Trendbrott – pendlingen över Öresund ökade under 2014

Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökade pendlingen över Öresund under 2014 – första gången sedan finanskrisen 2009. 16 100 personer pendlade till ett jobb på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar. Merparten (94%) pendlar från Skåne till Själland.

Pendlare över Öresund

0 Från Själland till Skåne Från Skåne till Själland Totalt
1997 166 2 130 2 296
1998 188 2 365 2 553
1999 204 2 584 2 788
2000 281 3 010 3 291
2001 539 3 751 4 290
2002 533 4 697 5 230
2003 536 5 683 6 219
2004 692 7 160 7 852
2005 734 8 783 9 517
2006 750 12 744 13 494
2007 623 17 890 18 513
2008 708 19 097 19 805
2009 633 18 387 19 020
2010 712 17 702 18 414
2011 827 16 226 17 053
2012 923 15 125 16 048
2013 15 800
2014 16 100

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar, Trafikstyrelsen, Øresundsbron och Örestat

Pendlare över Öresund

Diagram_flyttare

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar, Trafikstyrelsen, Øresundsbron och Örestat