Lugn bostadsmarknad i regionens större städer – men markanta ökningar jämfört med förra årets priser

De genomsnittliga villapriserna i huvudstaden, Själland och Skåne har legat relativt stilla de senaste månaderna, med en förändring på plus-minus två procent. Prisnivån ligger dock markant över den som rådde för ett år sedan. I Köpenhamn har lägenhetspriserna ökat med 15 procent och i Malmö med 13 procent.

 

Bostadspriserna i Danmark närmar sig nivån innan finanskrisen – i huvudstaden ligger de över den.

Lägenhetspriserna är i stort sett oförändrade och villapriserna har minskat med en procent i Danmark under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med det tredje kvartalet, enligt den senaste statistiken från Realkreditrådet. Men om jämförelsen görs med det med fjärde kvartalet 2014 har priserna för lägenheter ökat med elva procent och för villor med sex procent.

VILLOR/RADHUS: Villapriserna föll i Köpenhamn (-1 procent) och Helsingör (-5 procent) medan de ökade i Roskilde (+4 procent) under fjärde kvartalet 2015 jämfört med det tredje kvartalet. Prisnivån är dock högre än för ett år sedan. I Region Huvudstaden har villapriserna i genomsnitt ökat med tio procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med det fjärde kvartalet 2014. I Roskilde ökade de med så mycket som 14 procent, vilket betyder att det genomsnittliga kvadratmeterpriset stigit till över 19 000 DKK. Så högt har det inte har varit sedan 2008, men det är fortfarande inte på rekordnivå. Priserna har också ökat markant i Köpenhamn – med åtta procent – och en villa kostar nu i genomsnitt mer än 30 000 DKK per kvadratmeter, vilket är mer än under högkonjunkturåren 2006-2007. I Helsingör har priserna ökat med tre procent det senaste året, men de är fortfarande markant under prisnivån 2006-2008.

ÄGARLÄGENHETER: Lägenhetspriserna har ökat med två procent i Region Huvudstaden under det fjärde jämfört med det tredje kvartalet 2015 och ligger nu i genomsnitt på 28 309 DKK per kvadratmeter, vilket är samma nivå som före finanskrisen. Men i Köpenhamn var ökningen bara en procent och i Helsingör minskade priserna med två procent under samma period. I Region Själland föll lägenhetspriserna med åtta procent och det genomsnittliga kvadratmeterpriset låg under fjärde kvartalet 2015 på 13 539 DKK – runt 25 procent mindre än under fjärde kvartalet 2006.
I likhet med villapriserna har även lägenhetspriserna ökat markant jämfört med fjärde kvartalet 2014. I Köpenhamn var kvadratmeterpriset 31 973 DKK under det fjärde kvartalet 2015, vilket är 15 procent mer än under motsvarande kvartal 2014. I Roskilde har lägenhetspriserna ökat med nio procent och i Helsingör med en procent under samma period. I Region Huvudstaden har det genomsnittliga kvadratmeterpriset för lägenheter ökat med 14 procent och i Region Själland med fem procent.

 

Bostadspriserna i Skåne ökar lika mycket som på riksnivå – men priserna är lägre och långt i från Stockholmspriser

De svenska bostadspriserna har ökat markant under det senaste året och även om hösten och vintern varit lugn låg villapriserna i februari 2016 tio procent och lägenhetspriserna 14 procent över priserna som rådde i början av 2015, enligt de nyaste talen från svensk Mäklarstatistik.

VILLOR: I Malmö var villapriserna oförändrade och i Helsingborg och Lund ökade de med två procent under perioden december 2015 – februari 2016, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en villa i Malmö är 29 986 SEK, vilket kan jämföras med det genomsnittliga villapriset i Skåne på 19 624 SEK per kvadratmeter. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Skåne ökade med två procent under tremånadersperioden.
Jämförs priserna i december 2015 – februari 2016 med motsvarande period under föregående år har de ökat markant – med nio procent i Skåne som helhet. Ökningen i Lund är högre, 14 procent, medan priserna i Malmö och Helsingborg ökade lite mindre, med åtta respektive sju procent, under samma period.
I Stockholm har villapriserna ökat ännu mer än på riksnivå under det senaste året (+17 procent) och huvudstaden har nu ett högt genomsnittligt kvadratmeterpris, på 53 058 SEK.

BOSTADSRÄTTER: Lägenhetspriserna ökade med 13 procent i Lund under perioden december 2015 – februari 2016 jämfört med föregående tremånadersperiod, men i Malmö ligger ökningen enbart på två procent och i Helsingborg föll priserna med fyra procent under samma period. På riksnivå var priserna oförändrade och i Skåne som helhet ökade de med tre procent.

Jämförs priserna med den nivå som rådde för ett år sedan har lägenheterna blivit dyrare. I Lund var lägenheterna 19 procent dyrare i december 2015 – februari 2016 än under motsvarande period föregående år och ligger nu i genomsnitt på 28 946 SEK per kvadratmeter. I Malmö har priserna ökat med 13 procent och i Helsingborg med nio procent under samma period. På riksnivå ökade lägenhetspriserna med 14 procent och det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela Sverige är nu 36 413 SEK, markant högre än i såväl Malmö som i Lund och Helsingborg. I Skåne har priserna ökat med 14 procent under det senaste året och är nu i genomsnitt 20 809 SEK per kvadratmeter.
I Stockholm är det genomsnittliga kvadratmeterpriset så mycket som 70 083 SEK. Det har ökat med 17 procent under det senaste året, men de senaste tre månaderna har priserna legat oförändrade.

Källor: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik