Expertskatter i Sverige och Danmark

– viktigt medel i konkurrensen om internationella forskare Både…

Kongressmarknaden i Öresundsregionen - kraftig utbyggnad med 19 nya anläggningar sedan 2000

Stor ökning av Öresundsregionens kongresskapacitet - hälften…

Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen

Efter flera år av svag tillväxt ljusnar Öresundsregionens…

Kampen om danska kronan – kraftig stimulans av ekonomin som kan ge fler svenskar jobb i Köpenhamn

Danmarks Nationalbank kämpar sedan en dryg månad för att…

Pendlingen över Öresund ökar igen

Den förbättrade danska arbetsmarknaden börjar avspegla sig i en ökad pendling över Öresund. Flera fakta visar på en ökad dansk-svensk integration - men uppgången sker från en låg nivå.

Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 2014: Dansk succé och svenskt ras fortsätter

2014 års rapport om läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige…

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina dämpar tillväxten i Öresundsregionen

Konjunkturprognosen i korthet: Ukrainakrisen dämpar uppsvinget Ryssland…

Åter lönsamt att flytta från Själland till Skåne. Vinnarna har villa, bilar och många barn

NY ANALYS. Det finns pengar att spara för danska barnfamiljer…

Ras för unga svenskar på den danska arbetsmarknaden - men nu vänder utvecklingen

Svenska ungdomar tillhör de Öresundspendlare som drabbats hårdast…