Fakta: Effekterna av gränskontrollerna mellan Skåne och Själland – Danmark inför gränskontroll mot Sverige 12 november 2019

Danmark inför en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige med start den 12 november 2019. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige. Danska Rigspolitiet bedömer att gränskontroller kommer att utgöra ett skydd mot utlänningar med avsikt att begå allvarlig organiserad kriminalitet eller terror i Danmark. Sverige har tillfälliga inre gränskontroller av resenärer från Danmark sedan den 12 november 2015 (se mer nedan) och Danmark har tillfälliga inre gränskontroller mot Tyskland sedan den 4 januari 2016.

De danska gränskontrollerna mot Sverige kommer att ske genom stickprov under några timmar 1-2 gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och ska även omfatta all tågtrafik. Beslutet om gränskontroll mot Sverige gäller inledningsvis i ett halvår.
– Pendlare kommer inte att känna att de blir kontrollerade varje gång de reser över sundet. Konkret kommer det att handla om 1-2 kontroller om veckan vid de stora överfarterna, sade Nick Hækkerup.

Läs mer om de danska gränskontrollerna:

Sänkt hastighet och endast ett körfält öppet i tunneln när dansk polis påbörjar gränskontrollen den 12 november

Polisen om de nya danska gränskontrollerna som inleds nästa vecka: Inga tåg kommer att bli försenade

Danmark och Sverige skapar gemensamt analysteam för polisen

Danmark inför gränskontroller mot Sverige från den 12 november


Bakgrund: Sveriges gräns- och id-kontroller

Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll den 12 november 2015 och införde den 4 januari 2016 ett transportöransvar, nedan kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Samma dag som Sverige införde id-kontroller beslutade Danmark att införa en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland.

Den svenska gränskontrollen pågår i skrivande stund fortfarande även om motivet och utformningen ändrats över tid. Sverige avskaffade i maj 2017 id-kontrollerna vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige, men förstärkte i gengäld gränskontrollen och svenska polisen anställde ytterligare passkontrollanter för att klara av detta. Sedan EU-kommissionen öppnat för möjligheten att förlänga gränskontrollerna mer än två år har såväl Sverige som Danmark (vid gränsen mot Tyskland) förlängt sina gränskontroller till och med den 11 februari 2019 och har därefter förlängt gränskontrollen i omgångar. De avskaffade id-kontrollerna innebär att Skånetrafiken och DSB från september 2017 har förkortat restiden mellan Köpenhamn H och Malmö C från 45 till cirka 38 minuter, alltså ungefär samma tid som innan kontrollerna infördes. Samtidigt har fyra extra tågavgångar satts in från Malmö till Köpenhamn under morgonens rusningstid och tre extra tågavgångar från Köpenhamn till Malmö under eftermiddagen.

Gräns- och id-kontrollerna har enligt Skånetrafiken påverkat resandet över Örsund negativt. Efter avskaffandet av id-kontrollerna vilket mera normaliserat restiden över Öresund har tågpendlarna börjat återvända. Under våren 2019 var dock antalet sålda pendlarkort med tåg över Öresund något lägre jämfört med våren 2015 – tiden före gränskontrollerna. Det uppger Skånetrafiken.

Läs mer: Försiktig ökning av antalet pendlarresor över Öresund – fler tar tåget

——————————————————————————–

Historik – denna texten uppdateras inte.

Snabbfakta: Gränskontrollerna

GRÄNSKONTROLLERNA sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter när passagerarna anlänt till Sverige, bland annat vid Öresundsbrons betalstation, tågstationen i Hyllie och hamnarna i Helsingborg, Göteborg och Trelleborg. De har senast förlängts till och med den 11 maj 2018. Danmark har en motsvarande inre gränskontroll vid hamnar och landgränser mot Tyskland, som senast förlängts fram till den 12 maj 2018. Med inre gränskontroll menas att det rör sig om landsgränser inom EU, inte EU:s yttre gräns.

ID-KONTROLLERNA har nu avskaffats. De sköttes mellan 4 januari 2016 och 3 maj 2017 av transportföretag som fraktar passagerare med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige. En svensk regeringsförordning sade att inga passagerare fick följa med från Danmark till Sverige utan en giltig och godkänd legitimation.

Har främst drabbat tågtrafiken. Resenärer som åker med bil över Öresundsbron eller med färja från Helsingör till Helsingborg har vanligen endast drabbats av en mindre fördröjning i samband med gräns- och de tidigare id-kontrollerna. Problemen med kraftigt ökad restid, trängsel och förseningar har framför allt drabbat tågtrafiken över Öresundsbron där kapaciteten redan från början varit begränsad, bland annat av den underdimensionerade tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup som endast har två spår för passagerartrafik jämfört med fyra spår i Hyllie. För tågresenärerna förlängdes restiden rejält när gräns- och id-kontrollerna infördes, samtidigt som de som reste med Öresundståg blev tvungna att byta tåg minst en gång på resan från Danmark till Sverige. Antalet avgångar med Öresundståg i rusningstid halverades i båda riktningarna, vilket gav 1 700 färre sittplatser per timme. Även SJ ställde in tågavgångar från Danmark till Sverige. Kontrollerna drabbade också tågpassagerare i Danmark, som inte längre kunde ta direkttåg från Jylland och Fyn till flygplatsen. Även tågpassagerare med DSB:s ”Bornholmertåg” fick en mycket lång resa till den danska flygplatsen, där de under en lång period var tvungna att åka inom centrala Köpenhamn, byta tåg på Huvudbangården och resa tillbaka till Kastrup. Under perioden med både id- och gränskontroller ledde det till att tolv procent av pendlarna och totalt 2,2 miljoner tågresenärer övergav Öresundstågen (enligt DSB, mellan 12 november 2015 och 1 mars 2017). Enligt Skånetrafiken tappade bolaget 60-70 miljoner kronor i försäljning under 2016 och nedgången i antalet tågpassagerare över Öresundsbron fortsatte till och med juni 2017.

