Nordiska länder satsar mest på forskning och utveckling

Tre nordiska länder toppar listan för forskning- och utvecklingsutgifter vid en jämförelse med flera europeiska länder. Sverige ligger på andra plats med en satsning med 3,4 % av BNP på forskning och utveckling under 2011. Danmark följer därefter på en tredje plats.

FoU-utgifter som andel av BNP, 2011
 0  0
Finland 3,8%
Sverige 3,4%
Danmark 3,0%
Tyskland 2,9%
Österrike 2,8%
Slovenien 2,5%
Estland 2,4%
Frankrike 2,2%
Belgien 2,2%
EU 2,0%
Nederländerna 2,0%
Storbritannien 1,8%
Irland 1,7%
Norge 1,7%
Tjeckien 1,6%
Portugal 1,5%
Luxemburg 1,4%
Spanien 1,4%
Italien 1,3%
Ungern 1,2%
Litauen 0,9%
Turkiet 0,9%
Serbien 0,8%
Polen 0,8%
Kroatien 0,8%
Malta 0,7%
Lettland 0,7%
Slovakien 0,7%
Grekland 0,7%
Bulgarien 0,6%
Cypern 0,5%
Rumänien 0,5%

Källa: World Bank DataBank

FoU-utgifter som andel av BNP, 2011

Diagram_forskning1