Fakta: Så mycket kostade Öresundsbron och Citytunneln

Öresundsbron: 37,8 miljarder SEK
Citytunneln: 8,5 miljarder SEK
Öresundsbron
Øresundsbron, i alt  30,1 miljarder DKK (2000-priser ) – svarer til 37,8 miljarder SEK
– heraf kyst-til-kyst,  19,6 miljarder danska kronor (2000-priser) – svarer til 24,6 miljarder SEK
– heraf landanlæg 10,5 miljarder danska kronor (2000-priser) – svarer til 13,2 miljarder SEK
Citytunneln
Järnvägsförbindelsen med tre stationer i Malmö började byggas 2005 och togs i drift den 12 december 2010. Citytunneln kostade 8,5 miljarder SEK att bygga (2001 års prisnivå).

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tåget och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.

Byggkostnaden för den fasta förbindelsen kust-till-kust var under öppningsåret 2000 19,6 miljarder danska kronor. Dessutom tillkommer skulden till moderbolagen, A/S Øresund och Svedab AB, på 10,5 miljarder danska kronor. Vid slutet av 2014 hade Öresundsbro Konsortiet en nettoskuld på 15,4 miljarder danska kronor och förväntar att skulden är återbetald 2033, 33 år efter att förbindelsen invigdes.