Fakta: 322 000 färre danska jobb nås med en timmes tågpendling från Malmö C efter ID- och gränskontrollerna

Med en tågresa på en timme från Malmö C kan man idag endast nå 6 av 10 danska jobb som man tidigare kunde nå med Öresundståget på en timme. Från Lund C kan man på samma sätt endast nå 2 av 3 danska jobb som tidigare kunde nås med en timmes tågresa. Det visar beräkningar gjorda med Region Skånes tillgänglighetsmodell. Den längre restiden med tåg från Danmark till Sverige betyder att  322 000 respektive 193 000 färre danska jobb kan nås med en pendlingstid på upp till en timme från Malmö C respektive Lund C. Med ID- och gränskontrollerna har Köpenhamns arbetsmarknad i stort sett hamnat utom räckhåll för Lunds invånare.

Arbetsmarknadskarta Malmo SE 640

MALMÖ – ENDAST 6 AV TIDIGARE 10 DANSKA JOB KAN NÅS FRÅN MALMÖ INOM EN TIMME MED TÅG. 322 000 färre jobb. Från Malmö C kan men med en restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 322 000 färre danska jobb jämfört med innan införandet av ID- och gränskontrollerna.

Arbetsmarknadskarta Lund SE 640

LUND – ENDAST ARBETSPLATSER PÅ KASTRUP KAN NÅS INOM EN TIMMES RESTID. 193 000 färre jobb. Från Lund C kan man med en maximal restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 193 000 färre danska jobb jämfört med tiden före ID- och gränskontrollerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Region Skånes Tillgänglighetsmodell.
Kartdata: © Lantmäteriet via Geodatasamverkan samt Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller för juni 2016 och september/oktober 2015.

Beräkningarna och kartorna har utarbetats av Region Skåne med hjälp av Region Skånes tillgänglighetsmodell. Tillgänglighetsmodellen och en del av de bakomliggande statistikberäkningarna kommer från MOE | Tetraplan. Beräkningarna har gjorts genom att sätta en destination för resan, där det har valts att sätta Lund C och Malmö C som destinationer. Beräkningarna visar skillnaden på det området, som innan gräns- och ID-kontrollerna kunde nå till Lund och Malmö på 1 timme med Öresundståg och området efter.

I beräkningarna har det använts restidstabeller för vecka 23 2016 samt vecka 40 2015. Dessa körningar har sedan kombinerats med uppgifter om antal sysselsatta (dagbefolkning) för år 2012 i ett kvadratmeternät á 250 meter. På den danska sidan har dagbefolkningen i 250 meter nätet uppskattats på basis av marginellt större statistikområden.

Såväl tal som kartor ska betraktas som ungefärliga, då de är modellberäknade på bakgrund av ovanstående data.

| Klicka här för att läsa hela analysen från Øresundsinstituttet |

Det är främst tågresenärerna som åker över Öresund som påverkas av ID- och gränskontrollerna. För bilister som kör över Öresundsbron eller för färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör orsakar kontrollerna normalt endast en mindre fördröjning.

Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamn H och Malmö C har utökats från 35 minuter till 52 minuter eller 72 minuter beroende på om man hinner med nästa tåg vid bytet och ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Under rusningstid har turtätheten minskat från sex till tre Öresundståg per timme medan SJ X2000 och DSB:s Bornholmståg till Ystad inte stannar på Kastrup på väg till Sverige. Det går inte heller danska inrikeståg från Fyn och Jylland direkt till flygplatsen i Kastrup utan de resande måste byta tåg på Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station.

| Läs mer om hur ID- och gränskontrollerna genomförs i Öresundsregionen här |