Ny analys: STATE OF THE REGION – samarbetet över Öresund 2023

Det dansk-svenska skatteavtalet, gränshinder och fasta förbindelser. Det är tre exempel på aktuella frågor som just nu diskuteras, utreds och förhandlas om i Öresundssamarbetet. Det senaste året har också belyst hur händelseförlopp i omvärlden påverkar, driver och hejdar utvecklingen i Öresundsregionen. Ett tydligt exempel är hur yttre säkerhetshot och nationell politisk hänsyn ligger bakom besluten om gräns- och id-kontroller. Kriget i Ukraina och den svenska Nato-ansökan skapar också ett närmare nationellt försvarssamarbete mellan länderna. Dessutom sätter den kommande ­Fehmarn­ Bält-tunneln ­fokus på utbyggnaden av järnvägen – även i Skåne. Att länderna just nu skiljer sig åt konjunkturmässigt med en ­rekordsvag svensk krona har ­skapat tydligare valutavinnare och -förlorare.

Läs mer om detta i den åttonde upplagan av Øresundsinstituttet analys av det dansk-svenska samarbetet: State of the Region.

Läs analysen här


Fem år i Öresundsregionen

2019: Omställning
Förändringar i det politiska samarbetet och osäkerhet med erhvervsfremmeloven.

2020: Förändringens år
Nya personer i samarbetet, utmaningar med pandemin.

2021: Från kris till återstart
Nystart och nya initiativ som Greater Copenhagen Task Force.

2022: Återgång till vardagen
Dansk brist på arbetskraft och fokus på arbetsmarknad med jobbmässor, resandet mot återhämtning.

2023: Förhandlingarnas tid
Skatteavtal, gränshinder och infrastruktur utreds. Nationellt perspektiv tydligare.


HIGHLIGHTS FRÅN ANALYSEN

1. Danmark avskaffar gränskontroller – Sverige kan införa nytt transportörsansvar

Det var tänkt att de skulle gälla i tio dagar. Åtta år senare präglar de svenska tillfälliga gränskontrollerna fortfarande Öresundsregionen, och regeringen vill nu ha möjlighet att återinföra id-kontroller. En ny lag ger den svenska polisen större befogenheter i gränsnära områden. Samtidigt har Danmark nu helt avskaffat sina gränskontroller mot Sverige.

 

 

 

2. Splittrad ekonomisk utveckling i Öresund: fortsatt positiv tillväxt i Danmark medan Sveriges ekonomi krymper

Svensk ekonomi krymper just nu medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har minskat snabbt under året till 0,9 procent i september samtidigt som svensk inflation fortsätter att ligga förhållandevis högt, på 7,5 procent i augusti. De ekonomiska skillnaderna mellan länderna förklaras bland annat av den starka läkemedelsindustrin i Danmark, den historiskt svaga svenska kronan och en större andel bolån med rörliga ränta i Sverige, vilket gör att räntehöjningarna från svenska Riksbanken slår igenom snabbare än i övriga Europa.

 

 

3. Det dansk-svenska skatteavtalet omförhandlas – nytt avtal är nära, enligt minister

Det danska skatteministeriet och det svenska finansdepartementet för just nu samtal om uppdateringar av det dansk-svenska skatteavtalet, Öresundsavtalet. Fyra förslag som lyftes av Greater Copenhagen under våren 2022 är med i förhandlingarna – de handlar bland annat om att underlätta för gränspendlare som delvis arbetar hemifrån.

 

 

 

4. Flera initiativ försöker hitta nya lösningar på gamla gränshinder

Under det senaste året har flera initiativ tagits för att hitta lösningar på gränshinder som funnits länge i Öresundsregionen och som har stor påverkan på arbetsmarknaden. På Øresunddirekts uppdrag har en dansk-svensk advokat kommit med lösningsförslag till två stora hinder: svårigheterna med att arbeta i både Danmark och Sverige, inklusive

hemifrån, respektive att icke-EU-medborgare inte får gränspendla. Det sistnämnda hindret ska nu också OECD få ta itu med, genom ett uppdrag som de fått av Region Skåne och Region Hovedstaden.

 

 

5. Stora järnvägssatsningar i Danmark som följd av Fehmarn Bält-tunneln – sätter fokus på kapaciteten även i Skåne

Foto: Femern A/S

Danmark storsatsar på järnvägen med målet att ha en helt ny transportkorridor till Tyskland när den kommande Fehmarn Bält-tunneln står klar 2029. I Öresundsregionen höjs röster för att de svenska åtgärderna för att möta de väntade trafikökningarna ligger efter, inte minst sedan regeringen avbröt planeringen av en ny stambana på sträckan Lund-Hässleholm. Det senaste budet i Trafikverkets utredning för en utbyggnad till fyrspår på sträckan är färdigställande 2043. Dessutom väntar Øresundsbro Konsortiet på svar från regeringen om sitt förslag att bygga ut landanslutningarna till förbindelsen med finansiering från ägarbolaget Svedab. Nästa år väntas den svenska utredningen om kapaciteten och redundansen över Öresund som inkluderar alla tre förslag på nya förbindelser att vara klar.


NYTT I SAMARBETET

Läs fler nyheter om Öresundssamarbetet i rapporten


PÅ NY POST

Några av de nya ansiktena i det dansk-svenska samarbetet:


OM RAPPORTEN

State of the Region ges ut av Øresundsinstituttet

Varje år sedan 2016 ger Øresundsinstituttet ut en rapport om samarbetet mellan Danmark och Sverige i form av State of the Region. Analysen ger bland annat en översikt över aktuella dansk-svenska samarbeten och tvärregionala aktiviteter under det senaste året.

Årets upplaga är alltså den åttonde och en förhandsversion presenterades den 5 oktober på Sveriges ambassad i Köpenhamn.

Kontakta oss:

Johan Wessman
vd på Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org