Fakta: ID-kontrollerna över Öresund förlänger restiden med tåg till Sverige med mellan 10 och 50 minuter

DSB:s trafikskiss visar hur Öresundstågen från Helsingör körs tomma (grå linje) från Huvudbangården i Köpenhamn ut till flygplatsen i Kastrup där passagerare mot Sverige får kliva på efter att ha passerat den nya ID-kontrollen. Från Sverige till Danmark kör tågen som vanligt ända upp till Helsingör bortsett från att 10-minuterstrafiken i rusningstid slopas även i denna riktning. Illustration: DSB

DSB och Skånetrafikens utformning av ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup för resande med Öresundståg mot Sverige gav en något snabbare lösning än vad man från början befarat. Nu handlar det om en utökad restid från Danmark till Sverige på mellan 10 och 50 minuter beroende på hur långa köerna är och vilken svensk station som är slutdestination. Tågen mot Sverige avgår tio minuter efter att samtliga passagerarna stigit av Öresundståget för ID-kontrollen på Kastrup. Men det är inte bara buss-, tåg- och färjetrafiken från Danmark till Sverige som påverkas. De danska fjärrtågen från Fyn och Jylland upphörde med direkttrafiken till flygplatsen när de svenska ID-kontrollerna infördes den 4 januari 2016. Samma dag införde Danmark gränskontroller för resande som kommer från Tyskland.

Den globala flyktingkrisen och EU:s oförmåga att hitta en gemensam lösning på flyktingmottagandet är bakgrunden till att Öresundsregionen hamnat i kläm med ID- och gränskontroller som står i kontrast mot det arbete som skett för att skapa en känsla av en gränslös region i och med invigningen av Öresundsbron sommaren 2000. Regeringarna i Danmark och Sverige har olika uppfattningar i flyktingfrågan men har båda infört olika former av gränskontroller. Flera danska och svenska medier har dragit slutsatsen att de båda ländernas regeringar har haft svårt att diskutera frågan och den 6 januari 2016 skrev Berlingske att ”Dansk-svensk forhold er på frysepunktet” Det bör noteras att detta gäller på regeringsnivå. Den 2 december 2015 kom danska och svenska kommun- och regionalpolitiker efter långa och inte helt enkla diskussioner överens om att från den 1 januari 2016 ombilda det tidigare politiska samarbetet i Öresundskomiteen till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC. Den 13 januari 2016 sker det första mötet för the Greater Copenhagen & Skåne Committee i direktionslokalet vid Köpenhamns flygplats i Kastrup.

Sverige införde den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller som hanteras av polis vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie. Klockan 00.00 den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportörsansvar för alla företag som med buss, tåg eller fartyg transporterar personer från Danmark till Sverige. Transportörsansvaret innebär att transportföretaget måste säkerställa att alla resenärer som ska resa in i Sverige har giltigt pass eller körkort/id-kort som uppfyller den svenska polisens krav. Om personer utan giltigt pass/id-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige får transportföretaget betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person. Transportörsansvaret innebär att DSB och Skånetrafiken infört ID-kontroller på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av alla tågresenärer mot Sverige medan HH Ferries tvingas införa motsvarande ID-kontroller vid färjeläget i Helsingör av alla passagerare på väg med båt mot Helsingborg. Även bussbolag med trafik mellan länderna har infört ID-kontroller.

Kl 12.00 den 4 januari 2016 meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare gavs även besked om att Danmark är beredda att införa ett transportörsansvar. Det innebär att förutom Öresundsregionen så påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig Holstein och Sønderjylland.

När det gäller Öresundsregionen/Greater Copenhagen påverkar ID-kontrollerna såväl buss- och tågpassagerare över Öresundsbron som färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör.

För resande med Öresundståg från Köpenhamn till den första stationen i Sverige, Hyllie, förlängs restiden med mellan 10 och 30 minuter när alla måste kliva av tåget vid flygplatsen i Kastrup, gå igenom någon av de 34 ID-kontrollstationerna vid spår 1 och sedan ta nästa tåg. Från början talades det om att väntetiden till nästa tåg mot Sverige skulle vara 2o minuter som idag. Enligt Skånetrafiken har tidtabellen förskjutits så att tågen till Sverige avgår 10 minuter efter att passagerarna stigit av Öresundståget från Nivå/Köpenhamn. Frågan är hur många som hinner byta perrong och gå igenom ID-kontrollen på 10 minuter? Flertalet hoppas Skånetrafiken och det har bekräftats av utfallet under de första dagarna med ID-kontroller. För de som inte hinner med nästa tåg tar ID-kontrollen och tågbytet 30 minuter eftersom det är 20 minuter till nästa tågavgång. Denna problematik lär främst uppstå i rusningstid på eftermiddagarna då pendlarna som arbetar i Köpenhamn och dess omgivningar ska resa hem till Skåne igen samtidigt som många flygresenärer är på väg hem till Sverige.