Förbättringar har delvis återställt tågtrafiken. Under 2017 har en rad förbättringar införts som förenklat tågresandet. Den viktigaste faktorn har varit att id-kontrollerna upphörde den 4 maj. Det innebar att tågresenärerna från Danmark till Sverige inte längre behövde stiga av tåget vid Köpenhamns flygplats i Kastrup för att genomgå kontrollen, utan kunde sitta kvar och resa vidare. Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamn H och Malmö C förkortades från och med den 4 september, då till cirka 38 minuter, vilket är tre minuter längre än före id- och gränskontrollerna infördes. Förkortningen berodde främst på att det långa stoppet vid Köpenhamns flygplats togs bort och att tiden för gränskontroll i Hyllie förkortades till sex minuter. Samtidigt sattes fyra extra tågavgångar in från Malmö till Köpenhamn under morgonens rusningstid och tre extra tågavgångar från Köpenhamn till Malmö under eftermiddagen. Det innebär att sju av de 18 avgångar som slopades återinsatts. För resenärer till Jylland och Fyn återinfördes möjligheten att ta tåget direkt från Köpenhamns flygplats i Kastrup redan i början av augusti 2017 och i den motsatta riktningen började direkttågen rulla i början av september i år.

Pendlarnas resmönster har påverkats. Från att gräns- och id-kontrollerna infördes minskade antalet tågresenärer över Öresundsbron så gott som varje månad till och med juni 2017. Sedan juli i år har de ökat igen, uppger Skånetrafiken, men antalet passagerare över Öresundsbron ligger fortfarande långt under de nivåer som rådde före kontrollerna. Samtidigt som antalet tågpendlare minskade ökade antalet som valde bilen, visar siffror från Øresundsbro Konsortiet, som bedömt att en till två procentenheter av den ökning de såg i fordonstrafiken under 2016 berodde på att pendlarna valt bort Öresundstågen. Från juli till och med september i år minskade dock bilpendlingen över bron.

Många pendlare ger upp eller flyttar till Danmark. Under 2016 minskade antalet pendlare över Öresund med cirka nio procent – den största nedgången någonsin, visar beräkningar av Øresundsinstituttet från maj i år. Under andra halvåret 2016 ökade också antalet personer som flyttade från Sverige till Danmark, visar siffror från SCB, vilket innebar att det i fjol för första gången på tio år var fler lämnade Sverige för Danmark än för Norge. Drygt hälften av de som flyttade från Sverige till Danmark var danska medborgare och 60 procent av dem bodde före flytten i Skåne. Vilken betydelse gräns- och id-kontrollerna hade för flytten går inte att utläsa ur statistiken, men tidigare enkätundersökningar som utfördes av Øresundsinstituttet och KTH under 2016 visade att många pendlare då övervägde att sluta pendla över Öresund eller flytta till arbetslandet.

Färre sydsvenskar flyger från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Antalet sydsvenska utresande från Köpenhamns flygplats i Kastrup har minskat sedan id-kontrollerna infördes. Under januari-november 2016 ökade antalet danska resenärer från Kastrup med elva procent, medan antalet sydsvenska resenärer minskade med två procent. Enligt Köpenhamns flygplats kunde skillnaden enbart bero på id-kontrollerna. Det finns ännu inga uppgifter om hur antalet svenska flygpassagerare från den danska flygplatsen påverkats av att id-kontrollerna upphört.

EU-kommissionen har förlängt möjligheten till gränskontroll. Enligt EU:s regler fram till september i år kunde ett medlemsland bara införa inre gränskontroller i högst två år, med hänvisning till ett allvarlig hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet. Det skulle innebära att både Danmark och Sverige hade varit tvungna att avskaffa gränskontrollen i november i år. Men efter påtryckningar från de fem länder som införde gränskontroll i samband med flyktingkrisen 2015 utökade EU-kommission i slutet av september i år möjligheten till gränskontroller i ytterligare tre år, men enbart om det kan motiveras med exempelvis terrorhot. Efter det har både Sverige och Danmark förlängt sina gränskontroller (Danmark vid gränsen mot Tyskland) till och med den 11 maj 2018.

Förslaget om gränskontroll på tågen lades i malpåse. Under våren kom den svenska och danska regeringen överens om att den svenska polisen skulle få kliva ombord på Öresundstågen och utföra gränskontrollen på väg mot den första stationen i Sverige: Hyllie. Förändringen hann dock inte införas förrän den svenska regeringen beslöt att göra gränskontrollen i det närmaste total – vilket de meddelade i samband med att id-kontrollerna slopades. Då meddelade polisen att de inte hade resurser till att utföra en total gränskontroll ombord på tågen och förslaget infördes aldrig.

Dansk diskussion om gränskontroll mot Sverige. De danska partierna De Konservative och Dansk Folkeparti krävde i juni att Danmark skulle införa gränskontroll mot Sverige efter att Säpo gått ut med uppgifter om att antalet extrema islamister i Sverige har ökat från hundratals till tusentals de senaste åren. Förslaget stöds dock inte av någon majoritet i det danska Folketinget.

——————————————————————————–

INFORMATION OM ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA:
1. När och varför infördes id- och gränskontrollerna och varför har id-kontrollerna avskaffats
2. Hur går gränskontrollerna i Öresund till
3. Vilka effekter har id- och gränskontrollerna haft för resenärerna och på resandet
4. Vilka samhällseffekter har id- och gränskontrollerna haft i Öresund
5. Fakta (Detta har hänt – Lagstiftning – Så utförs kontrollen – Giltig legitimation)

 

 

1. NÄR OCH VARFÖR INFÖRDES ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA OCH VARFÖR HAR ID-KONTROLLERNA AVSKAFFATS:

Frivilliga_Malmo_central_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

Den globala flyktingkrisen kom under hösten 2015 nära inpå invånarna i Greater Copenhagen/Öresundsregionen. Det instabila läget i Mellanöstern och kriget i Syrien har skickat miljontals på flykt. Människor som söker en plats att bo, trygga ramar och goda framtidsutsikter för sig själva och sina familjer. På Malmö Central delade frivilliga ut mat och hjälpte flyktingarna till rätta. När antalet flyktingar som kom till Sverige ökade dramatiskt beslutade den svenska regeringen vid två olika tillfällen att införa tillfälliga gräns- och id-kontroller.

