Furesø, Köpenhamn och Helsingborg växte snabbast under 2015

2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner. Håller den snabba befolkningsökningen i sig kommer regionen nå 4,0 miljoner invånare redan i slutet av 2017. Snabbaste tillväxten har Furesø, Köpenhamn och Helsingborg.

2015 nådde Skånes befolkning 1,3 miljoner medan Östdanmarks befolkning passerat 2,6 miljoner. Därmed har Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner invånare och kommer att passera 4,0 miljoner innan utgången av år 2017 om trenden håller i sig. De senaste befolkningsprognoserna från Region Skåne och Danmarks statistik har annars pekat på att befolkningen skulle passera fyra miljoner först 2019.

Befolkningstillväxten är snabb och ger regionen en relativt ung befolkning. Den främsta orsaken till den växande befolkningen är invandringen från andra länder. Båda Skåne och Sverige har nyligen skrivit upp befolkningsprognosen på grund av det stora antalet flyktingar som kommer till landet.

Den snabbaste befolkningstillväxten i Greater Copenhagen regionen finns kring de större städerna Köpenhamn, Malmö och Helsingborg. I Östdanmark har befolkningen under 2015 växt med minst 1,0 procent i 20 kommuner. I Skåne är det 17 kommuner som har växt minst 1,9 procent. I fem kommuner har det varit negativ befolkningstillväxt i 2015; Lolland (-0,9 %), Båstad (-0,3 %), Ballerup (-0,3 %), Bornholm (-0,2 %) och Skurup (-0,1 %).

De snabbast växande kommunerna i Greater Copenhagen regionen
(Öresundsregionen) under januari – september 2015:
Furesø: +2,8%
Köpenhamn: +1,9%
Helsingborg: +1,9%
Östra Göinge: +1,7%
Lomma: 1,6% 

Nu bor det fler än 1,3 miljoner i Skåne
Sista december 2015 bodde det mer än 1,3 miljoner i Skåne, visar den seneste befolkningsstatistik fra SCB. Samlat sett har befolkningen i Skåne ökat med 14 719 personer under 2015. Befolkningsökningen orsakas både av fler flytter till Skåne än flytter från Skåne samt att det föds fler än det dör. Av befolkningstillväxten på 14 719 personer kommer 8 669 från positiv nettoinflyttning från utlandet och 2 031 personer från det övriga Sverige medan 3 783 orsakas av födelseöverskott. Helsingborgs stad har med en tillväxt på 1,9 procent ( 2 565 personer) den högsta befolkningstillväxten i Skåne mätt i procent av befolkningen i 2015.  Även Östra Göinge och Lomma kommuner har haft en hög befolkningstillväxt på 1,7 (238 personer) respektive 1,6 procent (378 personer). Befolkningen i Malmö har ökat med 1,4 procent (4 467 personer), Lund med 0,7 procent (866 personer) och Kristiansstad med 0,8 procent (684 personer).

Befolkningen i Östdanmark har passerat 2,6 miljoner
(Region Huvudstaden och Region Själland)
Det bor nu mer än 2,6 miljoner på Själland och öarna visar den senaste befolkningsstatistiken från 1 januari 2016 från Danmarks Statistik. Befolkningen i Östdanmark har ökat med 28 068 personer under 2015. Region Huvudstaden står för en befolkningstillväxt på 21 049 personer och Region Själland på 7 019.  Störst befolkningstillväxt under 2015 hade Furesø kommun med en ökning på 2,8 procent (1079 personer) och därnäst Köpenhamns kommun med 1,9 procent (11 297 personer).