Framme vid stationen i Hyllie är det dags för den svenska polisens gränskontroll ombord och som nu är intrimmad och vanligen tar mellan 5 och 10 minuter innan tåget fortsätter. I enstaka fall rapporteras fortfarande om att gränskontrollen tar 15 minuter när tågen är överfulla. En skillnad mot tidigare är att det från den 4 januari finns att staket på perrongen som delar av inrikes- och utrikes ankommande tåg. Här har det kommit klagomål mot köbildning vid utgången genom avspärrningen. Staketet gör det möjligt att åter låta alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg köra via Citytunneln och stanna vid stationerna i Svågertorp, Hyllie och Triangeln, Tidigare har gränskontrollen i Hyllie medfört att dessa tåg under rusningstid fått köra direkt till Malmö Central via kontinentalbanan med ett extra stopp i Persborg (har endast gällt i riktning mot Malmö).

Vid Malmö Central ”faller” sedan alla Öresundståg från Danmark in i nästföljande avgång i tidtabellen (dock ej nattrafiken), vilket vid 20-minuterstrafik i genomsnitt tar omkring 10 minuter extra. På så sätt undviker Skånetrafiken att förseningarna sprider sig ut i det svenska järnvägsnätet. Resenärer som ska åka vidare med Öresundståg måste vara observanta på detta eftersom slutdestinationen kan ändras när ett tåg inväntar nästa avgång i tidtabellen.

Att 10-minuterstrafiken slopas under rusningstid innebär att den genomsnittliga väntetiden då utökas från 5 till 10 minuter för den som inte brukar passa tågtiderna exakt. Samtidigt halveras tågkapaciteten med ökad trängsel som följd. Fram till den 3 januari avgick det ett Öresundståg över Öresundsbron var 10:e minut kl 06-09 och 15-19. Från och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 20:e minut hela dagen.

Sammantaget innebär lösningen att en mängd faktorer påverkar hur mycket restiden från Danmark till Sverige förlängs av ID- och gränskontrollerna. I bästa fall kan en pendlare från Köpenhamn som stiger av i Hyllie klara sig med 10 minuters utökad restid. För en resenär som stiger av vid Malmö C kan det handla om mellan 15 och 40 minuters extra restid på väg hem från Köpenhamn. I normala fall tar resan mellan Huvudbangården i Köpenhamn och Malmö Central 35 minuter. Den som bor i Lund kan få restiden förlängd med upp till 50 minuter. Då är inte några förseningar i den grundläggande tågtrafiken inräknade. För resan i riktning från Sverige mot Danmark kommer Öresundstågen att gå som vanligt bortsett från att 10-minuterstrafiken under rusningstrafiken slopas även i denna riktning med ökad trängsel som följd.

Den nya lagen om ID-kontroll gäller i tre år och ger den svenska regeringen rätt att införa ID-kontroller under högst sex månader i taget.

Effekterna inom Greater Copenhagen / Öresundsregionen kan bli omfattande:

