Fortfarande många danskar i Skåne trots återflyttningar

23 821 danska medborgare bodde i Skåne vid slutet av 2014 visar siffror från Örestat. Det är 1 296 färre än under 2011, då antalet danska medborgare bosatta i Skåne var som högst.

Hälften av danskarna bor i Malmö, medan Helsingborg och Lund ger husrum till 9 procent, respektive 5 procent, av danskarna som bor i Skåne. Antalet danskar har ökat i 10 av Skånes 33 kommuner, trots att en del av danskarna har valt att flytta tillbaka till Danmark under de senaste åren. Störst procentuell ökning har skett i Kristianstad och Hässleholm där antalet danskar har ökat med 10 respektive 9 procent.

Antal danskar som bor i Stockholm har i genomsnitt minskat med 1 procent årligen sedan 2000. Vid slutet av 2014 bodde 4 284 danska medborgare i Stockholm. Danskarna i Skåne utgjorde 62 procent av alla danskar bosatta i Sverige under 2014. Den motsvarande andelen under år 2000 var 39 procent.

Sammantaget har 3 375 danskar flyttat tillbaka till Östdanmark under perioden 2011-2014, medan 2 600 har flyttat från Östdanmark till Skåne. Det motsvarar en nettoflyttström på 775 personer från Skåne till Östdanmark, vilket är färre än den totala minskningen av antal danskar i Skåne. Summan av antal flyttningar till och från övriga delar av Sverige och utlandet, samt antal födslar och dödsfall utgör skillnaden mellan de två talen.

Källa: Øresundsinstuttets bearbetning av data från Örestat och SCB

Antal danskar i Sverige

 0 2014 Årlig tillväxt ’00-’11 Årlig tillväxt ’11-’14
Svalöv 286 4% -4%
Staffanstorp 271 8% -4%
Burlöv 304 9% -8%
Vellinge 589 11% 0%
Östra Göinge 115 9% -12%
Örkelljunga 336 7% -3%
Bjuv 386 4% -2%
Kävlinge 260 3% -9%
Lomma 117 8% -25%
Svedala 330 11% -4%
Skurup 387 7% 7%
Sjöbo 269 6% 1%
Hörby 182 7% -5%
Höör 289 9% -5%
Tomelilla 72 10% -27%
Bromölla 55 12% -27%
Osby 130 9% -11%
Perstorp 163 8% -3%
Klippan 442 5% 3%
Åstorp 283 1% -1%
Båstad 62 17% -39%
Malmö 11781 15% -1%
Lund 742 2% 5%
Landskrona 1182 5% 4%
Helsingborg 2193 4% 0%
Höganäs 231 2% -8%
Eslöv 390 5% 1%
Ystad 185 1% 1%
Trelleborg 693 8% 0%
Kristianstad 251 1% 10%
Simrishamn 102 8% -16%
Ängelholm 242 3% -9%
Hässleholm 501 2% 9%
Skåne totalt 23821 9% -2%
Stockholm 4285 -1% -1%
Övriga Sverige 14585 0% -2%
Sverige totalt 38406 4% -2%

Källa: Øresundsinstuttets bearbetning av data från Örestat och SCB

Så månge danskare bor i Skåne

Diagram_danskariskane_150515se