12 november 2015. Sverige inför en inre gränskontroll (med inre avses att det inte gäller EU:s yttre gräns). Vid Öresund sker kontrollen av resande som kommer i riktning från Danmark till Sverige med färja från Helsingör till Helsingborg samt av bilister, bussresenärer och tågresenärer som åker över Öresundsbron där bilisterna och bussresenärerna kontrolleras vid betalstationen i Lernacken medan tågpassagerarna kontrolleras vid tågstationen i Hyllie.

4 januari 2016. Efter ett svenskt regeringsbeslut om att tillämpa en ny lag träder ett transportörsansvar i kraft som innebär att det införs id-kontroller av alla som reser med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige. Det gör att transportföretagen får ett ansvar för att utföra id-kontrollerna på dansk mark så att de endast tar med passagerare till Sverige som har godkända pass eller id-kort. Om person utan giltigt pass/id-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige kan transportörföretaget få betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person. Tågresenärerna måste byta tåg på stationen vid flygplatsen i Kastrup för att komma igenom id-kontrollen. Samma dag meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare infördes en ny lag som gör det möjlighet för den danska regeringen att införa ett transportörsansvar om det anses nödvändigt, men det har hittills inte skett. Den danska gränskontrollen innebär att förutom Öresundsregionen påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig-Holstein och Sønderjylland.

4 maj 2017. Id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige upphörde, efter att Sveriges regering beslutat att i stället förstärka gränskontrollerna. Infrastrukturminister Anna Johanssons (S) kommenterade vid presskonferensen att id-kontrollerna inte slopas, utan att regeringen avstår från att förlänga dem. Att id-kontrollerna inte förlängs förklarade inrikesminister Anders Ygeman (S) med att antalet asylsökande minskat med 80 procent och att regeringen i stället valt att intensifiera gränskontrollerna.

Gränskontrollerna förlängde till november 2017. Till en början förlängdes kontrollerna i korta perioder på ett par veckor, men efterhand har både Sverige och Danmark övergått till att förlänga gränskontrollerna med några månader i taget. EU-kommissionen har dock meddelat att den senaste förlängningen, till den 12 november 2017 (Danmark) och den 11 november 2017 (Sverige) är den sista som kan godkännas under de förutsättningar som råder i dag. Kommissionen uppmanar de medlemsländer som infört gränskontroll att fasa ut den, med målet att återgå till den fria rörligheten i Schengenområdet.

 

2. HUR GÅR GRÄNSKONTROLLERNA I ÖRESUND TILL:

id_kontroller_färjekarta_dk

 

Polismyndigheten genomför sedan den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie.

Mellan den 4 januari 2016 och den 3 maj 2017 utfördes också id-kontroller av alla företag som med tåg, buss eller fartyg transporterade personer från Danmark till Sverige. Id-kontrollerna upphörde därefter eftersom förordningen om transportörsansvar, vilket var den juridiska bakgrunden till kontrollerna, inte förlängdes av den svenska regeringen.

Resan med Öresundståg i riktning från Danmark till Sverige påverkas vid två platser:

 • Vid den första stationen i Sverige, Hyllie, har tåget ett uppehåll på åtta minuter för att ge svensk polis eller passkontrollanter möjlighet att utföra gränskontroll. Innan den 11 december 2016 var uppehållet i Hyllie tio minuter. Från och med den 4 september kommer det att kortas ytterligare, till sex minuter.
 • Vid Malmö Central gör Öresundståget ett uppehåll på 12-13 minuter för att invänta nästa avgång i tidtabellen så att eventuella förseningarna inte sprider sig ut i det övriga svenska järnvägsnätet. Är tåget försenat från Hyllie blir uppehållet kortare. Den totala förseningen från ankomst till Hyllie och avgång från Malmö C blir aldrig längre än 21 minuter, motsvarande tiden till nästa tågavgång i tidtabellen. Från och med den 4 september kommer även det här stoppet att slopas, så att tågen går direkt vidare till Lund och andra destinationer längre norrut.

Under den första perioden när id- och gränskontrollerna införts rådde en viss förvirring kring vilka legitimationer som var giltiga. I Sverige finns flera myndigheter som utfärdar id-kort, men det är endast polisens id-kort som är giltiga, förutom pass och körkort.

 

3. VILKA EFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA HAFT FÖR RESENÄRERNA OCH PÅ RESANDET:

Oresundstag_fonster_web

 

I samband med att id-kontrollerna infördes den 4 januari 2016 halverades antalet avgångar med Öresundståg i rusningstid, från sex till tre tåg per timme, med ökad trängsel som följd. Restiden med Öresundståg från Danmark till Sverige förlängdes med i genomsnitt en halvtimme, men restiden har varierat beroende på hur långa köerna är och mellan vilka stationer resan går. I två omgångar, i januari och april 2017, har restiden förkortats genom omläggning av trafiken respektive införandet av nya avgångar mellan Köpenhamn H och Köpenhamns flygplats i Kastrup. En fördubblad turtäthet på dansk sida fram till stationen vid flygplatsen i Kastrup och en ny utformning av id-kontrollen har minskat restiden mellan Huvudbangården i Köpenhamn och Malmö Central med omkring tolv minuter. Restiden mellan Köpenhamn H och Malmö C ligger nu på 46 minuter, jämfört med 35 minuter före id- och gränskontrollerna infördes. För resenärer som reser vidare i Sverige har dock restidsförkortningen inte varit lika stor. Från och med den 4 september 2017 läggs tågtrafiken om på nytt. Då sätts fyra av de tio avgångarna som slopades på morgonen och tre av de åtta som slopades på eftermiddagen in igen. För resenärer från Köpenhamn H till Malmö C blir restiden 38 minuter och till Lund C mellan 51 och 54 minuter, att jämföra med mellan 55 minuter och 1 timme och 12 minuter i dag.

SJ X2000 från Köpenhamn till Stockholm och DSB:s Bornholmståg till Ystad stannade på grund av de förändringar av trafiken som följde på gräns- och id-kontrollerna inte vid Köpenhamns flygplats på väg till Sverige, utan använde godsspåren runt flygplatsen. I och med omläggningen av trafiken under våren 2017 samt avskaffandet av id-kontrollerna kan dock dessa tåg åter trafikera Köpenhamns flygplats i Kastrup.

En annan konsekvens har varit att danska inrikeståg från Fyn, Jylland och övriga Själland inte längre kör direkt till flygplatsen i Kastrup, utan de resande måste byta tåg på Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter. I och med trafikomläggningen den 4 september kommer det återigen att gå direkttåg i båda riktningarna.

