Var fjärde dansk i Skåne är under 15 år

Den typiska dansken i Skåne använder både blöja och napp. Hen är endast 2 år gammal och bor vanligtvis i Malmö, visar siffror från Örestat. Danska barn i åldern 0-14 år utgör idag 24 % av de danskar som bor i Skåne, medan denna unga åldersgrupp endast utgjorde 13 % av danskarna i Skåne under år 2000.

Många av de danskar som under 00-talet flyttade till Skåne var unga par, och flera av dessa har idag bildat familj. En del danska familjer väljer dock att flytta tillbaka till Danmark när barnen närmar sig skolåldern. Barn i 6-14-årsåldern utgör endast 9 procent av danskarna i Skåne, medan de i 0-5-årsåldern utgör 15 procent. Tvååringar utgör den enskilt största gruppen danskar i Skåne.

Danskarna i Skåne är yngre än den övriga befolkningen. Hälften av dem är under 37 år och genomsnittsåldern är 36,1 år. Yngst är danskarna i Malmö med en genomsnittsålder på 29,6 medan de äldsta danskarna finns i Osby där genomsnittsåldern är 54,8. Malmö har överlag en relativt ung befolkning med en genomsnittsålder på 38,7 år men befolkningen i Köpenhamn är dock, med en genomsnittsålder på 35,9 år, yngre än malmöiterna. I Skåne är genomsnittsåldern 40,9 år. I Sverige och Danmark är den 41,2 respektive 41,1 år.

Den använda statistiken visar befolkningsfördelningen enligt medborgarskap och innefattar således inte barn som är födda inom ett parförhållande där den ena föräldern är dansk och den andre är svensk, och som har blivit svenska medborgare vid födseln.

Källa: Øresundsinstuttets bearbetning av data från Örestat, malmo.se, Danmarks Statistik

Åldersfördelning på danskarna i Skåne

0 Danskar i Skåne Andel
0-5 år 3620 15%
6-14 år 2048 9%
15-19 år 711 3%
20-29 år 2 731 11%
30-39 år 3 980 17%
40-49 år 4 107 17%
50-59 år 2 872 12%
60-69 år 2 077 9%
70-79 år 1 244 5%
80-89 år 380 2%
90-99+ år 51 0%
Totalt 23 821 100%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat

Så gamla är danskarna i Skåne

Diagram_alderdanskariskane_150515dk