De skandinaviska storstäderna växer mer än de nordtyska

Befolkningen i båda Stockholm, Köpenhamn och Stor-Malmö ökade mer än i de två tyska städer Hamburg och Berlin. Befolkningsökningen var störst i Stockholm, som fick 1,6 procent fler invånare i 2014. I Köpenhamn ökade befolkningen 1,1 procent och 1,3 procent i Stor-Malmö.

2014-års befolkningsökning i Köpenhamn motsvarar drygt 187 fullastade regionalbussar (100 personer per buss). Efter denna ökning hamnade stadens invånartal på nära 1,8miljoner människor. Stor-Malmös invånare växta svarande till ett tillskott på 90 busslaster och antalet invånare var på drygt 687 000 vid utgången av 2014.

Köpenhamn motsvarar här Region Hovudstaden och Stockholm motsvarar Stockholms Län

Antal invånare i storstäderna, 2013-2014

 0 2014 2013-2014 tillväxt (%)
Hamburg 1 746 342 -3,8%
Stockholm län 2 198 044 1,6%
Berlin 3 421 829 -3,5%
Köpenhamn 1 768 125 1,1%
Stor-Malmö 687 481 1,3%

Källa: Eurostat, SCB, Örestat

 

Population år 2013, samt procentuell ökning 2012-2013

Diagram_befolkning_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostat, SCB, Örestat