Inlägg

Furesø, Köpenhamn och Helsingborg växte snabbast under 2015

2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen…

Köpenhamns befolkning förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren

Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt…

Öresundsintegrationen tar fart igen

Fler och fler indikatorer pekar på att integrationen över Öresund…

Var fjärde dansk i Skåne är under 15 år

Den typiska dansken i Skåne använder både blöja och napp.…

Antal danskar som flyttar till Skåne fortsätter att minska

Flyttströmmen från danska delen av Öresund till Skåne består…

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Öresund

Flyttströmmen av både danskar, svenskar och övriga nationaliteter…

Bottennotering – inte sen Bron öppnade har så få flyttat från dansk mark till Skåne

Flyttströmmen från Skåne till den danska sidan av sundet är…

De skandinaviska storstäderna växer mer än de nordtyska

Befolkningen i båda Stockholm, Köpenhamn och Stor-Malmö ökade…

3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning…

Stor-Köpenhamn har störst andel invånare med eftergymnasial utbildning

Andelen av befolkningen (25-64 år) som har en eftergymnasial…