Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne – slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från Själland och öarna till Skåne sedan Öresundsbron öppnade år 2000. 

Inte sedan 2000 när Öresundsbron öppnades har färre danskar flyttat till Skåne. Det visar de slutliga siffror för 2015 från Örestat.  1 587 danskar flyttade till Skåne förra året. Det är en minskning på 3 procent jämfört med 2014. Merparten, 1 322 personer, flyttade från Själland till Skåne.

Även flyttlassen från hela Sverige till den danska delen av Greater Copenhagen regionen minskade under 2015. Totalt valde 2 909 personer att byta ut sin svenska adress med en dansk. Det är en minskning med 12 procent jämfört med 2014. Tvåtredjedelar, 1 950 personer, av alla som flyttade från Sverige kom ifrån Skåne. Det är en minskning med 16 procent jämfört med 2014.

Flyttströmmen från Skåne till den danska sidan sundet är dock fortfarande högre än flyttströmmen från Själland till Skåne och 2015 blir det sjätte året i rad med fler flyttningar från Skåne till Själland än i motsatt riktning.

Framför allt är det danskar som flyttar fram och tillbaka över Öresund. De danska medborgarna står för runt 62 procent av flyttlassen i båda riktningarna medan svenskarna utgör 30 procent av de som flytter från Skåne till Själland och 25 procent av flytten i motsatt riktning.

2007 var ett rekordår för antalet flyttlass från Själland och öarna till Skåne. Under det året slog 4 360 personer från den danska sidan Öresund ner sina bopålar på den svenska. Tre år senare slog i stället antalet flyttlass på andra hållet rekord. Under 2010 bytte 2 979 personer ut sin svenska adress mot en dansk.

Totalt bor 22 863 danska medborgare i Skåne och 37 104 i hela Sverige. På Själland och öarna bor sammanlagt 11 022 svenska medborgare och i hela Danmark 14 852 stycken.

Läs mer här

Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på statistik från Örsetat