För resenärerna innebär de nuvarande gränskontrollerna på resan från Danmark till Sverige:

 • Förlängd restid. Restiden med Öresundståg från Köpenhamns Huvudbangård till Malmö Centralstation är 46 minuter jämfört med 35 minuter före införandet av id- och gränskontroller. För resor vidare i Sverige är restidsförlängningen större. I motsatt riktning tar resan däremot lika lång tid som tidigare.
 • Färre avgångar. Innan id-kontrollerna infördes den 4 januari 2016 avgick ett Öresundståg över Öresundsbron var tionde minut i rusningstid mellan klockan sex och nio på morgonen, samt mellan 15 och 18 på eftermiddagen. Från och med den 4 januari 2016 avgår Öresundstågen var tjugonde minut hela dagen. Därmed har tio tågavgångar försvunnit på morgonen och åtta tågavgångar på eftermiddagen. I vissa fall har dock tågen förlängts från två till maximala tre tågsätt för att förbättra kapaciteten. Från och med den 4 september 2017 kommer fyra tågavgångar att återinsättas på morgonen och tre på eftermiddagen, i samband med att Skånetrafiken och DSB lägger om trafiken efter att id-kontrollerna avskaffats.
 • Ökad trängsel. Den halverade tågkapaciteten under rusningstid har lett till ökad trängsel på tågen. Sammantaget har det inneburit runt 1 700 färre sittplatser per timme på grund av den lägre frekvensen. Där det tidigare fanns 3 800 sittplatser per timme, minskade antalet till runt 2 100.
 • Fler byten. Resenärer som ska åka med tåget från Danmark till Malmö C eller vidare upp i Sverige tjänar på att kliva av i Hyllie, gå genom gränskontrollen och sedan byta till ett Pågatåg för vidare färd. Bytet föreslås även i Skånetrafikens reseplanerare. Många resenärer som åker från centrala Köpenhamn använder idag Metron och byter vid flygplatsen till ett Öresundståg för resan vidare över bron. Metron utökade i samband med att id-kontrollen infördes sina avgångar till flygplatsen i Kastrup.
 • Försämrad reseupplevelse. För pendlarna har ökad trängsel, osäkerhet om restidens längd och tågbyten gjort det svårare att bland annat jobba på tåget på samma sätt som tidigare, liksom att det gett problem med dagishämtningar och ökade konflikter i hemmet. Det visar en pendlarundersökning från våren 2016 som genomförts av KTH.
 • Upplevd försämring för icke-pendlare. Att höra eller läsa om effekterna av id- och gränskontrollerna kan leda till att icke-pendlare avstår från att åka över sundet.
 • Pendlare stämde staten – förlorade. 565 Öresundspendlare stämde med hjälp av Sydsvenska Industri och Handelskammaren i oktober 2016 den svenska staten. De krävde skadestånd för att ha fått sina rättigheter inskränkta, samt för de merkostnader som de ansåg att id-kontrollerna orsakat. Cirka 100 av de 565 skadeståndskraven kom från danska pendlare. I maj 2017 meddelade dock justitiekanslern (JK) i Sverige att stämningen avslogs. Enligt JK kan det visserligen ifrågasättas om regeringens förordningar om id-kontroller är förenliga med Schengenregelverket och EU:s regler för fri rörlighet, men överträdelserna är i så fall inte tillräckligt allvarliga.
 • Tidigare effekter av id-kontrollerna: Åtgärder som nya trafikplaner har i kombination med slopandet av id-kontrollerna redan förbättrat situationen för Öresundsresenärerna betydligt. Under det första året efter införandet av id- och gränskontrollerna utökades resan mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö centralstation från 35 minuter till 52 eller 72 minuter beroende på om man hann med nästa tåg vid bytet och id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats. Risken för förseningar ökade samtidigt i och med att trafikmodellen var extra sårbar. Brist i spårkapaciteten vid Köpenhamns flygplats gjorde att tåg som var 6-10 minuter försenade inte stannade vid den stationen på sin väg mot Danmark, utan körde direkt till nästa station, Tårnby, där passagerarna fick gå av och ta ett annat tåg tillbaka till flygplatsen. Det tog cirka 15-35 minuter extra i restid.

Sedan id- och gränskontrollerna infördes har flera arbetsgivare i Danmark hjälpt de anställda med hemtransporten över sundet eller andra åtgärder som underlättar. Bland annat valde läkemedelsföretaget Ferring, med kontor i Ørestad och många svenska medarbetare, att hyra in bussar, medan Köpenhamnsbaserade revisionsföretaget Ageras hyrde fyra bilar för att transportera sina 20 svenska medarbetare till och från arbetet. Mars Danmark betalade broavgiften för de anställda som samåker fyra personer i en bil och butiks- och varuhuskedjan Magasin du Nord justerade medarbetarnas arbets- och mötestider. Flera av dessa åtgärder avslutades i samband med att id-kontrollerna avskaffades.

Så här har id- och gränskontrollerna påverkat resandet över Öresund:

Under 2015 gjordes varje dag i genomsnitt 32 500 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna gjordes av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som tog Öresundståget över bron. Över 15 000 personer pendlade dagligen över Öresund med bil och tåg via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund samt av flygpassagerare till och från Köpenhamns flygplats. Öresundstågen är direkttåg mellan Köpenhamn och Göteborg, Kalmar respektive Karlskrona.

 • Antalet tågresenärer minskade med tolv procent under 2016, uppger DSB, som tidigare i stället hade räknat med en ökning på fem procent.
 • Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund minskade med 8,3 procent under 2016 jämfört med föregående år, enligt uppgifter från Skånetrafiken. Under perioden september till november 2016 var minskningen 13 procent jämfört med samma period föregående år. Motsvarande tal från DSB är ännu inte offentliggjorda.
 • Antalet passagerare med SJ över Öresund minskade stort, men är uppe på samma nivåer igen som före det att id- och gränskontrollerna infördes. SJ trafikerar sträckan Köpenhamn-Stockholm och antalet passagerare minskade med uppemot 25 procent under den första tiden efter att kontrollerna införts. Det kan jämföras med att företaget under 2015 upplevde en ökning av antalet passagerare till/från Köpenhamn och Köpenhamns flygplats på 22 procent. Företaget bedömer att utan id- och gränskontroller hade antalet resenärer i stället ökat med 8-9 procent.
 • Färre tar tåget till Köpenhamns flygplats, andelen danska passagerare som tar tåget till Köpenhamns flygplats innan de reser vidare ut i världen ökade från 25 procent till 16 procent under januari-september 2016 jämfört med samma period 2015. Andelen svenska passagerare som tar tåget har minskade från 80 till 74 procent under samma period. Flygresenärer från Danmark väljer i stället i högre grad metron och flygresenärer från Sverige bilen för att ta sig till och från flygplatsen.

