Inlägg

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne – slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från…

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat…

Öresundsintegrationen tar fart igen

Fler och fler indikatorer pekar på att integrationen över Öresund…

Var fjärde dansk i Skåne är under 15 år

Den typiska dansken i Skåne använder både blöja och napp.…

Fortfarande många danskar i Skåne trots återflyttningar

23 821 danska medborgare bodde i Skåne vid slutet av 2014 visar…

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Öresund

Flyttströmmen av både danskar, svenskar och övriga nationaliteter…

Bottennotering – inte sen Bron öppnade har så få flyttat från dansk mark till Skåne

Flyttströmmen från Skåne till den danska sidan av sundet är…