Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat från Själland och öarna till Skåne sedan Öresundsbron öppnade år 2000.

Totalt förväntas 1 200 personer ha flyttat från den danska till den svenska sidan av Öresund under 2015. Det är tio procent färre än 2014, då 1 334 personer tog sitt pick och pack och gjorde detsamma.

Även flyttlassen från Skåne till den danska sidan av Öresund förväntas ha minskat under 2015. Sedan 2010 har trenden varit att antalet flyttningar från Skåne till den danska sidan sundet minskat och den höll alltså i sig under 2015, då det enligt Øresundsinstituttets beräkningar flyttade 2 200 personer från Skåne till Själland och öarna. Det utgör en minskning på fem procent jämfört med 2014.

Flyttströmmen från Skåne till den danska sidan sundet är dock fortfarande högre än flyttströmmen från Själland till Skåne och 2015 blir det sjätte året i rad med fler flyttningar från Skåne till Själland än i motsatt riktning.

2007 var ett rekordår för antalet flyttlass från Själland och öarna till Skåne. Under det året slog 4 360 personer från den danska sidan Öresund ner sina bopålar på den svenska. Tre år senare slog i stället antalet flyttlass på andra hållet rekord. Under 2010 bytte 2 979 personer ut sin svenska adress mot en dansk.

Framför allt är det danskar som flyttar fram och tillbaka över Öresund. Under 2014 stod de danska medborgarna för 62 procent av flyttlassen i båda riktningarna. Under 2006, som är ett av de år då flest flyttade från Själland till Skåne, hade fyra av fem som flyttade över Öresund danskt medborgarskap.

Medan flyttströmmen från Själland till Skåne domineras av 20-30-åringar, som utgör 36 procent av dem som flyttar, sätter danska barnfamiljer som vänder hem till Danmark sin prägel på åldersfördelningen på dem som flyttar från Skåne till Själland. 30-39-åringarna och 0-9-åringarna utgör 26 respektive 19 procent. 20-29-åringarna utgör 27 procent av alla dem som flyttar från Skåne till Själland. Det är långt färre än samma åldersgrupps andel av flyttningarna från Skåne till det övriga Sverige, där de med en andel på 45 procent utgör hälften av alla som flyttar.

Totalt bor 23 821 danska medborgare i Skåne och 38 406 i hela Sverige. På Själland och öarna bor sammanlagt 10 616 svenska medborgare och i hela Danmark 14 381 stycken.

Läs mer här