 

 • Antalet färjeresenärer med HH Ferries minskade med 1,5 procent under 2016 och med 1,3 procent under första halvåret 2017 på sträckan Helsingborg-Helsingör. Antalet fordon minskade med 0,8 procent under 2016 och har legat kvar på samma nivå som i fjol under första halvåret 2017.
 • Biltrafiken över Öresundsbron ökade med fem procent under 2016, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet, som bedömer att en till två av de procentenheterna beror på överflyttning av trafik från tåg till bil.

 

 

4. VILKA SAMHÄLLSEFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA i ÖRESUND HAFT:

Cykel_Kobenhavn_webb

 • Pendlingen över sundet minskar. Antalet pendlare över Öresund minskade med cirka nio procent, till cirka 13 800 dagliga pendlare, under 2016, visar beräkningar från Øresundsinstituttet. Det är den största minskningen någonsin och slår bland annat hårt mot Malmö som har relativt hög arbetslöshet och många flyktingar som bosätter sig i kommunen. Det finns ännu ingen statistik som visar om slopandet av id-kontrollerna haft någon betydelse.
 • Fler flyttar till Danmark – lämnar troligen Öresundspendlandet. Under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 ökade antalet personer som flyttade från Skåne till östra Danmark med 37 respektive 40 procent. Eftersom majoriteten av Öresundspendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark och att pendlingen över Öresund minskat är ett rimligt antagande att majoriteten av dem flyttar till sitt arbetsland. Mest ökar flyttandet från sydvästliga Skåne. Statistikken säger dock ännu inget om huruvida det är danskar eller svenskar som flyttar. I riktningen från Själland till Skåne minskade antalet flyttar med 13 procent under första kvartalet 2017.
 • Turism och handel över sundet påverkas. Det märks inga entydiga effekter av gräns- och id-kontrollerna på turismen och handeln i regionen. Gräns- och id-kontrollerna kan ha haft negativ inverkan på antalet svenska övernattningar i det danska närområdet under 2016, då de till skillnad från i övriga Danmark minskade i den danska huvudstadsregionen. Under samma år kan också antalet danska övernattningar i Skåne ha påverkats negativt, då ökningen som setts under de föregående åren stannade upp, men i det sistnämnda fallet har antalet övernattningar återigen stigit till en högre nivå än under 2015. Troligen har även antalet endagsturister mellan Sverige och Danmark minskat under 2016, då det totala antalet resande över Öresund minskade med två procent under året.
 • Färre svenskar flyger från Köpenhamns flygplats – krångligare resa. Enligt Köpenhamns flygplats har antalet sydsvenska utresande flygpassagerare minskat med 2 procent under januari-november 2016, samtidigt som antalet danska utresande ökat med 11 procent. Färre Öresundståg med ökad trängsel och risk för förseningar innebär osäkerhet för resenärer som ska passa flygtider. Innan trafiken förbättrades och id-kontrollerna avskaffades skedde det relativt ofta att tågen på grund av försening inte stannade vid flygplatsen, utan passagerare till Köpenhamns flygplats fick åka vidare till nästa station och därifrån ta tåget tillbaka. Det kunde förlänga restiden med upp till en halvtimme. Under året efter att id-kontrollerna införts var det dessutom bara Öresundståg och SJ:s X2000-tåg i riktning från Stockholm till Köpenhamn som stannade vid flygplatsens tågstation. Bornholmtågen, SJ X200 i riktning från Köpenhamn till Stockholm samt danska inrikeståg från Fyn och Jylland kunde inte köra till stationen på grund av bristande kapacitet. Som en följd minskade flygplatsens upptagningsområde.
 • Dyrt för transportörer. Skånetrafikens och DSB:s kostnad för själva id-kontrollerna, som de delar på, uppges av DSB ha blivit 69,8 miljoner danska kronor under 2016. För flera privata tåg- och bussoperatörer skapade id-kontrollen utöver kostnader även en oro för den sanktionsavgift på 50 000 kronor som de riskerade om de skulle göra misstag. Dessutom har såväl tåg- som busstransportörerna tappat biljettintäkter på grund av minskat resande. Skånetrafiken och DSB hade snarare än tolv procent färre resenärer under 2016 räknat med en resandeökning på fem procent. Detta ledde enligt DSB till att det danska statliga bolaget förlorade 56 miljoner danska kronor i intäkter under 2016.
  Den svenska regeringen meddelade under hösten 2016 att transportörerna, även utländska som DSB, kunde söka ersättning för sina direkta kostnader för id-kontrollerna. Maxbeloppet för samtliga transportörer tillsammans sattes till 139 miljoner svenska kronor för perioden 4 januari till 3 november 2016. Däremot ersattes inte kostnader för minskat resande.
  Det ledde till att Region Skåne i maj 2017 lämnade in en skadeståndsansökan till staten på nära 168 miljoner svenska kronor. 56 av de miljonerna utgjordes av direkta kostnader för id-kontrollerna, något Region Skåne som äger Skånetrafiken redan ansökt om från potten på 139 miljoner, men ännu inte fått. De övriga 112 miljoner kronorna handlar om kompensation för intäktsbortfallet på grund av färre pendlare och lägre biljettförsäljning över Öresund. Dessutom framför Region Skåne i sin skadeståndsansökan att de förutsätter att staten kompenserar för både pendlarnas lidande och regionens tillväxtförlust.
 • Samhällspåverkan i kronor och ören. Sammantaget innebär alla effekter av gränskontrollerna och de tidigare id-kontrollerna att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre.
  Flera beräkningar av samhällskostnaderna för gräns- och id-kontrollerna gjordes under 2016. De bör dock läsas i ljuset av att förbättringar i tågtrafiken som minskat restiden genomförts sedan de presenterades. Dessutom har id-kontrollerna avskaffats.
  Den danska tankesmedjan Kraka räknade i en analys från 2016 med tågpendlare och endast med en försening på 10 minuter vid stationen på Köpenhamns flygplats. Den längre restiden värderades då till nästan 50 miljoner danska kronor årligen. En annan dansk tankesmedja, Cepos, beräknade samma år att årskostnaden för en permanent svensk id-kontroll för trafik från Danmark skulle kunna uppgå till cirka 150 miljoner euro, vilket motsvarar 1,4 miljarder svenska kronor. Inför även Danmark en kontroll av resenärer från Sverige växer kostnaderna till 300 miljoner euro motsvarande 2,8 miljarder svenska kronor. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren beräknade även de under 2016, med hjälp av Sweco och Martin Andersson, professor i ekonomi vid Lunds universitet, att en permanent gränskontroll skulle kosta 1,5 miljarder svenska kronor årligen i samhällsekonomiska förluster. Beräkningen omfattade både restidsförlusten omräknat till kronor och ören för tåg, bilar och färjor, samt en minskning i marknadspotentialen. Analysen har kritiserats för att överdriva effekterna, men beloppet ligger nära beräkningarna från Cepos. Øresundsinstituttet räknade under samma år in den utökade restiden för samtliga tågresenärer över Öresund och tog även med förseningarna som uppstod i Hyllie och vid Malmö Central samt passagerarnas resmål och kom då fram till en merkostnad på mellan 296 och 356 miljoner svenska kronor per år. Dessutom visade analysen att 322 000 färre danska arbetstillfällen nåddes inom en timmes tågresa från Malmö centralstation sedan id- och gränskontrollerna infördes. Det innebär att sex av tio arbetstillfällen gick att nå med samma restid som före införandet av id- och gränskontrollerna. Endast arbetsplatser på Kastrup kunde nås inom en timmes restid från Lunds centralstation.
 • HH Ferries anmäler Sverige till EU-kommissionen. Anledningen är att de anser att id-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör måste införa id-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som id-kontrollerna medför. Öresundsbro Konsortiet anses vara infrastrukturägare som ställer väg- och tågförbindelse till förfogande för transportörer. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen där Öresundsbro Konsortiet är momspliktigt för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Öresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

