Danmarks nettoexport som andel av BNP är lika hög som i Tyskland

Nettoexporten (export av tjänster och varor minus import av tjänster och varor) har under en längre tid legat på ett relativt stort överskott i både Danmark och Sverige. Båda länderna placerar sig en bra bit över EU-snittet och för Danmark är nettoexporten som andel av BNP lika hög som i Tyskland. Sedan 2007 har siffran för Danmark stigit betydligt, från 2,8 procent till 6,1 procent under 2010. Motsvarande siffra för 2013 låg på 5,7 procent i Danmark, medan Sverige hamnade på 4,9 procent. I motsats till Danmark har Sveriges nettoexport i andel av BNP sjunkit sedan högkonjunkturen, då den under 2006 toppade på 7,6 procent.

Nettoexport (% av BNP), 2000-2013

0 EU Danmark Sverige Tyskland
2000 0,2% 6,7% 5,9% 0,3%
2001 0,7% 7,1% 6,2% 1,8%
2002 1,4% 6,5% 6,3% 4,4%
2003 1,1% 6,8% 6,3% 3,7%
2004 1,1% 5,5% 7,6% 5,0%
2005 0,8% 5,6% 7,2% 5,1%
2006 0,6% 3,9% 7,6% 5,3%
2007 0,7% 2,8% 7,0% 6,6%
2008 0,3% 3,3% 6,3% 6,0%
2009 1,0% 4,4% 5,8% 4,9%
2010 0,8% 6,1% 5,5% 5,2%
2011 1,0% 5,5% 4,7% 4,8%
2012 1,8% 5,4% 4,9% 5,9%
2013 2,5% 5,7% 4,9% 5,8%

Källa: World Bank DataBase

 

Nettoexport (% av BNP), 2000-2013

Diagram_BNP