Ny analys: State of the Region – samarbetet över Öresund 2022

Öresundsregionen har under året präglats av en återgång till vardagen efter coronapandemin; resandet närmar sig nivån från 2019 och godstrafiken slår rekord. Dansk-svenska jobbmässor arrangeras för att hantera dansk brist på arbetskraft och skånsk arbetslöshet. På många poster i det dansk-svenska samarbetet har det också kommit eller håller på att komma nya ansikten. Därutöver har regionen blivit mer mätbar under året, då ny statistik över pendling, trafik och integration tagits fram, liksom flera rapporter som visar på regionens värde. Det visar en ny analys av samarbetet över Öresund från dansk-svenska Øresundsinstituttet.

 

Läs rapporten här

6 highlights:

1. Nya ansikten i det dansk-svenska samarbetet

Under det senaste året har många nya ansikten tillkommit i samarbetet över Öresund och mellan Danmark och Sverige i stort. Därutöver har några välkända personer bytt poster, så som Sophie Hæstorp Andersen (S) som lämnat uppdraget som regionrådsformand för Region Hovedstaden och i stället blivit överborgmästare för Köpenhamns kommun. Bland de nya kan nämnas Danmarks ambassadör i Sverige, Kristina Miskowiak Beckvard, Sofus Rex som är direktör för hållbarhetsorganisationen Gate 21 och Annette Lind som är Danmarks nya representant i det nordiska Gränshinderrådet. Även den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund, med datacenter i Köpenhamn, har en ny generaldirektör i Helmut Schober. Flera höga tjänstemän byts också ut i kommuner och regioner liksom det sker förändringar bland region- och kommunpolitiker samt på ministernivå i samband med de politiska valen. Sverige fick nyligen en ny regering efter valet i september och Sveriges nya Nordenminister, som också är EU-minister, heter Jessika Roswall (M). Nu den 1 november är det val till danska Folketinget vilket innebär att Danmark kommer få en helt eller delvis ny regering och troligen en ny Nordenminister.

2. Initiativ för en arbetsmarknad på tvärs

Flera välbesökta dansk-svenska jobbmässor har arrangerats under det gångna året, senast i Malmö den 25 oktober. Greater Copenhagen har jobbat med arbetsmarknadsfrågor som ett prioriterat område under 2022. När det gäller jobbmässorna har också bland annat Köpenhamns kommun och Malmö stad varit engagerade, inte minst då arbetskraftsbristen på danska sidan sundet varit påtaglig och arbetslösheten i Malmö och Skåne är hög. Samtidigt finns också en arbetskraftsbrist inom vissa områden på den svenska sidan sundet. Dessutom omförhandlas det dansk-svenska skatteavtalet, Öresundsavtalet, och Gränshinderrådet har fått ett utökat mandat från de nordiska regeringarna.

3. På väg tillbaka till det normala efter pandemin

Øresundsindex, som Øresundsinstituttet tar fram på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet, visade för andra kvartalet 2022 att resandet över Öresund är på väg att normaliseras och att godstrafiken slår nya rekord. Antalet affärsresenärer, pendlare och svenska fritidsbilister är fortsatt färre bl.a beroende på hemarbete, den dyra danska kronan och att flygtrafiken från Kastrup inte återhämtats fullt ut. I september 2022 körde 588 683 fordon över Öresundsbron, vilket innebär att trafiken då var 4,7 procent lägre än samma månad 2019. Skånetrafiken uppger att antalet passagerare på Öresundstågen över bron nu är större än 2019.

4. Stort intresse för kultur över gränsen

Kulturaktörer i Östdanmark, Skåne och Stockholm är vana vid att samarbeta internationellt, och gärna med kollegor i grannlandet Sverige respektive Danmark. Det visar nya analyser av det dansk-svenska utbytet och samarbetet inom kultur som gjorts av Øresundsinstituttet. Bland de svenska kulturaktörer som svarat på en enkätundersökning i samband med analysen är Danmark det land de oftast väljer att samarbeta med, medan de danska kulturaktörerna väljer Sverige näst efter ”Övriga Europa”.

5. Samarbetet över Öresund värderas till miljarder

Öresundsbron och den ökade integrationen mellan Östdanmark och Skåne har redan skapat samhällsvinster värda miljarder. Men potentialen är fortsatt stor. Det visar en rad olika analyser som Øresundsinstituttet sammanställt. Bland annat har Greater Copenhagen tagit fram en analys som visar att Köpenhamns flygplats skapade 136 miljarder svenska kronor i samhällsekonomisk vinst 2019 och en rapport från Malmö Tillväxtkommission framhåller en potential att öka handeln Malmö-Köpenhamn med 6 miljarder svenska kronor.

