Stora prisökningar på bostadsrätter i Helsingborg och Lund – nya prisrekord i Stockholm

Den svenska bostadsmarknaden är generellt het med prisökningar på 13 procent på bostadsrätter samt 11 procent på småhus under den senaste tolvmånadersperioden fram till maj 2015. I Helsingborg och Lund är marknaden ännu hetare medan Malmö haft en något lugnare utveckling. I Stockholms innerstad slås nya prisrekord och finansinspektionen varnar för en bostadsbubbla.

BOSTADSRÄTTER. Bostadsrätterna i Helsingborg har ökat 2o procent i värde på ett år. I Lund har priserna ökat 15 procent. Under mars-maj steg priserna på bostadsrätter med 13 procent i Helsingborg och med 10 procent i Lund.
Bostadsmarknaden i Malmö har i gengäld fått uppleva att prisökningen varit lägre än för landet som helhet. I Malmö har en bostadsrätt blivit 10 procent dyrare på årsbasis och 4 procent dyrare under mars-maj 2015.

En förklaring på de stora prisökningarna i Helsingborg kan vara det relativt lilla utbudet av bostadsrätter. I en artikel i Helsingborgs Dagblad säger Michael Lindskog på Svensk Fastighetsförmedling i Helsingborg att det endast är omkring hälften så många bostäder till salu nu jämfört med 2012 och 2013.

I Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, har priserna på bostadsrätter stigit mer än i Malmö och på riksplanet. I Stockholm har priserna ökat med 17 procent i årstakt medan de ökar med 21 procent i Göteborg.
Genomsnittspriset på bostadsrätter i Stockholm var i maj uppe på 63 843 kronor per kvadratmeter och i innerstaden har prisnivån passerat 82 000 kronor vilket är nytt rekord. I Göteborg är genomsnittspriset 39 843 kronor per kvadratmeter och i innerstaden ligger prisnivån över 53 000 kronor.

VILLOR. Även villapriserna ökar kraftigt. De svenska villapriserna har ökat med 11 procent på årsbasis räknat fram till maj och med 5 procent under de senaste tre månaderna. I Malmö, Helsingborg och Lund har villapriserna ökat med 11, 9 respektive 7 procent under de senaste tolv månaderna.

En bidragande orsak till den höga aktiviteten och de stigande priserna på den svenska bostadsmarknaden kan vara det amorteringskrav som man fram till april väntade att det skulle införas med verkan från sensommaren och att många ville köpa innan amorteringskravet trädde i kraft. Enligt Finansinspektionen har risken för en svensk bostadsbubbla ökat under det senaste halvåret beroende på de stigande bostadspriserna.