Danska fonder bidrar mest till forskning i Europa

77,5 euro per invånare – så mycket ger danska fonder till forskningen. Det är åtta gånger mer än det europeiska genomsnittet. I Sverige bidrar fonderna med 44,6 euro per invånare. Det visar en studie om forskningsfinansiering i Europa från Copenhagen Business School (CBS).

Danmark har en särskild struktur med fonder som ägs av stora företag, till exempel Novo Nordisk och Lundbeck, som är villiga att bidra till forskningen. Professor Steen Thomsen från CBS uppger för Altinget att de danska fonderna stod för ungefär fem procent av den samlade forskningsbudgeten i Danmark 2012. Sedan dess har fondernas utdelningar dessutom ökat, medan staten har minskat sina bidrag.

Tas inte  Estland med i räkningen eftersom alla statliga forskningsbidrag placeras i en fond där, ligger Danmark som nummer ett bland de europeiska länderna. De danska fonderna bidrar med 77,5 euro per invånare till forskning. Norge ligger på en andraplats med 66,8 euro per invånare och Sverige som nummer tre med 44,6 euro per invånare. I de flesta europeiska länder bidrar fonderna till forskningen med mindre än tio euro per invånare. Det europeiska genomsnittet är 9,7 euro.

Läs mer här

Källa: Altinget, baserad på forskning fra CBS