Svenska företag är de femte mest innovativa inom EU

56 % av de svenska företagen är innovativa, vilket placerar Sverige på femte plats i Community Innovation Surveys index. Danmark ligger på 14:e plats. Både Sverige och Danmark placerar sig över EU-snittet.

Community Innovation Survey, som utförs vartannat år, är en undersökning av företags innovationsaktiviteter. Den bidrar med statistik baserad på landsnivå, typ av innovation, storleksklasser och ekonomiska aktiviteter.

Ett företags produkt (varor och tjänster), process, marknadsföringsmetod eller organisationsmetod klassas som en innovation om den är helt ny, eller avsevärt förbättrad. I 2012 års index klassas ett företag som innovativt om det introducerade en innovation under perioden 2010-2012.

Andel innovativa företag (% av totalt antal företag), 2012

Diagram_Innovativaforetag

Källa: Eurostat