3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning är större ju fler universitet som finns i området. Det finns med andra ord flest högutbildade i Köpenhamn, och fler i Region Skåne än i Region Själland.

0 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer Forskarutbildning
Öresundsregionen 29% 1%
Köpenhamn (Region Huvudstaden) 34% 1%
Region Själland 21% 0,3%
Skåne län 25% 1%

Källa: Örestat

Andel av befolkningen (25-64 år) med längre utbildning, 2013

Diagram_langreutbildning

 

Källa: Örestat