Accelererande prishöjningar och nya toppnivåer på svenska bostäder

Lagenhet_KbhBörjan av 2015 har bjudit på accelererande prishöjningar på svenska bostäder, och nya toppnivåer i Stockholm och Göteborg. Ökningen i priser har i Danmark avtagit något under den senaste tiden, men fortsätter överlag att stiga. Bostadspriserna i de stora svenska städerna fortsätter att öka mer än i Köpenhamn.

Under de senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter ökat med 20 % i Göteborg, och 15 % i Stockholm. I Stockholms innerstad har priset per kvadratmeter nu passerat 80 000 svenska kronor, vilket är den högsta nivån någonsin. I Göteborg har det passerat 50 000 svenska kronor. Även villapriserna har ökat. I Malmö och Stockholm har de stigit med 14 % de senaste tolv månaderna, i Göteborg med 13 %.

Aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat och bostäderna säljs snabbt. En anledning till detta kan vara det amorteringskrav på bolån som ända fram till slutet av april förväntades införas under sensommaren, och att många ville passa på att köpa eller sällja innan det trädde i kraft.

Villa/radhus (DK) och villa (SE), realiserat handelspris

0 3 månader 12 månader Pris/kvm
Danmark 0% 1% 11244 DKK
Sverige 5% 11% 20595 SEK
Region Huvudstaden -1% 4% 19886 DKK
Region Själland 0% 1% 9339 DKK
Skåne 2% 7% 18138 SEK
Köpenhamn 4% 9% 28175 DKK
Malmö 8% 14% 28027 SEK
Roskilde -4% -5% 16476 DKK
Lund 7% 7% 24265 SEK
Helsingör 2% 6% 18036 DKK
Helsingborg 1% 2% 22854 SEK
Stockholm 6% 14% 49555 SEK
Göteborg 6% 13% 34758 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden januari – mars 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.

 

Ägarlägenhet (DK) och bostadsrätt (SE), realiserat handelspris

0 3 månader 12 månader Pris/kvm
Danmark 0% 5% 20353 DKK
Sverige 8% 14% 33381 SEK
Region Huvudstaden 1% 6% 24851 DKK
Region Själland -2% 1% 12776 DKK
Skåne 4% 8% 18419 SEK
Köpenhamn 0% 5% 27893 DKK
Malmö 4% 7% 21020 SEK
Roskilde 3% 10% 18945 DKK
Lund 5% 6% 25044 SEK
Helsingör 11% 21% 17480 DKK
Helsingborg 9% 5% 15932 SEK
Stockholm 7% 15% 61866 SEK
Göteborg 9% 20% 38110 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden januari – mars 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.

Observera: Det är inte möjligt att direkt jämföra priserna på ägarlägenheter respektive bostadsrätter. Utöver köpeskillingen tillkommer en månatlig avgift för bostadsrätter.