  • Tågpendlarna och övriga tågresenärer från Danmark till Sverige drabbas direkt av längre restid från ID-kontrollerna och av ökad trängsel när antalet tågavgångar halveras under rusningstid då 10-minuterstrafiken slopas och tågen istället går var 20:e minut hela dagen. Undantaget är de pendlare som arbetar på flygplatsen i Kastrup, de drabbas inte samma utsträckning som övriga Öresundspendlare av de utökade restiderna. Två tågstationer längre bort, i Örestad, arbetar många svenskar på läkemedelsbolaget Ferring, köpcentrat Fields och de svenskrelaterade företag som har kontor i området. De drabbas fullt ut av de ökade restiderna.
  • Biltrafiken över Öresundsbron väntas öka när delar av tågpendlarna och övriga tågresenärer väljer att ta bilen för att inte drabbas av den förlängda restiden. Det har bildats Facebookgrupper som försöker arrangera samåkning över Öresund. Bilresan över Öresundsbron flyter idag relativt smidigt trots polisens gränskontroll vid betalstationen i  Lernacken.
  • Turism och handel i framför allt Köpenhamn och Malmö drabbas också direkt när tågresorna tar längre tid och trängseln på tågen ökar i rusningstid. En Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk måste nu på hemvägen byta tåg två gånger – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en ID-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup.
  • Köpenhamns flygplats i Kastrup kan inte längre erbjuda svenska och danska passagerare en lika bekväm tågresa till och från flygplatsen. ID-kontrollen och ökad trängsel i främst rusningstrafik ger en sämre resekomfort på Öresundstågen. Att SJ ställer in all trafik med X2000 till Köpenhamn så länge ID-kontrollerna varar innebär att flygplatsen riskerar att varje dygn tappa något hundratal mer långväga passagerare från Sverige. Även för danska resenärer från Fyn, Jylland och övriga Själland blir resan till flygplatsen i Kastrup krångligare när direkttrafiken dit upphör och passagerarna måste byta till Öresundståg på Huvudbangården eller till Metro vid Nørreport. Flygplatsen i Kastrup är inte bara Danmarks stora flygplats utan även en av Sveriges största flygplatser räknat i antal svenska passagerare.
  • På längre sikt drabbas arbetsgivare i Köpenhamn och övriga Själland om pendlare från Sverige tröttnar på de ökade restiderna och väljer att söka nytt jobb hemma i Sverige i ett läge med fallande arbetslöshet och en begynnande brist på arbetskraft i Danmark. Med tanke på att den svenska lagen om ID-kontroll gäller i tre år finns en osäkerhet om de framtida kommunikationerna som kan få personer bosatta i Skåne att tveka innan de börjar jobba i Köpenhamn.
  • Sedan Öresundsbron invigdes har Malmö lockat till sig fler än 50 svenska, nordiska eller globala huvudkontor och mötesplatser vilka tillsammans skapat fler än 3 000 nya jobb. Osäkerheten kring den framtida kommunikationen till flygplatsen i Kastrup göra det svårare för Malmö att locka fler företag att flytta sina huvudkontor till Malmö.
  • För Malmö skulle en minskad pendling till Danmark innebära en påfrestning på arbetsmarknaden i ett läge där arbetslösheten är fortsatt hög och många flyktingar bosätter sig i kommunen. Mellan 2016 och 2019 väntas Malmö växa med 33 000 nya invånare.
  • Sammantaget innebär alla effekter av ID-kontrollen att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre.

Länkar för mer info:

DSB:s information om ID-kontrollerna

Skånetrafikens information om ID-kontrollerna

Polisens information om ID-kontrollerna

FAKTA

Anledningen till att ID-kontrollerna skapar så omfattande konsekvenser för tågtrafiken i Danmark och södra Sverige är att tågstationen vid flygplatsen i Kastrup är underdimensionerad med endast två spår. Jämför med Hyllie där det finns fyra spår som gör det möjligt för den svenska polisen att stanna tågen och göra en gränskontroll ombord. Det är inte möjligt på Kastrup.

Förändrad tågtrafik i Danmark på grund av ID-kontrollerna för resande mot Sverige:
– Öresundstågen från Helsingör får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
– Öresundstågen från Nivå får Köpenhamns flygplats i Kastrup som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
– Fjärrtåg från Fyn, Jylland och övriga Själland får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till flygplatsen i Kastrup. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter.
– Från och med den 4 januari 2016 går det endast tre Öresundståg per timme från Huvudbangården till flygplatsen i Kastrup. Det kan jämföras med sju tågavgångar per timme i dagsläget med Öresundståg och övriga danska fjärrtåg. Stationen i Kastrup är med 30 000 dagliga passagerare via tåg och metro en av de största i Danmark. Mer än hälften av flygpassagerarna tar tåget till Kastrup. Likaså många av de 23 000 som arbetar på flygplatsen. Räkna därför med stor trängsel på tågen mellan Huvudbangården och flygplatsen i Kastrup.
– Metron utökade antalet avgångar till flygplatsen i Kastrup från den 4 januari och tågpassagerare uppmanas att välja Metron istället. Tänk på att du inte ska kliva av på stationen som heter Kastrup utan slutstationen som heter Lufthavnen.

Förändrad tågtrafik över Öresund på grund av ID-kontrollerna:
– I riktning från Sverige till Danmark är enda förändringen att turtätheten i rusningstrafik halveras, från var 10:e minut till var 20:e minut, med ökad trängsel som följd.
– I riktning från Danmark till Sverige slopas alla direkttåg från Helsingör/Nivå/Köpenhamn till Sverige. Tågen mot Sverige utgår enbart från stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup.
– Resande från Danmark till Sverige måste byta tåg eller byta från Metro till tåg vid flygplatsen i Kastrup där de måste visa upp en giltig fotolegitimation som uppfyller den svenska polisens krav eller visa sitt pass för att få stiga på tåget till Sverige. Barn under 18 år behöver inte visa legitimation om de följer med en förälder med giltig fotolegitimation.
– IC Bornholm tågen från Köpenhamn via Svedala och Skurup till Ystad och Bornholmsfärjan ställs in tills vidare och ersätts av direktbussar från Huvudbangården till Ystad.

