Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015 - men rekordhög arbetslöshet i Malmö

Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten…