Förändringar i Öresundsintegrationen de senaste åren - från regionala till globala drivkrafter

Att mäta kontaktytorna mellan danskar och svenskar kan vara…

Stockholm och Köpenhamn dominerar internationella börsföretags etablering av regionala huvudkontor i Norden

Idag presenteras rapporten Global companies with offices in the…

Norden har lika många stora globala börsföretag som Tyskland - men färre svenska företag med bland de största

Med 53 företag har Norden lika många företag med på listan…

Expertskatter i Sverige och Danmark

– viktigt medel i konkurrensen om internationella forskare Både…

Kongressmarknaden i Öresundsregionen - kraftig utbyggnad med 19 nya anläggningar sedan 2000

Stor ökning av Öresundsregionens kongresskapacitet - hälften…

Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen

Efter flera år av svag tillväxt ljusnar Öresundsregionens…

Kampen om danska kronan – kraftig stimulans av ekonomin som kan ge fler svenskar jobb i Köpenhamn

Danmarks Nationalbank kämpar sedan en dryg månad för att…

Pendlingen över Öresund ökar igen

Den förbättrade danska arbetsmarknaden börjar avspegla sig i en ökad pendling över Öresund. Flera fakta visar på en ökad dansk-svensk integration - men uppgången sker från en låg nivå.