Tack alla besökare, talare och partner – Real Estate Øresund 2024!

2024 års Real Estate Øresund gick av stapeln den 8 februari på Quality Hotel i Hyllie. På programmet fanns bland annat Fehmarn Bält, konjunkturutvecklingen och senaste nytt på fastighetsmarknaden.

Sista chansen att anmäla dig till Real Estate Øresund – Øresundsinstituttets konferens i Malmö den 8 februari

Fredag den 2 februari är sista dagen att anmäla dig till Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. 

Lyssna på experterna om konjunkturen i Danmark, Skåne och Sverige – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari i Malmö

Danske Banks cheføkonom Las Olsen och Swedbanks seniorekonom Pernilla Johansson ger oss en aktuell bild av konjunkturläget i Danmark, Skåne och Sverige i en tid där det inte bara är inflationen och ränteläget som förändrats kraftigt. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras den 8 februari 2024 i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.  Sista anmälningsdag är fredag 2 februari

Lyssna på experterna om fastighetsmarknaden i Öresundsregionen samt om varför det är så få danska investerare i Sverige – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari

Claus Høxbro är advokat och partner hos Mazanti Andersen i Danmark och ger sin syn på varför det finns så få danska investerare på den svenska fastighetsmarknaden samtidigt som svenska företag är stora investerare i Danmark. Peter Winther är vd och partner (MRICS) på Colliers i Danmark och Fredrik Dackheden är partner på Catella Corporate Finance i Malmö. De kommer att ge en aktuell bild av fastighetsmarknaden i Danmark och Sverige med fokus på Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras den 8 februari 2024 i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. 

Vill du veta mer om Fehmarn Bält-tunneln och planerna på mer järnväg i Skåne – anmäl dig till Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari

2029 invigs Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Den kommer att förkorta restiden med tåg till 2,5 timmar mellan Köpenhamn och Hamburg samtidigt som godsflödena upp till Köpenhamn och över Öresund väntas öka kraftigt. Det ställer nya krav på infrastrukturen såväl i norra Tyskland och Danmark som i södra Sverige. Morten Kramer Nielsen är kommunikationschef på Femern A/S, det statliga danska bolaget som bygger den fasta förbindelsen med samma namn. Han kommer att ge en aktuell bild av bygget av Fehmarn Bält-tunneln och anslutande vägar och järnvägar i norra Tyskland och i Danmark. Anna Wildt-Persson är sedan årsskiftet ny regiondirektör för Trafikverket i södra Sverige. Hon kommer att ge en aktuell bild av framför allt de planerade järnvägsinvesteringarna i Skåne innan och efter invigningen av Fehmarn Bält-tunneln. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras den 8 februari 2024 i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. 

Efter önskemål – vi förlänger minglet med Jalle Olsson & Co – anmäl dig till Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari

Real Estate Øresund är en populär mötesplats - efter önskemål förlänger vi det efterföljande minglet med Jalle Olsson & Co. Så här fjorton dagar innan vi öppnar dörrarna till Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund inser vi att nyheten med ett större avslutande mingel med musik med Jalle Olsson & Co efter konferensen är uppskattad. Vi har fått önskemål om att förlänga tiden för minglet. Det lyssnar vi gärna på så att det nu kommer att pågå mellan 17.00 och 18.30. Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark. Konferensen arrangeras den 8 februari 2024 i Malmö av det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. 

Real Estate Øresunds program är klart – anmäl dig till konferensen den 8 februari

Nu är hela programmet till Real Estate Øresund den 8 februari klart. Anmäl dig och möt experterna som talar om hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen och i Skåne, Fehmarn Bält-tunneln, järnvägsinvesteringar i Skåne, det politiska samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn och inom Greater Copenhagen, offentliga fastighetsägares investeringsplaner, konjunkturen i Danmark, Sverige och Skåne samt läget på fastighetsmarknaden i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Du möter även spännande fastighetsprojekt på båda sidor Örsund och cheferna för tre offentligt ägda fastighetsorganisationer. Konferensen avslutas med mingel och musik med Jalle Olsson & Co.

Möt tre offentliga fastighetsägare om deras ägande och investeringar i Skåne – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari 2024

När räntorna stigit och byggandet minskar vänder Real Estate Øresund blicken mot de offentliga fastighetsägarna i Skåne som sammantaget investerar tvåsiffriga miljardbelopp i bland annat nya sjukhus, militäranläggningar, skolor, bibliotek, simhallar och kommunala bostäder. Under konferensen kommer Øresundsinstituttets biträdande chef och senioranalytiker Jenny Andersson att presentera en rapport om ett urval offentliga fastighetsaktörer i Skåne.  Därefter kommer en panel med tre aktörer att presentera sina verksamheter och under ledning av konferensens moderator Trine Grönlund samtala om de offentliga fastighetsägarna betydelse för de kommande årens bygginvesteringar i Skåne och för att behålla byggbranschens kompetens under en lågkonjunktur.

Möt tre stora byggprojekt i Köpenhamn, Malmö och Trelleborg – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari 2024

Samtidigt som bostadsbyggandet minskar kraftigt så fortsätter planeringen för en rad stora stadsutvecklingsprojekt i Öresundsregionen. På Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens Real Estate Øresund möter deltagarna representanter från Jernbanebyen i Köpenhamn, Projekt Jägersro i Malmö och Kuststad 2025 i Trelleborg.

Möt Malmös toppolitiker Katrin Stjernfeldt Jammeh som talar om Malmö, Köpenhamn och Greater Copenhagen – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari 2024

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö och styrelseledamot i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen. Hon berättar om samarbetet med Köpenhamn och inom Greater Copenhagen när det gäller allt från planer på en Øresundsmetro till en bättre integrerad arbetsmarknad över Öresund och förhoppningarna om att regeringarna i Danmark och Sverige snart kommer överens om ett nytt skatteavtal - Öresundsavtalet.