Dorte Mandrup är aktuell över sundet – Real Estate Øresund

Dorte Mandrup, professor och grundare av Dorte Mandrup arkitekter, har två aktuella och prestigefyllda uppdrag i Malmö. Dels ritar hon kontorshuset vid Malmö Live, dels Ikeas nya globala mötesplats Hubhult vid Svågertorp.

Läs hela konferensprogrammet här