 

5. FAKTA (Detta har hänt – Lagstiftning – Så utförs kontrollen – Giltig legitimation)

Kontroll_kastrup

 

Detta har hänt

September 2015

Asylströmmen till Sverige mer än fördubblas jämfört med samma månad under föregående år. Sverige tar emot totalt 24 260 asylsökande under september 2015

Sverige definierar de kraftigt ökande flyktingströmmarna som en ”nationell, särskild händelse” Alma, där polisen arbetar med en offensiv och framskjuten inre utlänningskontroll, dvs. kontroll av personer som precis har passerat gränsen för att fastslå om de har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Oktober 2015

Danmark tar emot dubbelt så många asylsökande (3 635) som samma månad under föregående år.

Asylströmmen till Sverige ökar till rekordnivån 39 055 asylsökande på 1 månad.

November 2015

Asylströmmen till Danmark toppar med 5 030 asylsökande på 1 månad.

12 november – Sverige inför tillfällig gränskontroll.

Inrikesresenärerna i Skåne påverkas av gränskontrollerna. Alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kör inte längre via Citytunneln och därmed till Hyllie och Triangeln Station, men leds via kontinentalbanan direkt till Malmö C på grund av gränskontrollen på Hyllie Station.

Stena Line inför fullständig ID-kontroll på sina färjor till Sverige.

21 november – Sverige inför kravet på fullständig ID-kontroll på färjerutter från Tyskland och Danmark, som är längre än 20 sjömil.

December 2015

11 december – Danska folketinget antar genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa ett transportöransvar i samband med tillfällig gränskontroll.

18 december – Den svenska riksdagen antar Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, som ger den svenska regeringen möjlighet att införa id-kontroller. Lagen gäller från 21 december 2015 och 3 år fram. Samtidigt ställs krav om id-kontroller på tåg, färja och bussar från Danmark med SFS 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Januari 2016

4 januari – Id-kontroll för tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige träder i kraft.

4 januari – Danmark inför tillfällig gränskontroll med stickprov på gränsen mellan Tyskland och Danmark.

SJ ställer in alla 5 dagliga avgångar från Köpenhamn och DSB ställer in Bornholmståget på grund av id-kontrollen.

Tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kan återigen köra till Hyllie och vidare genom Citytunneln till Malmö C, eftersom det har satts upp ett staket på Hyllie station, som skiljer inrikesresenärerna från resenärer som anländer från Danmark.

Februari 2016

Skånetrafiken skickar rabattkupong på 500 kronor till pendlare med månadskort för resor över Öresund. Kupongen kan användas vid förnyelse av månadskortet.

Den särskilda händelsen Alma i Sverige övergår i ordinarie polisarbete.

Mars 2016

SJ återupptar avgångarna från Köpenhamn med en lösning där id-kontrollen utförs på Köpenhamns Centralstation och tågen inte stannar på Köpenhamns flygplats. Restiden mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö C förlängs med upp till 25 minuter.

DSB återupptar trafiken med Bornholmstågen, som avgår från Köpenhamn C via Øresundsbron till Ystad, där passagerarna fortsätter med färjan.

April 2016

DSB slopar fotograferingen av resenärernas identitetshandlingar vid id-kontrollen på Köpenhamns Flygplats.

Det beslutas att Hjemmeværnet ska hjälpa polisen med den tillfälliga gränskontrollen vid de danska gränsövergångarna till Tyskland.

Maj 2016

Flera EU-länder, däribland Sverige och Danmark, uppmanar EU-kommissionen att anmoda Ministerrådet att anta en rekommendation om att temporärt upprätthålla gränskontroll vid de inre gränserna.

En ny färdplan för Öresundståg på sträckan Hyllie-Malmö C införs, vilket ger tågresenärer en bättre överblick över sin resa, eftersom förväntade förseningar vid Hyllie, på grund av gränskontrollen och väntetiden på Malmö C på nästa ordinarie avgång, nu har lagts in i tidtabellen.

