Fem länder i den Skandinaviska–Medelhavskorridoren satsar mest på forskning och utveckling

Den Skandinaviska-Medelhavskorridoren motsvarar en länk mellan norra och södra Europa från Skandinavien till Italien, via Danmark, Tyskland och Österrike. Vid en jämförelse av forskning- och utvecklingsutgifter mellan flera europeiska länder hamnar fem av dessa länder högst upp på topplistan – Finland, Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike.

Finland är det land som satsade mest på forskning och utveckling under 2013 med investeringar som uppgick till 3,31 % av BNP. Sverige låg på nästintill samma nivå, och hamnade med 3,3 % på en andra plats. Danmark följde därefter på en tredje plats. Den genomsnittliga siffran för hela EU var 2,0 % av BNP.

Forsking och utvecklingsutgifterna omfattar samtliga utgifter i respektive land, och täcker privat och offentlig sektor, utbildningsväsendet samt privata icke-vinstdrivande organisationer.

FoU-utgifter som andel av BNP, 2013

Finland 3,3%
Sverige 3,3%
Danmark 3,1%
Tyskland 2,9%
Österrike 2,8%
Slovenien 2,6%
Belgien 2,3%
Frankrike 2,2%
EU (28 länder) 2,0%
Nederländerna 2,0%
Tjeckien 1,9%
Estland 1,7%
Norge 1,7%
Storbritannien 1,6%
Irland 1,6%
Ungern 1,4%
Portugal 1,4%
Italien 1,3%
Spanien 1,2%
Luxemburg 1,2%
Litauen 1,0%
Turkiet 1,0%
Polen 0,9%
Malta 0,9%
Slovakien 0,8%
Kroatien 0,8%
Grekland 0,8%
Serbien 0,7%
Bulgarien 0,7%
Lettland 0,6%
Cypern 0,5%
Rumänien 0,4%

Källa: Eurostat
Not: För Irland anges värdet för 2012, då siffran för 2013 ännu inte är tillgänglig.

FoU-utgifter som andel av BNP, 2013

Diagram_FoU-150505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostat