Svensk läkemedelsexport kan fördubblas inom tio år

Anders-Lonnberg-webb.jpg

Sveriges nationella samordnare för life science, Anders Lönnberg, var mycket positiv inför framtiden när han i slutet av veckan besökte Medicon Weekend på Medicon Village i Lund. Men det är en ny form av life science han ser framför sig där vården arbetar med standardiserade system som binder samman allt från kommunernas äldrevård till vårdcentraler och stora sjukhus. Bättre utnyttjade patientdata i kombination med svenskt kunnande inom mobilteknik och ICT tror han kan skapa en ny tillväxt med biologiska läkemedel, e-hälsa och hemsjukvård. Foto: News Øresund

Efter motgångar och nedläggningar står svensk life science inför nya framgångar. Nationella samordnaren Anders Lönnberg tror på en fördubblad export inom tio år. Sveriges kunnande inom life science, mobilteknik och ICT ger oss en unik styrka inför framtidens sjukvård där e-hälsa, hemsjukvård och biologiska läkemedel dominerar. Skåne väntas dessutom få nytta av framgångarna inom dansk läkemedelsindustri där Novo Nordisk redan beslutat om en miljardsatsning på forskningsanläggningen Max IV i Lund.

– Historien ljuger om framtiden. Om du undantar utvecklingen för dåvarande Pharmacia och Astra så har allt annat inom life science ökat i Sverige. Men de var så gigantiskt stora att de förklarar de negativa siffrorna, säger Anders Lönnberg till News Øresund efter att ha medverkat i en debatt vid Medicon Weekend på Medicon Village i Lund i slutet av veckan.

Øresundsinstituttet har i en tidigare analys visat hur antalet sysselsatta inom svensk läkemedelsindustri minskat med 49 procent mellan 2001 och 2013 medan antalet sysselsatta i dansk läkemedelsindustri ökat med 83 procent under 2000-2013.
Men nu vänder det för svensk life science. Värdet av den svenska exporten av läkemedel steg med 23 procent till 36,7 miljarder svenska kronor under det första halvåret 2015 jämfört med samma tid året innan. Och det är bara början enligt Anders Lönnberg som tror på en fördubbling av exporten under de kommande tio åren.

– När det gäller traditionella läkemedel tror jag det är kört. Men å andra sidan håller hela branschens snabbt på att gå över till biologiska läkemedel. Astra har beslutat att bygga en första fabrik för biologiska läkemedel i Södertälje. Det är oerhört komplicerat att bygga och driva en sådan fabrik. Det krävs lika mycket tekniker som life science folk. Det gör att vi även på läkemedelsområdet har goda förutsättningar i Sverige, säger Anders Lönnberg.
– Man brukar säga att det finns tre sektorer i näringslivet som har ett extra högt förädlingsvärde – life science, mobilteknik och ICT. Sverige är starkt på alla områdena vilket är ovanligt. Det finns bara 3-5 platser på jorden som har alla. Gifter vi ihop de här tre områdena kan vi komma mycket längre än tidigare.
– Sedan ska vi inte glömma Skånes närhet till Danmark där det inte går att få tag i folk. De har expanderat upp i tak. Där har Skåne en jättemöjlighet. Vi kan konstatera att redan idag arbetar 400 svenska forskare bara i ett företag i Köpenhamn. Och Novo Nordisk har gått in med en miljard i forskningsanläggningen Max IV i Lund.

Novo Nordisk har även etablerat sig i Metabolt Centrum som drivs gemensamt av Region Skånes och Lunds Universitet för att utveckla vården och forskningen kring diabetes.

Anders Lönnberg tror att det kan bli aktuellt att danska läkemedelsföretag etablerar sig i Skåne nu när det råder brist på arbetskraft på Själland. Men han vill inte uttala sig om det pågår konkreta förhandlingar. Hans kontakter med den danska läkemedelsindustrin är goda och ordförande i den nationella expertgrupp som han har till sitt förfogande är svensken Göran Ando som är styrelseordförande i Novo Nordisk.
– Det viktiga är att förstå att grunden för den framtida konkurrensen ligger i att man etablerar sig runt de mest spännande forskningsmiljöerna till skillnad från tidigare när de stora bolagen främst jobbade i sina egna labb, säger Anders Lönnberg.

En annan styrka som han lyfter fram är de omfattande patientregistren som underlättar forskningen och utvecklingen av nya läkemedel.
– Vi ligger längst fram i världen och har till exempel haft ett dödsregister sedan 1765.

Anders Lönnbergs uppdrag som nationell samordnare startade den 1 april i år och fortsätter nästa år. Han sammanfattar sitt uppdrag i tre utmaningar:
– Förbättra vårdkvaliteten.
– Att se till att alla i hela Sverige får del av den bästa, nyaste och därmed mest kostnadseffektiva behandlingen.
– Att hälso- och sjukvården har en intäktssida genom att life science-branschen kan skapa nya produkter, företag och jobb.

Under debatten vid Medicon Weekend återkom han flera gånger till vikten av att skapa ett enhetligt informatiksystem som binder samman all vård i Sverige.

Från sjukvårdens sida är det även viktigt att öppna upp verksamheten på ett mera systematiskt sätt mot life science-industrin. Det betonade Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson Rijavec under debatten. Hon är ledamot i den nationella expertgruppen och vill gärna se ett nytänkande och från skånsk horisont handlar det såväl om att kombinera life science med mobilteknik som med skånsk livsmedelsteknik och kunnande inom probiotika.
– Gift ihop traditionella verksamheter och få något nytt. Läkemedel kopplat mat eller e-hälsa kombinerat med hemsjukvård. Genom att använda den mobila tekniken kommer vi kunna fånga en mycket större population och även kunna jobba internationellt. (News Øresund)