Ministerrådet uppmanar Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att upprätthålla proportionerlig tillfällig gränskontroll under en period på högst sex månader.

Juni 2016

Den svenska gränskontrollen förlängs med 6 månader till och med den 11 november och den danska fram till den 12 november.

Riksdagen antar en lagändring av lagen 2015:1073 särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (om id-kontroll) som innebär att karenstiden på två veckor tas bort, så att regeringen kan förlänga föreskrifter för transportöransvar utan ett uppehåll på två veckor. Ändringen träder i kraft 1 juli.

Sveriges Riksdag förlänger id-kontrollerna till och med den 3 november. Fram tills dess ska det genomföras en utvärdering av id-kontrollerna som ska fungera som underlag för regeringens kommande beslut om det fortfarande finns behov av dessa.

September 2016

DSB och Skånetrafiken testar för första gången en ny lösning av id-kontrollen på Kastrup. Passagerarna på ett tåg som ankommer till flygplatsen runt midnatt släpps av på samma spår som tåget mot Sverige också avgår från, i stället för att som tidigare byta spår. Fler tester genomförs under hösten.

Den svenska regeringen får svar från de myndigheter som fått i uppdrag att utvärdera effekterna av id-kontrollerna.

Oktober 2016

Med hjälp av Sydsvenska Industri och Handelskammaren stämmer 565 Öresundspendlare den svenska staten för att ha fått sina rättigheter inskränkta, samt för de merkostnader som de anser att id-kontrollerna orsakat. Cirka 100 av de 565 skadeståndskraven kommer från danska pendlare.

November 2016

Den svenska regeringen förlänger id-kontrollerna till den 4 februari 2017.

Ledningen för den svensk-danska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen & Skåne Committee försöker bjuda in de svenska och danska justitieministrarna och nordiska samarbetsministrarna till en diskussion om hur gräns- och id-kontrollerna kan avskaffas. Även skånska miljöpartister och Liberalerna i Skåne uttrycker att gräns- och id-kontrollerna bör tas bort.

EU-parlamentarikern Frederick Federley (C) anmäler id-kontrollerna till EU-kommissionen eftersom han anser att de står i strid mot unionsrätten.

Den svenska regeringen förlänger gränskontrollerna mot Danmark till den 12 februari 2017.

Den danska regeringen förlänger gränskontrollerna mot Tyskland till den 12 februari 2017.

December 2016

Den svenska regeringen meddelar att transportörer mellan Danmark och Sverige kan ansöka om ersättning för sina kostnader i samband med id-kontrollerna. Det omfattar även utländska transportörer. Det totala maxbeloppet för ersättning under 2016 sätts till 139 miljoner svenska kronor.

DSB meddelar att en förenklad ID-kontroll kommer att införas den 30 januari 2017 vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup för passagerare på väg mot Sverige. Förenklingen innebär att kontrollen utförs vid samma perrong så att passagerarna slipper gå upp i flygplatsterminalen för att byta perrong. Samtidigt blir det möjligt för DSB:s tåg IC Bornholm att stanna på Kastrup på väg mot Ystad och färjan till Bornholm. Den nya utformningen av id-kontrollen uppges dock inte förkorta restiden med tåg över Öresund.

Februari 2017

Den svenska regeringen förlänger id-kontrollerna till den 4 maj 2017.

Den svenska regeringen förlänger gränskontrollerna mot Danmark till den 10 maj 2017.

Den danska regeringen förlänger gränskontrollen mot Tyskland till den 12 maj 2017.

Mars 2017

Regionstyrelsen i Region Skåne beslutar att kräva staten på ersättning för förlorat tågresande över Öresund.

Danmark och Sverige kommer överens om att svensk polis ska få rätt att utföra gränskontrollen ombord på tågen som går från Köpenhamns flygplats i Kastrup mot Sverige. Syftet är att göra tågresan smidigare för dem som arbetspendlar mellan Danmark och Sverige.

April 2017

Det dansk-svenska avtalet om att svensk polis får kliva ombord på Öresundstågen vd Köpenhamns flygplats för att utföra gränskontrollen ombord på väg mot Sverige undertecknas. Polisen drar igång en utredning av vad som krävs för att genomföra detta.

Maj 2017

Den svenska regeringen meddelar att id-kontrollerna inte förlängs efter att de löper ut den 3 maj, eftersom antalet asylsökande minskat med 80 procent sedan 2015 och regeringen i stället väljer att intensifiera gränskontrollen, så att den ska bli i det närmaste total.

De svenska gränskontrollerna mot Danmark förlängs till den 11 november 2017 och de danska gränskontrollerna förlängs till den 12 november 2017. Det sker efter att en förlängning med sex månader har godkänts av EU-kommissionen, som dock uppmanar medlemsländerna med gränskontroller att fasa ut dem, eftersom kommissionen vill återgå till den fria rörligheten i Schengenområdet. Det är den sista gången som EU kan förlänga de tillfälliga gränskontrollerna under de förutsättningarna som råder i dag, eftersom riskerna som motiverade gränskontrollerna när de först infördes inte längre kvarstår på samma sätt.

Beskedet om skärpta gränskontroller gör att polisen inte längre ser någon möjlighet att genomföra kontrollerna ombord på tågen över Öresund. För att klara de utbyggda gränskontrollerna räknar polisen med att rekrytera ett 100-tal civilanställda passkontrollanter.

Juni 2017

De danska partierna Konservative och Dansk Folkeparti kräver att Danmark inför gränskontroll mot Sverige efter att Säpo gått ut med uppgifter om att antalet extrema islamister i Sverige har ökat från hundratals till tusentals de senaste åren.

Juli 2017

Skånetrafiken och DSB meddelar att antalet tågavgångar över Öresund kommer att öka i rusningstid från och med den 4 september. Fyra extra tåg kommer att avgå från Malmö C till Köpenhamn H på morgonen och under eftermiddagen kör tre extra tåg i den motsatta riktningen. Samtidigt kortas uppehållen på Kastrup, Hyllie och Malmö C så att restiden minskar.

Augusti 2017

Från och med den 7 augusti är det återigen möjligt att ta tåget till Jylland och Fyn direkt från Köpenhamns flygplats i Kastrup – och från den 4 september kan man även åka i den motsatta riktningen utan att byta tåg.

