Fordonstrafiken över Öresundsbron ökade 3,8 procent under januari-september 2015 justerat för effekten från förra årets tågstrejk

TREND: Trafiken på Öresundsbron har ökat 16 månader i rad, och trafiken på färjorna mellan Helsingör-Helsingborg börjar växa igen.

Under årets första nio månader ökade fordonstrafiken över Öresundsbron med 1,8 procent jämfört med samma period förra året. Justerat för den effekt som förra årets tågstrejk hade på biltrafiken har fordonstrafiken över bron ökat med 3,8 procent under januari – september 2015 jämfört med samma tid 2014. Under tredje kvartalet vände även trafiken uppåt på färjeleden Helsingborg-Helsingör.

Tillväxttrenden från 2014 fortsätter i år, och den totala trafiken över Öresundsbron för helåret 2015 kommer att närma sig rekordnivån från på 2007 på 7,1 miljoner fordon, hjälpt både av dålig sommarvädret och en begynnande ekonomisk återhämtning. Men vi ska inte ställa in oss på ett nytt rekord för 2015. Under september stannade trafiktillväxten vid 1,6 procent. Det är för lite för att slå trafikrekordet från 2007.

I gengäld bjöd juli månad på två rekordnoteringar, både ett nytt månadsrekord och ett dagsrekord. Totalt passerade 803,896 fordon den fasta förbindelse i juli, vilket motsvarar ett genomsnitt på 25,932 fordon per dygn. Det är ett nytt månadsrekord. Lördagen den 18 Juli sattes ett annat rekord när ett rekordstort antal bilar, 30 955, passerade den 15 år gamla broförbindelsen mellan Själland och Skåne.

Totalt ökade biltrafiken över Öresundsbron med 6,4 procent i juli 2015 jämfört med juli 2014 och augusti bjöd därefter på en trafiktillväxt på 4 procent. Men i september dämpades trafikökningen till 1,6 procent. Det är den 16: e månaden i rad med positiv tillväxt i trafiken över bron, bortsett från juni 2015 när trafiken i juni 2014 var exceptionellt hög på grund av att tåget strejken som stoppade all Öresund i Sverige och på bron under perioden 2 juni 18 juni.

Även Öresundsbrons järnvägsdel satte rekord under sommaren. Antalet passagerare som reste med Öresundståg över bron ökade 6,1 procent i juli jämfört med juli 2014 och 1 133 006 är det nya passagerarrekordet. En månad senare var det dags för nästa rekord med 1 151 040 resenärer på Öresundstågen mellan Danmark och Sverige. Aldrig tidigare har Öresundstågen haft så många passagerare över bron under en enda månad.

Under de första åtta månaderna transporterade Öresundstågen 4,3 procent fler passagerare över bron jämfört med samma period förra året. Om statistiken justerats för tågstrejken i juni 2014 var ökningen mera måttliga 1,3 procent.

Öresundstågstrafiken plågades av många förseningar under sommaren. Vart femte Öresundståg från Danmark försenades i juli och augusti. Från Sverige var 16 respektive 14 procent av tågen över Öresundsbron försenade. Samtidigt var 13 av 110 järnvägsvagnar ur trafik under sommar på grund av underhåll och reparationer samt fel och större skador.

Färjorna mellan Helsingör-Helsingborg har också gynnats av det dåliga sommarvädret. Detta ökade antalet fordon under tredje kvartalet på färjorna med 2,1 procent och antalet passagerare med 4 procent jämfört med samma period 2014. Under de första nio månaderna har antalet fordon som transporterats av HH-färjorna ökat med 0,6 procent jämfört med samma period 2014. För helåret 2014 var en minskning i både antalet fordon och antalet passagerare med 1,8 procent färre fordon och 1,1 procent färre passagerare.

Källor: Trafik- og Byggestyrelsen, Trafikverket/Öresundskomiteen, HH Ferries, Öresundsbron och Danmarks Statistik

Passagerare Juli-sept 2015 Vækst i forhold til 3 kvt 2014 Jan-sept 2015 Tillväxt år till datum
Københavns Lufthavn, Kastrup 7 785 176 5,5% 20 131 005 2,0%
Malmö Airport 613 010 5,4% 1 626 139 3,2%
Ängelholm 101 165 1,3% 303 171 0,6%
Arlanda Airport, Stockholm 6 512 625 5,3% 17 575 504 2,9%
Personresande
Öresundståg över Øresundsbron* 2 284 046 4,9% 7 876 901 4,3%
Öresundstågbiljetter på HH* 179 544 3,2% 540 181 -2,6%
Öresundståg totalt* 2 463 590 4,8% 8 417 082 3,8%
Fordon
Øresundsbron 2 117 474 4,2% 5 422 610 1,8%
Scandlines, Helsingør-Helsingborg 589 300 2,1% 1 421 200 0,6%
*Juli-augusti, samt jan-augusti
Källa: Öresundsbro Konsortiet, Swedavia, Københavns Lufthavne, Ängelholm Helsingborg Airport, Trafik- og byggestyrelsen, Danmarks Statistik och HH-Ferries