Fakta: Trafiken över Öresund 2017

20 600 fordon åker över Öresundsbron en genomsnittlig dag varav:
18 400 personbilar
1 330 lastbilar
134 bussar
29 procent av personbilarna är bilpendlare
(avser resor enkel väg över Öresundsbron)

Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron färdas:
45 700 med bil*
29 000-32 500 med tåg (2016)
(avser resor enkel väg över Öresundsbron)

4 890 fordon åker med färjorna Helsingör-Helsingborg en genomsnittlig dag (2016) varav:
3 644 personbilar
1 126 lastbilar
54 bussar
(avser enkel resa)

* Øresundsinstituttets uppskattning baserat på trafiktal för 2017 och det genomsnittliga antalet personer per bil 2016
Källor: Danmarks Statistik, Trafik- og byggestyrelsen och Øresundsbro Konsortiet

13 800 pendlar dagligen över Öresund.
(genomsnitt för helåret 2016)
93 procent pendlar från Skåne till Själland. Pendlarsiffran på 13 800 under 2016 är preliminär och innehåller därför en viss osäkerhet. Siffran är baserad på upplysningar om försäljning av pendlarkort till Öresundståget (JoJo Period Öresund) och uppgifter om antalet pendlare på Öresundsbrons vägdel.

Uppgiften om antalet pendlare över Öresund under 2015 är preliminär och behäftad med en viss osäkerhet. Siffran baseras på den senast offentliggjorda officiella pendlarstatistiken från Örestat avseende helåret 2013. Øresundsinstituttet har gjort en framskrivning av siffran från 2013 till 2015 med hjälp av den kvartalsvisa pendlarstatistiken från Örestat som är mera aktuell men inte lika omfattande och endast tar med pendlare från Skåne till Själland.

Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på statistik från Ørestat samt SCB, RAMS-statistik