 

Lagstiftning om tillfällig gränskontroll i Sverige och Danmark och den svenska (nu avslutade) id-kontrollen

Sedan införandet av den nordiska passunionen 1954 har det varit möjligt att korsa gränsen mellan Danmark och Sverige utan pass. Båda länderna är dessutom en del av Schengensamarbetet, men Danmark är på grund av sitt förbehåll för rättsliga och inrikes angelägenheter inte delaktiga i besluten om nya Schengenregler, men kan efter att de andra länderna har antagit nya regler, välja att implementera dem i dansk lagstiftning.

På grund av den stora tillströmningen av asylsökande införde Sverige tillfällig gränskontroll den 12 november 2015. Beslutet gällde först i tio dagar och har efterföljande förlängts 13 gånger, senast den 10 maj 2017, då gränskontrollerna förlängdes till den 11 november 2017.

4 januari 2016 införde Danmark tillfällig gränskontroll vid gränsen mellan Tyskland och Danmark, som en följd av det dåvarande svenska beslutet om id-kontroll, exakt tolv timmar efter att det sistnämnda trätt i kraft. Den danska gränskontrollen har senast förlängts till den 12 november 2017.

Den senaste förlängningen av gränskontrollerna med sex månader har godkänts av EU-kommissionen, som dock uppmanar länderna att under tiden fasa ut gränskontrollerna eftersom kommissionen vill återgå till den fria rörligheten i Schengenområdet. Kontrollerna bör i stället ersättas med ökade polisiära insatser, ökat polissamarbete mellan länderna kring gränszonerna, samt kamera- och fordonsövervakning, anser EU-kommissionen. Dessutom är det sista gången som EU kan förlänga de tillfälliga gränskontrollerna under de förutsättningarna som råder i dag, eftersom riskerna som motiverade gränskontrollerna när de först infördes inte längre kvarstår på samma sätt.

Den 4 januari 2016 införde den svenska regeringen också ansvar för transportörerna för att kontrollera att resenärer med buss, tåg och färjor har giltig legitimation, det vill säga id-kontroller för passagerare med tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige. Kontrollen skedde innan resenärerna kom in i Sverige. Om en transportör inte genomfört en kontroll av giltig legitimation, kunde verksamheten dömas till böter på 50 000 svenska kronor. Id-kontrollen löpte ut den 3 maj 2017, då den svenska regeringen valde att inte förlänga förordningen. Avskaffandet motiverades med att antalet asylsökande minskat med 80 procent sedan 2015 och att regeringen istället valt att intensifiera gränskontrollerna.

Redan den 11 december 2015 antog det danska Folketinget genom en skyndsam handläggning en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa transportörsansvar i samband med tillfällig gränskontroll. Men den möjligheten har ännu inte utnyttjats.

 

Så utförs den tillfälliga gränskontrollen

De svenska gränskontrollerna utförs på flera ställen:

 • På tågstationen Hyllie utanför Malmö, som är den första stationen när tåget anländer från Danmark, utför polisen kontroll av samtliga passagerare ombord på tåget.
 • Bussar, bilar och lastbilar som passerar Øresundsbron i riktning mot Sverige måste framvisa giltig legitimation vid betalstationen.
 • Resenär med färjorna mellan Helsingör och Helsingborg kontrolleras vid landgång och när det körs av i Helsingborg
 • I Skåne utförs även gränskontroll i hamnarna i Malmö, Trelleborg, men inte i Ystad hamn.

Flygtrafiken från Danmark till Sverige påverkas inte av gränskontrollen och det är därför fortsatt möjligt att resa från Köpenhamns Flygplats i Kastrup till exempelvis Arlanda utan att visa pass eller annan legitimation.

I maj 2016 sattes 72 civilanställda passkontrollanter in för att ersätta de poliser man tidigare inkallat från övriga Sverige. I och med att den svenska regeringen beslutat att intensifiera gränskontrollen så att den är i det närmaste hundraprocentig arbetar gränspolisen under våren och sommaren 2017 med att rekrytera ytterligare ett 100-tal passkontrollanter.

De danska tillfälliga gränskontrollerna har införts vid den dansk-tyska landsgränsen och vid färjelägena i Gedser, Rödby och Rönne.

 • I Rödby utförs stickprovskontroller av resenärer som anländer med färjan, oavsett om det är i bil, buss, tåg eller gående.
 • Tågresenärerna på färjan till Rödby kontrolleras ombord på tåget
 • I Gedser utförs stickprovskontroller av resenärerna
 • I Rönne utförs stickprovskontroller av färjeresenärerna, som anländer från Sassnitz.
 • Dansk tillfällig gränskontroll utanför Greater Copenhagen/Öresundsregionen sker vid den dansk-tyska landsgränsen, där det sker en övervakningsbaserad stickprovskontroll vid de tre största gränsövergångarna Padborg, Kruså och Frøslev, samt på tåget från Flensburg till Padborg. Vid övriga gränsövergångar utförs stickprovskontroller flera gånger i dygnet av så kallade sektorpatruller.

Kontrollen utfördes av polisen fram till juni 2016, varefter cirka 120 hemvärnsfolk (omräknat till heltidsinsatser, gäller beräkningar för 2017) bistår polisen med uppdraget.

 

Vilken legitimation är giltig?

I den svenska gränskontrollen är pass, körkort och nationellt id-kort giltig legitimation för nordiska medborgare. Personer med uppehållstillstånd i ett Schengenland måste framvisa uppehållstillståndet samt pass. Medborgare från övriga länder måste framvisa pass eller nationellt id-kort. I Sverige är det polisen som utfärdar de nationella id-korten.

Särskilt under den första perioden har det funnits en viss osäkerhet kring vilket id, som var giltigt. Förvirringen berodde främst på att det finns flera myndigheter i Sverige, som utfärdar id-kort, men det är alltså endast id-kort utfärdade av svenska polisen, som betraktas som nationella id-kort och därmed är giltig legitimation i gränskontrollen.

I den danska gränskontrollen är det pass och nationellt id, som är giltig legitimation. Eftersom man i Danmark inte har ett nationellt id-kort, är det endast pass, som är giltig legitimation för danskar.