Dansk huvudstadsstrategi omfattar årligt politiskt toppmöte om Öresundsregionen

Ett årligt Öresundstoppmöte med danska och svenska ministrar samt politiker från regioner och kommuner runt Öresund. Utökat samarbete mellan danska och svenska universitet och mellan kluster på båda sidor Öresund. Det är några förslag i den nya huvudstadsstrategi som den danska regeringen presenterade den 12 maj.

Strategin presenteras i rapporten ”Huvudstaden – en metropol i tillväxt” och ger läsaren en bra översikt över Köpenhamns tillväxtproblem och politiska förslag till förbättringar på såväl riksnivå som mellan de 46 kommunerna och de två regionerna på Själland i samarbetet Greater Copenhagen. Just nu förhandlar Region Skåne och de skånska kommunerna med Greater Copenhagen om ett samarbete där den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteen kan komma att ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Läs rapporten här