Val i Danmark den 18 juni

Dansk media har väntat otåligt. Det är val till danska folketinget den 18 juni och det fyller redan tidningar, tv och sociala medier och kommer att göra det under de kommande tre veckorna. Till exempel har DR2 gjorts om till en valkanal som ägnar hela dagen åt att enbart rapportera om valkampen. Men det kommer även att bli möjligt att se politikerna debattera i verkliga livet när de träffas på Bornholm den 11-14 juni under Folkemødet, Danmarks motsvarighet till Almedalsveckan. Dock har flera partiledare redan hoppat av andra programpunkter än deras huvudtal eftersom de har bråttom runt till fler orter i landet för att driva valkampanj.

Det görs många olika opinionsmätningar och de visar lite olika resultat, men kampen ser ut att vara jämnare än vad som förväntades för bara några månader sedan. Röda blocket, bestående av Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt det nya partiet Alternativet ligger lite under 50 procent i de flesta mätningar medan det blå blocket med Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti och Liberal Alliance får strax över 50 procent. Det blir ett spännande val.

Valet kommer att handla om välfärden. ”Hur säkrar vi Danmark framgång utan att äventyra välfärden?” var en av frågorna som statsminister Helle Thorning-Schmidt ställde när hon utlyste valet i onsdags. Valdebatterna kommer bland annat att handla om skattesänkningar, flyktingmottagande, arbetslöshetsersättning och sjukvård. Det är frågor som synliggör oenigheterna mellan partierna, men även inom blocken.

Exempelvis förespråkar Venstre offentlig nolltillväxt, det vill säga att de offentliga utgifterna inte får öka mer än priser och löneutveckling. Det går inte Dansk Folkeparti med på, uttalar partiledare Kristian Thuelsen-Dahl. Partiet vill ha 0,8 procents tillväxt i den offentliga verksamheten, vilket till och med är mer än Socialdemokraterna och SF. På andra sidan Venstre står Liberal Alliance med en önskan om att minska den offentliga sektorn med 10 procent. Ett annat exempel är rättspolitiska undantag som Danmark har i EU-samarbetet som danskarna kommer att folkomrösta om senast i mars 2016. Venstre och Konservative vill delvis slopa det medan Dansk Folkeparti vill behålla det.

För det röda blocket är särskilt frågan om a-kassan känslig där Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti kritiserat regeringen hårt för att inte ändra systemet och hjälpa de utförsäkrade arbetslösa. Det finns också oenigheter kring invandringspolitiken bland annat den så kallade 24-årsregel som hindrar anhöriginvandring för personer under 24 år.