6. Öresundsmetron avgörs av Köpenhamns kommande beslut om utbyggnaden av stadens tunnelbana

I Danmark diskuteras just nu två möjliga sträckningar för nästa utbyggnad av metron i Köpenhamn och vägvalet kan bli avgörande för om det kommer att kunna byggas en Öresundsmetro. Alternativen för metroutbyggnaden är för närvarande ute på remiss/høring. Ett annat vägval för infrastrukturplanerna i Öresundsregionen kommer att göras av den nya ledningen i Helsingborg och gäller kommunens fortsatta strategi när det gäller arbetet för en bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Därutöver har Sverige under våren lagt fram ett önskemål om att Danmark och Sverige tillsammans ska genomföra en statlig utredning av de tre alternativ till en ny fast Öresundsförbindelse som under flera år förts fram i debatten: HH-förbindelse (fast tunnelförbindelse för bil och tåg Helsingborg-Helsingör), Europaspåret (tunnlar för tåg och bil mellan Landskrona och Köpenhamn) och Öresundsmetro (en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn). Om det blir en ny statlig dansk-svensk infrastrukturutredning om nästa fasta förbindelse över Öresund är nu upp till Sveriges nya infrastrukturminister Andreas CArlson och Danmarks kommande regering med ny infrastrukturminister.

Från intervjuer

 

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen utökar sekretariatet och satsar på egna analyser

– En stor del av arbetet i Greater Copenhagen handlar om vad man på svenska brukar kalla för intressebevakning: att föra en dialog med personer i riksdagen och folketinget och de två regeringarna. För att stärka den här dialogen behöver vi fler siffor. Vi behöver veta hur utvecklingen ser ut när det gäller sysselsättning, infrastruktur och grön omställning. Hur går det för flygplatsen och vad betyder den för regionen? Därför har vi inrättat en analysenhet. Vi vill ha snabb tillgång till data, även för att kunna svara på frågor från våra parlament och ministerier, säger vd Tue David Bak, i en intervju.

 

 

98 miljoner euro har sökts i den nya Interregperiden

I år startar en ny programperiod för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och under den första ansökningsperioden har 34 ansökningar om totalt 98 miljoner euro kommit in. Flest vill satsa på projekt inom Innovation och entreprenörskap, följt av Grön omställning,

– Jag tycker det är kul att de nya områdena fått så stort genomslag – 75 procent av ansökningarna inom Grön omställningar handlar om det som är nytt, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, i en intervju.

 

Ny direktör vill få upp fler svenskars ögon för hållbarhetsnätverket Gate 21

Hållbarhetsorganisationen Gate 21, med bas i danska Albertslund, har just ansökt om Interregmedel för att starta upp ett stort projekt kring hållbart byggande, med över 30 danska och svenska partners. Det är ett av flera större projekt som den danska organisationen driver för närvarande. Framöver är ett av målen för den nytillträdda direktören Sofus Rex att svenska politiker ska bli mer varse vilken nytta de kan ha av samarbete enligt Gate 21:s modell.

– Med både svenska och danska samarbetspartners är det möjligt att skapa fantastiska lösningar, för vi får fram fler perspektiv. Och våra svenska partners, som HUT Skåne, SUSHUB och Innovation Skåne gör ett fantastiskt arbete med att engagera fler svenska partners i våra gemensamma projekt. Men vi har ofta en dansk övervikt, så jag tänker att vi här på Gate 21 behöver arbeta med att få en bättre balans, säger han.

 

”För mig är det viktigt att vi använder den potential vi har”

Kristina Miskowiak Beckvard är Danmarks nya ambassadör i Sverige. När hon sökte uppdrag var det handelsfrågor inom EU och mellan Danmark och Sverige samt Öresundssamarbetet som var i fokus. Nu växer den säkerhetspolitiska dimensionen sig allt starkare med krig i vårt närområde, Sveriges Natoansökan och Danmarks beslut att avskaffa förbehållet mot att ingå i EU:s försvarssamarbete. Hon har redan efter en kort tid i Stockholm redan noterat att det svenska intresset för Danmark tycks ha ökat efter det svenska valet.

– Många talar om hur Sverige kan lära av Danmark, säger hon.

Om rapporten

Rapporten ges ut av Øresundsinstituttet och en förhandsversion presenterades av senioranalytiker Anna Palmehag vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassad i Köpenhamn i början av oktober.