Life science-sektorn ökar sin exportandel i Danmark

Exportandelen som Life science-företagen i Danmark står för har ökat från 6,4 procent 2009 till 7,6 procent 2013. Sektorns samlade export av varor och tjänster var 77,7 miljarder danska kronor 2013 och det är främst exporten av varor som ökat. 2014 utgjorde den 11,5 procent av den totala varuexporten i Danmark vilket är en ökning från 68,6 miljarder danska kronor 2013 till 70,8 miljarder danska kronor 2014.

Det visar ny undersökning från den dansk-svenska klusterorganisationen Medicon Valley Alliance som inriktas på vilken ekonomisk betydelse Life science-sektorn har för Danmark. Sammantaget beräknas branschen årligen bidra med 41,2 miljarder danska kronor till samhällsekonomin.

Läs rapporten från Medicon Valley Alliance här