000 gästnätter 2019 försvann hälften av de danska gästnätterna under 2020 och ökade bara lite under 2021. De svenska övernattningar i Danmark föll kraftigt under 2020 då den danska gränsen i perioder varit stängd för svenska besökare. Under 2021 var antalet gästnätter lite högre, men fortfarande långt ifrån normalnivå. I Östdanmark var antalet gästnätter totalt sett 24 procent lägre under 2021 jämfört med 2019och de utländska gästnätter 60 procent lägre. I Skåne gästnätterna totalt 17 procent färre under 2021 än under 2019, men de utländska gästnätterna var de 51 procent lägre.