Norden har lika många stora globala börsföretag som Tyskland – men färre svenska företag med bland de största

Med 53 företag har Norden lika många företag med på listan över världens största börsnoterade bolag, Forbes Global 2000, som Europas största ekonomi, Tyskland. 

Sedan finanskrisens början har Norden idag 19 färre företag med på listan. Norden hade under 2008 med 72 företag på Forbes Global 2000-listan jämfört med 53 under 2015.

Som det enda nordiska landet, har Danmark fått fler företag på Forbes’ lista sedan 2008. Det fanns under 2015 totalt 11 danska företag på listan, medan Danmark hade 9 på listan under 2008.

Den starkaste nordiska representanten, Sverige, har 24 företag på listan idag, det är 5 färre än 2008. Både Norge och Finland har 6 företag färre på listan under 2015 jämfört med 2008. Norge har idag med 8 företag och Finland med 10 företag. Finanskrisen punkterade Islands skuldbubbla och landet har för närvarande inga börsnoterade bolag med en styrka, som kan jämföras med de 2000 största i världen. Tittar vi tillbaka till 2008 var tre isländska banker och investeringsbolaget Exista med på Forbes Global 2000.

Här är det viktigt att notera att Forbes Global 2000 endast omfattar börsnoterade bolag. Bolag med annan ägandeform, som skulle varit med på listan om den omfattade alla ägandeformer, är exempelvis danska LEGO samt det svensk-danska mejerikooperativet ARLA. Tetra Pak och IKEA, skulle dock oavsett ägarform inte vara med på den nordiska delen av listan, då båda företagen visserligen har sina rötter i södra Sverige men sedan många år har sina huvudkontor i Schweiz respektive Holland.

Forbes Global 2000 är en lista över världens 2000 största börsnoterade bolag, som årligen offentliggörs av den amerikanska affärstidskriften Forbes. Till denna rapport har vi använt den senast offentliggjorda listan från 2015 och jämfört med listan från 2008. Företagen är listade under det land där de har sitt globala huvudkontor.

Klicka här för att läsa hela analysen


 

Analysen i korthet

• Sverige, Danmark och Finland har fler företag på Forbes Global 2000 per capita än USA
och alla tre finns med på tio-i-topp listan över länderna med fl est globala börsnoterade
företag räknat per invånare

• Sverige är den starkaste nordiska representanten på Forbes’ lista över världens
största börsnoterade bolag. Nästan vartannat nordiskt företag på listan (24 av 53) är
svenskt och har sitt globala huvudkontor på svensk mark

• Danmark har som det enda nordiska landet fl er företag på Forbes’ lista under 2015
jämfört med tiden innan fi nanskrisen (2008)

• Norden har totalt 19 färre företag på Forbes Global 2000 under 2015 jämfört med 2008
• De fl esta (46 av 53) av de globala huvudkontoren för de nordiska företagen på Forbeslistan
fnns i huvudstäderna

• Danska, svenska och fi nska företag har en större representation på Forbes Global
2000 listan jämfört med de tre ländernas respektive andel av världsekonomin

• Internationellt är Asien med 755 företag den världsdel som har fl est globala företag
på Forbes Global 2000

• USA behåller ledningen som landet med flest globala företag. Mer än hälften (58
procent) av världens största börsnoterade bolag har sitt globala huvudkontor i USA


För mer information kontakta:

Britt Andresen
chefanalytiker
mobil +46 (0) 703 05 60 25
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

Johan Wessman
vd
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org