Inlägg

Fakta: Trafiken över Öresund 2017

20 600 fordon åker över Öresundsbron en genomsnittlig…

Fakta: Effekterna av gränskontrollerna mellan Skåne och Själland – avskaffade id-kontroller ger förbättringar i tågtrafiken

GRÄNSKONTROLL. Sverige avskaffade i maj 2017 id-kontrollerna vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige, men förstärkte i gengäld gränskontrollen och svenska polisen anställde ytterligare passkontrollanter för att klara av detta. Sedan EU-kommissionen öppnat för möjligheten att förlänga gränskontrollerna mer än två år har såväl Sverige som Danmark (vid gränsen mot Tyskland) förlängt sina gränskontroller till och med den 11 februari 2019. De avskaffade id-kontrollerna innebär att Skånetrafiken och DSB från september 2017 har förkortat restiden mellan Köpenhamn H och Malmö C från 45 till cirka 38 minuter, alltså ungefär samma tid som innan kontrollerna infördes. Samtidigt har fyra extra tågavgångar satts in från Malmö till Köpenhamn under morgonens rusningstid och tre extra tågavgångar från Köpenhamn till Malmö under eftermiddagen.

Fakta: 322 000 färre danska jobb nås med en timmes tågpendling från Malmö C efter ID- och gränskontrollerna

Med en tågresa på en timme från Malmö C kan man idag endast…

Fakta: Uppdaterad beräkning över effekterna av ID-kontrollerna för Öresundstågen mellan Danmark och Sverige

Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6 660…

Fakta: ID-kontrollerna över Öresund förlänger restiden med tåg till Sverige med mellan 10 och 50 minuter

DSB och Skånetrafikens utformning av ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup för resande med Öresundståg mot Sverige gav en något snabbare lösning än vad man från början befarat. Nu handlar det om en utökad restid från Danmark till Sverige på mellan 10 och 50 minuter beroende på hur långa köerna är och vilken svensk station som är slutdestination. Tågen …

Fakta: ID-kontroller på trafiken över Öresund

På måndag den 28 december väntas det danska tågbolaget DSB…

Öresundsintegrationen tar fart igen

Fler och fler indikatorer pekar på att integrationen över Öresund…

Trendbrott - pendlingen över Öresund ökade under 2014

Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökade pendlingen över…