Øresundståg:
Under den senaste tolvmånadersperioden fram till och med oktober 2015 gjordes i genomsnitt 32 100 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som som tar Öresundståget över bron. Under 2014 pendlade 15 200 personer över Öresund med bil och båt och via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund. Att Öresundståg går direkt från Göteborg, Kalmar och Karlskrona till Kastrup innebär att flygplatsen har fått en stor andel svenska resenärer. Köpenhamns flygplats i Kastrup är därmed en av Sveriges största flygplatser räknat i antal svenska passagerare. Men den ligger på andra sidan gränsen.

ID-kontroll: Sker på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och gäller enbart för resande från Danmark till Sverige. Danska statliga tågbolaget DSB, som kör Öresundstågen i Danmark, har anlitat Securitas som bemannar de 34 ID-kontrollslussarna vid spår 1 på stationen i Kastrup. För att få stiga på tåget till Sverige måste alla resande visa en av den svenska polisen godkänd fotolegitimation eller pass, undantaget barn under 18 år i sällskap med förälder som har giltig fotolegitmation. Den uppvisade legitimationen kommer att skannas och sparas i en månad av DSB så att de i efterhand kan visa att ID-kontrollen utförts korrekt. En utebliven ID-kontroll kan medföra en svensk vitesavgift på 50 000 kronor för den ansvariga transportören.

Färre och trängre tåg: I rusningstid kl 06-09 och 15-19 går det idag ett tåg var tionde minut över Öresundsbron. När ID-kontrollen införs i januari kommer 20-minuterstrafik att gälla hela dagen. Det innebär att kapaciteten halveras i rusningstrafik. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att köra tåg med maximala längden på tre tågset över Öresundsbron. Men Skånetrafiken varnar för tågbrist eftersom den nya trafiklösningen inte utnyttjar tågen lika effektivt. Det behövs helt enkelt fler tåg för att upprätthålla samma trafik. Räkna därför med ökad trängsel på Öresundstågen.

Gränskontrollen i Hyllie kvar: Enligt de besked som hittills lämnats blir polisens gränskontroll av tågpassagerare i Hyllie kvar precis som övriga gränskontroller vid Öresundsbron och färjelägen.

Åter möjligt att förboka biljetter:  Skånetrafikens reseplanerare är nu uppdaterad och det är åter möjligt att boka biljetter på Öresundstågen som avgår från Köpenhamns flygplats i Kastrup på väg mot Sverige.

Öppet köp för pendlarkort: Skånetrafiken erbjuder 14 dagars öppet köp under januari för pendlare som känner sig osäkra på om de ska fortsätta ta tåget till jobbet i Danmark.

Extra kostnader: Enligt DSB kommer ID-kontrollerna att kosta dem 30 miljoner danska kronor per månad, varav 9 miljoner i kostnad för själva ID-kontrollen och 21 miljoner i förlorade biljettintäkter. Skånetrafiken har kommit överens med DSB om att under första månaden stå för halva kontrollkostnaden och räknar för egen del med 9 miljoner svenska kronor i intäktsbortfall varje månad. Skånetrafiken har räknat med tre alternativ där de tappar 10, 20 respektive 30 procent av passagerarna i samband med att ID-kontrollen väntas få fler att ta bilen över Öresund. Varar ID-kontrollerna mer än en månad finns det en risk för att folk slutar pendla över Öresund och söker jobb i hemlandet i stället. DSB har uppgivit att de överväger att kompensera sig för sina ökade kostnader genom att höja biljettpriserna om ID-kontrollerna varar en längre tid. Flera danska partier har meddelat att de inte kommer att stödja detta.


SJ X2000:

Inställd direkttrafik: Trafiken med SJ:s snabbtåg X2000 från Stockholm direkt till Köpenhamn upphörde när ID-kontrollerna infördes den 4 januari. Resenärer från Stockholm får istället kliva av i Malmö och byta till Öresundståg för att komma till Kastrup och Köpenhamn.


