Fakta: Uppdaterad beräkning över effekterna av ID-kontrollerna för Öresundstågen mellan Danmark och Sverige

Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6 660 timmar mer på transporter per dag enligt den nya tidtabell som infördes i juni 2016. Under det första halvåret som det har varit ID-kontroll motsvarar resenärernas tidsförluster ett värde på cirka 286 miljoner svenska kronor, beräknat med den värdesättningen av tid, som används i danska samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar, och med omkring 152 miljoner kronor vid användning av svenska samhällsekonomiska kalkylmodeller. På årsbasis motsvarar den utökade restiden för tågpendlarna över Öresund en samhällsekonomisk förlust på 560 miljoner svenska kronor räknat med danska tidsvärden och med 296 miljoner svenska kronor räknat med svenska tidsvärden.

I beräkningarna är det förutsatt att 95 procent av alla tågresenärer hinner med det första tågbytet på Köpenhamns Flygplats efter 9 minuter. Om det bara är 75 procent, som hinner med det första tåget efter 9 minuter, ökar beloppen till 632 miljoner svenska kronor med de danska kalkylvärden och 356 miljoner svenska kronor  vid användning av de svenska kalkylvärdena. Beräkningen av de samhällsekonomiska effekterna är mycket högre med de danska kalkylvärdena än med de svenska, vilket orsakas av, att de danska kalkylvärdena i allmänhet är högre, särskilt för tjänsteresor.

Tid är en viktig resurs för den enskilde och för samhället som helhet och kan därför också värdesättas. Detta görs i traditionella samhällsekonomiska beräkningar av vinsten vid infrastrukturinvesteringar, där så kallade kalkylvärden används för värdesättning av restiden, som vanligen blir kortare, när det investeras i ny infrastruktur. Här vänds denna beräkning upp och ner, då restiden genom ID- och gränskontrollerna har förlängts för tågresor.

| Klicka här för att läsa hela analysen från Øresundsinstituttet |

Oresundsanalys_kontroller SE.indd

 

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på underlag från Öresundståg och Skånetrafiken.
Restidförlängningarna för resenärer med Öresundståg över sundet har värdesatts med kalkylvärden enligt de danska och de svenska metoden för att beräkna samhällsekonomiska vinster av infrastruktur.

För beräkningarna har restiden värdesatts enligt de principerna, som används för utvärdering av den samhällsekonomiska nyttan vid infrastrukturinvesteringar. De svenska kalkylvärdena publiceras av Trafikverket och de danska av DTU.

Beräkningarna har gjorts på den reseplanerade extra restiden för tåg, medan det inte har räknats på förseningarna därutöver. Vissa av dessa förseningar orsakas av ID- eller gränskontrollen, som till exempel de gånger, då gränskontrollen på Hyllie Station tar längre tid än de reseplanerade 10 minuterna, eller om tågtrafiken över Öresund står stilla på grund av asylsökande i Öresundstunneln, som försöker gå till Sverige. Men det inte tas inte hänsyn till de ytterligare förseningarna, som uppstår i sådana situationer, i beräkningarna.

Effekten av att det nu endast går 3 Öresundståg i timmen, jämfört med tidigare 6 per timme under rusningstid, ingår i beräkningarna. Den reducerade frekvensen påverkar också inrikesresenärerna på sträckan mellan Köpenhamns huvudbangård och Köpenhamns flygplats i Kastrup och mellan Malmö C och Hyllie Station i Sverige, då det på dessa sträckor kör 3 färre tåg i timmen. Restidseffekten för inrikesresenärerna ingår inte i beräkningarna.

Det har endast gjorts beräkningar på den samhällsekonomiska förlusten av restidsförlängningen med Öresundståg. Mot bakgrund av den informationen vi har fått från HH Ferries och Øresundsbro Konsortiet uppskattas de restidsförseningarna, som ID- och gränskontroll orsaker för resenärer över Öresund, som använder en annan typ av transport än tåget, att vara av mindre betydelse och överkomliga för resenärerna. Det har inte gjorts några beräkningar för Bornholmstågen eller X2000, utan enbart för Öresundstågen, som har större majoriteten av tågresenärerna över Sundet.

Det har använts kalkylvärden för normal åktid, väntetid, samt bytestid. Kalkylvärden för bytestid har använts för tågbytet på Köpenhamns Flygplats, samt för de resor, där Skånetrafikens reseplanerare rekommenderar att byta tåg på Hyllie Station eller Malmö C.

Det finns flera andra aktörer som också har räknat på de samhällsekonomiska effekterna av gräns- och ID-kontrollen över Öresund. Analyserna visar en årlig samhällsekonomisk förlust på allt från 50 miljoner danska kronor (Kraka) till 1,4 miljarder svenska kronor (Cepos) och 1,5 miljarder svenska kronor (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren). Analyserna skiljer sig såväl metodmässigt, som i vilka antaganden som görs om gränskontrollens omfattning och påverkan på restiden.

Det är främst tågresenärerna som åker över Öresund som påverkas av ID- och gränskontrollerna. För bilister som kör över Öresundsbron eller för färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör orsakar kontrollerna normalt endast en mindre fördröjning.

| Läs mer om hur ID- och gränskontrollerna genomförs i Öresundsregionen här |