Stark sysselsättningsuppgång i Köpenhamn och rekordmånga lediga platser i Skåne

Två av tre nya danska arbetstillfällen som skapas under fjärde kvartalet 2015 skapades i Köpenhamn med omnejd. Totalt skapades det 7 600 jobb i Region Huvudstaden under det fjärde kvartalet 2015. Sammanlagt ökade sysselsättningen med 23 400 personer i det danska huvudstadsområdet under 2015, vilket är mer än hälften av de arbetstillfällen som skapades i landet under fjoråret.

Det statistiska underlaget rymmer en viss osäkerhet när det gäller den geografiska fördelningen av jobbtillväxten i Danmark. Men tendensen är tydlig – huvudstadsregionen drar ifrån det övriga Danmark. Totalt skapades det 7 600 nya jobb i Region Huvudstaden under fjärde kvartalet 2015 – det motsvarar två tredjedelar av alla danska arbetstillfällen som skapades under perioden. Sammanlagt ökade sysselsättningen med 23 400 personer i det danska huvudstadsområdet under 2015, vilket är mer än hälften av de arbetstillfällen som skapades i landet under fjoråret.

Men mer än hälften av de nya arbetstillfällena i såväl Region Huvudstaden som i hela landet har skapats i lågproduktiva sektorer såsom handel, transport och företagsservice. 

Råvaruutvinning är den industrigren som har absolut högsta produktivitet per anställd, men på grund av oljeprisfallet har sysselsättningen minskat. Maersk Oil meddelade i oktober 2015 att de måste minska personalstyrkan med 10-12 procent motsvarande 1 250 anställda. Det har även varit uppsägningar i AP Möller-Maersk dotterbolag Maersk Drilling.

I Region Själland har det varit nolltillväxt i sysselsättningen räknat från 3:e till 4:e kvartalet förra året och under hela 2015 har det tillkommit 2 000 nya jobb, vilket motsvarar en tillväxt på 0,7 procent, vilket är lägre än det nationella genomsnittet, där sysselsättningen har stigit 1,6 procent. Ungefär hälften av de jobb som har skapats i Region Själland under 2015 finns inom handeln och transportbranschen.

I Sverige har sysselsättningen har också ökat mest i huvudstaden, men även i Skåne har det skapats många nya arbetstillfällen under 2015. Samtidigt bör det noteras att arbetslösheten i Skåne ligger över rikssnittet. Sysselsättningen i Skåne ökade enligt den senaste AKU-statistiken från Ørestat med 2,8 procent under 2015, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 1,9 procent. Samtidigt har antalet nya lediga jobb i Skåne ökat kraftigt till 18 800 nya lediga platser i februari 2016 enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Bakom siffrorna döljer sig dock en mera måttlig utveckling. Arbetsförmedlingens analytiker Thomas Behrens bedömer att det verkliga behovet av nya medarbetare är cirka 12 000 -13 000. Behrens tror att många arbetsgivare väljer att utlysa fler lediga tjänster än de egentligen har behov av för att vara säkra på att fylla de lediga vakanserna. En dryg tredjedel av de 18 800 nya platsannonserna är sommarvikariat, vilket är 4 500 fler vakanser än vid samma tid förra året.
I Skåne finns det flest nyregistrerade lediga tjänster inom hälso-och sjukvården, finansiella tjänster och företagstjänster samt utbildning. Inom hälso- och sjukvården är situationen enligt Thomas Behrens i det närmaste krisartad med brist på arbetskraft i många yrken.