Kortfakta: trafiken över Øresund (2014)

97 800 personer reser över Öresund en genomsnittlig dag
varav
… 
74 800 över Öresundsbron
… 23 000 med färja Helsingborg-Helsingør

18 955 fordon åker över Øresundsbron en genomsnittlig dag
varav
…
 17 132 personbilar
… 1 155 lastbilar
… 138 bussar
33 procent av personbilarna är bilpendlare
Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron färdas:
 41 500 med bil
 och 33 300 med tåg

4 888 fordon åker med färjorna Helsingör-Helsingborg en genomsnittlig dag
varav
…
 3 751 personbilar
… 1 013 lastbilar
… 
53 bussar

Källa: Øresundsbro Konsortiet, Trafikstyrelsen och Danmarks Statistik