Öresundsintegrationen tar fart igen

Fler och fler indikatorer pekar på att integrationen över Öresund håller på att ta fart igen. Antalet besökare på informationstjänsten Öresunddirekt ökar, antalet fordon som åker över Öresundsbron stiger, fler svenskar jobbar i Danmark och det börjar åter bli en god affär att flytta från Själland till Skåne. Sammantaget pekar detta mot en förnyad ökning i integrationen över sundet.

Nyligen publicerade integrationsindex från Sydsvenska industri- och handelskammaren och Dansk Erhverv samt Öresundskomiteen visar båda en fallande integration. Innan Handelskammarens index för 2014 publicerades, var den senaste mätningen för 2010. Detta index kan därför inte fånga upp kortsiktiga förbättringar av integrationen. Öresundskomiteens integrationsindex mäter utvecklingen i Öresundsintegrationen i förhållande till den inhemska utvecklingen. En ökad aktivitet över sundet kommer därför endast resultera i ett ökat integrationsindex om aktiviteten över sundet ökar mer än den inhemska aktiviteten, vare sig det handlar om pendling, handel med varor eller andra faktorer.

Øresundsinstituttets bedömning: Ökningen i integrationen mellan Skåne och Själland började stiga redan under hösten 2014 och trenden fortsätter. Ökningen av pendlingen och flyttningarna över Öresund blir dock mer dämpad jämfört med den förra högkonjunkturen.

Diagram_oresundsjobb_se

Fler besöker informationstjänsten Øresunddirekts hemsidor
Antalet besök ökade med 32 procent under 2014 och med ytterligare cirka 10 procent enligt preliminär statistik för januari-april 2015, enligt Øresunddirekt. Det är främst sidorna om jobbsökande i grannlandet och information om bostadsköp – både i Danmark och i Sverige – som har ökat mest i antal besök.

Starkaste trafiktillväxten på Öresundsbron sedan 2008
Den totala vägtrafiken över Öresundsbron ökade enligt Öresundsbrokonsortiet med 4,2 procent till ett medeltal på 16 316 fordon per dag under årets första kvartal. Det är den starkaste tillväxten sedan 2008, bortsett från den extra biltrafik som tillkom under tågstrejken under försommaren 2014. Busstrafiken ökar med (+9,8 %) följt av bilar med Bropass (+9,1 %) och lastbilar (+6,9 %). Även bilpendlingen ökar om än med mera måttliga 1,4 procent.

Fler svenskar får sitt första jobb i Danmark
Enligt statistik från danska Skat ökade antalet svenskar som för första gången arbetar i Danmark med 12 procent till 1 823 personer under 2014. Statistiken mäter antal personer som tilldelats danskt skattepersonnummer.

Antalet svenskar som jobbar i Danmark börjar öka
Antal svenskar som bor och jobbar i Danmark ökade med 2,4 procent under andra halvåret 2014 och antalet svenskar som pendlar till ett jobb i Danmark ökade under samma tid med 0,5 procent enligt Beskæftigelsesministeriets statistikbank Jobindsats.dk.

Antalet pendlare över Öresund ökar igen
Antalet pendlare över Öresund ökade förra året med närmare 400 personer till 16 100 visar Øresundsinstituttets beräkningar baserade på statistik från Örestat samt trafikbolagen.

Fler lediga jobb i Danmark
I april fanns det 31 300 lediga jobb i Danmark. Månaden dessförinnan var antalet utannonserade arbetsplatser på jobnet.dk över 31 800, vilket är det högsta talet sedan oktober 2008.

Mer pengar att spara på att flytta över Öresund
Förra året var det rekordfå danskar som flyttade till Skåne. Men nu finns det åter pengar att spara på att flytta från Köpenhamn till Skåne. Utflyttningen från Köpenhamn till övriga Själland är redan rekordstor. Enligt en analys från Øresundsinstituttet från i höstas, som även tog hänsyn till barnpassning, inkomstskatt och transportavdrag, ökade vinsten av att flytta från Köpenhamn till Malmö under 2014 med 3 800 svenska kronor till 9 300 kronor i månaden för en barnfamilj med två barn och två bilar. Vinsten med en flytt till Helsingborg har under samma tid ökat i värde med 3 000 svenska kronor till 13 500 kronor i månaden. Analysen bygger på att familjen fortsätter jobba i Köpenhamn och väljer att arbetspendla från Skåne.

Fakta: Øresunddirekt – rådgivningstjänst för Öresundspendlare och företag
Øresunddirekt består av en dansk webbredaktion och ett informationscenter i Malmö med uppgift att hjälpa privatpersoner och företag som vill arbeta på andra sidan Öresund med information om skatteregler och andra fakta. På Øresunddirekts hemsidor går det att hitta såväl information om skatteregler som platsannonser från danska och svenska arbetsgivare. De två delarna av Øresunddirekt har separat finansiering. Webbredaktionen i Köpenhamn finansieras av Erhversv- og Vækstministeriet, Region Huvudstaden, Skat, Nordiska Ministerrådet samt Region Skåne. Informationscentrat i Malmö bemannas med personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket samt får finansiering från Region Skåne och Nordiska Ministerrådet.

Källor: Øresunddirekt, SKAT, Øresundsinstituttet, Örestat, Jobnet.dk och Jobindsats.dk