Inlägg

3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning…

Stor-Köpenhamn har störst andel invånare med eftergymnasial utbildning

Andelen av befolkningen (25-64 år) som har en eftergymnasial…