Stor-Köpenhamn har störst andel invånare med eftergymnasial utbildning

Andelen av befolkningen (25-64 år) som har en eftergymnasial utbildning är högre i Stor-Köpenhamn jämfört med både Stockholms län och det mindre universitetstäta Stor-Malmö. Däremot är andelen forskarstudenter högre i Stockholms län och Stor-Malmö.

0 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer Forskarutbildning
Stor-Malmö 30% 2%
Stor-Köpenhamn 34% 1%
Stockholms län 31% 2%

Källa: Örestat, SCB

Andel av befolkningen (25-64 år) med längre utbildning, 2013

Diagram_utbildning

 

Källa: Örestat, SCB