Bussar mellan Köpenhamn och Malmö:

En timme: Restiden med Swebus, Gråhundbus linje 999 och Nettbuss mellan centrala Malmö och Köpenhamn är utan ID-kontroller 55-60 minuter och de har betydligt färre avgångar jämfört med Öresundstågen. Från den 4 januari måste även bussarna kräva ID-handlingar av resenärer från Danmark till Sverige. Antalet bussavgångar uppges ha ökat från och med den 4 januari.


HH-färjorna:

Anmäler Sverige till EU-kommissionen: HH Ferries har anmält Sverige till EU-kommissionen för att de anser att ID-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör tvingas införa ID-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som ID-kontrollerna medför.
– Vi har skickat in ett klagomål för att den svenska regeringen har valt att inte behandla alla operatörer på samma sätt, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries, till TT.
— Bilisterna som använder Öresundsbron blir först kontrollerade när de kommer till Sverige och det görs av svenska myndigheter.
Öresundsbro Konsortiet har i ett pressmeddelande informerat om att de inte är transportör, utan infrastrukturägare , som tillhandahåller väg- och tågförbindelse för transportörer. Därför är Öresundsbron inte ålagt transportöransvar. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen ifråga. Bland annat innebär det att Øresundsbro Konsortiet är momspliktig för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Øresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

Övriga färjerutter

ID-kontrollerna omfattar även färjelinjerna mellan Sverige och Bornholm, Grenå och Frederikshavn.

Fakta: trafiken över Öresund de senaste 12 månaderna

95 800 personer reser över Öresund en genomsnittlig dag (enkel resa)
varav:
74 900 över Öresundsbron
20 900 med färja Helsingborg-Helsingör

19 265 fordon åker över Öresundsbron en genomsnittlig dag
(avser resor enkel väg över Öresundsbron)
varav:
17 361 personbilar
1 222 lastbilar
127 bussar
33 procent av personbilarna är bilpendlare (siffror från 2014)

Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron färdas:
(avser resor enkel väg över Öresundsbron
42 800 med bil
32 100 med tåg (det innebär att det kommer cirka 16 000 personer från Danmark till Sverige en genomsnittlig dag och att lika många kommer till Danmark från Sverige)

4 909 fordon åker med färjorna Helsingör-Helsingborg en genomsnittlig dag  (enkel resa)
varav:
3 740 personbilar
1 046 lastbilar
53 bussar

De senest tilgængelige data på opgørelsestidspunktet er anvendt.
Øresundsbron vejtrafik: dec. 2014 – nov. 2015
Øresundsbron tog: nov. 2014 – okt. 2015
Færgerne, Helsingør-Helsingborg:  okt. 2014 – sept. 2015
Kilder: Danmarks Statistik, Trafik- og byggestyrelsen samt Øresundsbro Konsortiet

15.200 pendlar dagligen över Öresund (genomsnitt helåret 2014)
varav
mellan 8 000 och 9000 personer pendlar med tåg över Öresundsbron. Det innebär att pendlarna svarar för cirka 17 000 (de gör två resor per dag, fram och tillbaka) av de totalt 32 100 tågresorna över Öresundsbron.
93 procent pendlar från Skåne till Själland

Nästan lika många pendlar över Öresund som mellan Uppsala län och Stockholms kommun

Pendlare, genomsnitt under 2014
Över Öresund: 15 200
Uppsala län – Stockholms kommun: 18 200

Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på statistik från Ørestat samt SCB, RAMS-statistik

Fakta: Så mycket kostade Öresundsbron och Citytunneln

Öresundsbron: 37,8 miljarder SEK
Citytunneln: 8,5 miljarder SEK
Öresundsbron
Øresundsbron, i alt  30,1 miljarder DKK (2000-priser ) – svarer til 37,8 miljarder SEK
– heraf kyst-til-kyst,  19,6 miljarder danska kronor (2000-priser) – svarer til 24,6 miljarder SEK
– heraf landanlæg 10,5 miljarder danska kronor (2000-priser) – svarer til 13,2 miljarder SEK
Citytunneln
Järnvägsförbindelsen med tre stationer i Malmö började byggas 2005 och togs i drift den 12 december 2010. Citytunneln kostade 8,5 miljarder SEK att bygga (2001 års prisnivå).

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tåget och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.

Byggkostnaden för den fasta förbindelsen kust-till-kust var under öppningsåret 2000 19,6 miljarder danska kronor. Dessutom tillkommer skulden till moderbolagen, A/S Øresund och Svedab AB, på 10,5 miljarder danska kronor. Vid slutet av 2014 hade Öresundsbro Konsortiet en nettoskuld på 15,4 miljarder danska kronor och förväntar att skulden är återbetald 2033, 33 år efter att förbindelsen invigdes.